Programul pentru organizarea Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii – TIMM 2016

imm.jpg

Programul este parte integranta a Saptamanii Europene a IMM-urilor 2016. Saptamana Europeana a IMM-urilor  este o campanie de promovare a antreprenoriatului in Europa si de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, national si local. Programul consta in organizarea la Bucuresti a celei de-a VIII-a editii nationale a Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii – TIMM 2016, pe o perioda de minim 3 zile.

Status: Activ
Depunerea: se face de pe 19 octombrie
Suma: 3.000.000 lei

Obiectivul programului

Obiectivul Programului pentru organizarea Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii – TIMM 2016, denumit in continuare Program, il constituie promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltarii afacerilor si ocuparii fortei de munca in domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potentialii intreprinzatori/intreprinderi mici si mijlocii (IMM) si agentii economici/institutiile publice sau private care ofera servicii pentru sectorul IMM, in scopul cresterii numarului intreprinzatorilor de succes si imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale IMM, stimularea si sustinerea IMM inovative, promovarea produselor si serviciilor romanesti, stimularea si sustinerea internationalizarii IMM.

Programul urmareste:
–    dezvoltarea contactelor de afaceri si stabilirea unor legaturi parteneriale intre IMM, banci si fonduri de garantare;
–    dezvoltarea capacitatii si a spiritului antreprenorial prin organizarea de workshop-uri in cadrul evenimentului;
–    dezvoltarea abilitatilor inovative si consolidarea unui mediu economic competitiv;
–    cresterea numarului de noi locuri de munca si a beneficiilor aduse economiei nationale de catre aplicanti.

Descrierea Programului

Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt:
•    organizarea unei expozitii structurata pe sectiuni concomitente dedicate:
–  institutiilor si agentilor economici care furnizeaza facilitati, produse si servicii de asistenta pentru IMM;
–  promovarii produselor si serviciilor realizate de catre intreprinderile mici si mijlocii romanesti;
–  promovarii debutantilor in afaceri;
–  promovarii IT, inventica si creatie stiintifica;
–  promovarii educatiei antreprenoriale;  
– promovarii produselor si serviciilor realizate de catre alte persoane juridice de drept public sau privat pentru intreprinderile mici si mijlocii din Romania;
•    organizarea de conferinte, seminarii, mese rotunde, workshop-uri si prezentari in scopul cresterii numarului intreprinzatorilor de succes si a competentelor antreprenoriale, imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale IMM, stimularii intreprinderilor inovative, promovarii produselor si serviciilor romanesti,  precum si stimularii si sustinerii internationalizarii IMM;
•    diseminarea de materiale informative referitoare la initierea si dezvoltarea afacerilor.

Din bugetul alocat desfasurarii activitatilor specifice programului se pot suporta urmatoarele: publicitate tv si radio, editare de brosuri, editare de materiale de promovare si prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinte, seminarii, mese rotunde, workshop-uri si prezentari, inchiriere spatii, utilitati, amenajare standuri si spatii de conferinte, achizitie sau inchiriere echipamente necesare desfasurarii evenimentului, transmitere de invitatii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli aferente deplasarii si cazarii IMM, precum si alte cheltuieli necesare organizarii manifestarilor din cadrul evenimentului.

Bugetul Programului

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016 este de 3.000.000 lei. Din bugetul total alocat programului suma de 1.380.000 lei va fi transferata Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Ploiesti pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente organizarii TIMM 2016, iar suma de 1.620.000 lei va fi transferata celor opt Oficii Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru decontarea cheltuielilor cu cazarea si transportul produselor/beneficiarilor.

Prin implementarea programului in anul 2016 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de 450 de beneficiari.

Tipurile de ajutor financiar de minimis

  •  Se asigura participarea gratuita la targ pentru aplicantii selectati in urma inscrierii in program.
  • Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari si pentru produsele acestora (dupa caz). Se acorda finantare pentru transportul produselor, in cazul in care acestea necesita un transport separat si nu pot fi transportate in acelasi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depasi pentru targ 2000 lei. In limita acestor sume beneficiarul isi poate deconta transportul. In cazul in care suma totala cheltuita depaseste plafonul maxim diferenta va fi suportata de catre beneficiar. In cazul in care beneficiarul se deplaseaza cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi.  

Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazarii pentru beneficiari, in cuantum de maxim 1600 lei/beneficiar pentru patru nopti de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoana.

Solicitanti eligibili:

Intreprinderi mici si mijlocii, respectiv societatile comerciale, societatile cooperative, inclusiv societatile cooperative mestesugaresti mixte, persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, precum si asociatiile profesionale sau fundatiile.

Criterii de eligibilitate:

Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:
– au capital social integral privat;
– realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale, care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate;
–  au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250  in anul fiscal anterior;
– au completat formularul de inscriere (Anexa 1) in cadrul Programului, iar in urma evaluarii au fost selectati sa participe la eveniment;
–  nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica, asa cum este acesta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

In cadrul  programului  nu  sunt eligibile la finantare:
– societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare, activitati de intermedieri financiare (cod CAEN 64, 65); activitati auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 66); activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal (cod CAEN 69); selectia si plasarea fortei de munca (cod CAEN 78); activitati de studii de piata si de sondaj (cod CAEN 7320);
–  activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 ;
– activitati legate de productia primara a produselor agricole, asa cum sunt enumerate in Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
– activitati de prelucrare si comercializare a produselor agricole, asa cum sunt enumerate in Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, in urmatoarele cazuri:
a) cand valoarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de operatorii economici respectivi;
b) cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral transferat producatorilor primari (fermieri);

Modalitatea de derulare a programului

  • Inscrierea in program si solicitarea acordului de principiu pentru participarea la targ se face completand formularul de inscriere in program, accesand site-ul www.aippimm.ro.
  • Data de la care este activa completarea formularului de inscriere, precum si perioada de inscriere se comunica pe site-ul www.aippimm.ro  cu cel putin (cinci) 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu-zis.
  • In vederea obtinerii acordului de principiu pentru participare la targ, operatorul economic va completa si va transmite formularul de preselectie, incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire pana la epuizarea locurilor. Admiterea in Program se va face in ordinea inscrierii online.
  • Formularul de inscriere corect si integral completat, va putea fi transmis o singura data.
  • Dupa expirarea termenului prevazut la subpct. 7.3, se va publica pe site-ul institutiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitantii  inscrisi in  Program.
  • Intreaga documentatie va fi incarcata online, in cadrul aplicatiei electronice.

Incepand cu data de 19 octombrie, ora 10.00, va deveni activa inscrierea electronica in cadrul Programului pentru organizarea Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii – TIMM 2016.

Targul intreprinderilor Mici si Mijlocii – TIMM 2016 va avea loc la Bucuresti in perioada 18-20 noioembrie 2016.

 Proiectele se vor depune online aici.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Finantator: Bugetul de stat
Sursa: AIPPIMM

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.