Cerere de propuneri EACEA/07/2017 in cadrul programului Erasmus+

erasmus.png

Sprijin pentru reformarea politicilor, incluziune socială prin intermediul educației, al formării și al tineretului.

Status: Activ
Depunere pana la: 15 ianuarie 2018
Buget:  10 000 000 EUR

OBIECTIVE

Prezenta cerere de propuneri va sprijini proiecte de cooperare transnațională în domeniile educației, formării și tineretului. Cererea cuprinde două loturi, unul pentru educație și formare (Lotul 1) și unul pentru tineret (Lotul 2).

Obiective generale

Proiectele depuse în cadrul prezentei cereri de propuneri pentru ambele loturi ar trebui să aibă ca scop:

 1. diseminarea și/sau extinderea bunelor practici privind învățarea favorabilă incluziunii inițiată în special la nivel local.
  În contextul cererii de propuneri actuale, extindere înseamnă reproducerea bunelor practici la o scară mai largă/transpunerea acestora într-un context diferit sau punerea lor în aplicare la un nivel mai înalt/sistemic;
 2. elaborarea și punerea în aplicare de metode și practici inovatoare pentru a încuraja educația favorabilă incluziunii și/sau mediile pentru tineret în contexte specifice.
  Fiecare cerere trebuie să abordeze un obiectiv general și unul dintre obiectivele specifice, care sunt enumerate separat pentru Lotul 1 și pentru Lotul 2. Atât obiectivele generale, cât și cele specifice ale cererii de propuneri sunt exhaustive: propunerile care nu le abordează nu vor fi luate în considerare.

Lotul 1 – Educație și formare

Prezenta cerere are ca scop să deschidă calea către o viitoare alianță pentru incluziune a școlilor prin crearea/dezvoltarea unor comunități de învățare între diferiți actori (instituții de învățământ și prestatori de servicii din domeniul învățământului, autorități publice, organizații ale părților interesate și ale societății civile, întreprinderi etc.) în domeniul învățării favorabile incluziunii.

Deși se estimează că principalii beneficiari-țintă ai acestor comunități de învățare vor fi școlile, proiectele depuse în
cadrul prezentei cereri de propuneri sunt încurajate ferm să implice și alte sectoare de educație și formare formală și non-formală – de la educația și îngrijirea preșcolarilor, la învățământul profesional și tehnic (VET), învățământul superior și învățarea în rândul adulților – precum și părți interesate la diferite niveluri (autorități, instituții, prestatori, profesori și elevi, ONG-uri, comunități locale, întreprinderi, familii, organizații de tineret etc.) și medii de învățare informală.

Obiective specifice:

 1. stimularea dobândirii de competențe sociale și civice, încurajarea cunoașterii, înțelegerii și însușirii valorilor fundamentale,
 2. promovarea respectului reciproc și a dialogului intercultural și combaterea discriminării din orice motiv;
  promovarea educației și formării favorabile incluziunii și încurajarea educației în rândul elevilor defavorizați, inclusiv prin sprijinirea profesorilor, a educatorilor și a conducătorilor instituțiilor de învățământ în abordarea diversității și consolidarea varietății socioeconomice în mediul de învățare;
  15.3.2017 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 80/3
 3. stimularea gândirii critice și a educației în domeniul mass-mediei în rândul elevilor, al părinților și al personalului didactic;
 4. susținerea incluziunii migranților nou-sosiți printr-o educație de bună calitate, inclusiv prin evaluarea cunoștințelor și validarea studiilor anterioare.

Lotul 2 – Tineret

Obiective specifice:

 1. promovarea participării civice a tinerilor prin dezvoltarea rolului voluntariatului pentru incluziunea socială;
 2. prevenirea radicalizării care conduce la extremismul violent al tinerilor prin comunicarea cu persoanele expuse riscului
  de marginalizare sau excluziune socială.

ACTIUNI ELIGIBILE

Candidații eligibili sunt organizații publice și private din domeniile educației, formării și tineretului sau alte organizații din sectoare socioeconomice care desfășoară activități transsectoriale (de exemplu, centre de recunoaștere, camere de comerț, organizații comerciale, societatea civilă, organizații sportive și culturale etc.) în domeniile vizate de Declarația privind promovarea prin educație a cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării (Declarația de la Paris).

Candidații considerați eligibili pentru a răspunde acestei cereri ar putea fi (lista nu este exhaustivă):

 •  instituții de învățământ și alți prestatori de servicii din domeniul învățământului;
 • autorități publice de la nivel național/regional/local responsabile pentru educație, formare și tineret;
 • organizații fără scop lucrativ (ONG-uri);
 • instituții de cercetare;
 • organizații comerciale și parteneri sociali;
 • centre de orientare și de recunoaștere;
 •  organizații internaționale;
 • întreprinderi private;
 • rețele ale organizațiilor enumerate mai sus, care sunt, de asemenea, eligibile cu condiția să aibă personalitate juridică.

Sunt eligibile numai cererile venite din partea entităților juridice stabilite în una dintre următoarele țări participante la program:

 • cele 28 de state membre ale Uniunii Europene;
 •  țările membre ale AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
 • țările candidate la UE: fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și Turcia.

Condiția privind structura minimă a parteneriatului pentru prezenta cerere de propuneri este de patru organizații din
patru țări diferite participante la program.

În cazul în care în proiect sunt implicate rețele, consorțiul trebuie să includă cel puțin două organizații care nu sunt
membre ale rețelei și, în total, ar trebui să reprezinte cel puțin patru țări eligibile

Durata

Activitățile trebuie să înceapă fie la data de 1 sau 31 decembrie 2017, fie la data de 15 ianuarie 2018. Durata proiectului trebuie să fie cuprinsă între 24 și 36 de luni.

Buget

Bugetul total disponibil pentru cofinanțarea proiectelor în baza prezentei cereri de propuneri este de 10 000 000 EUR,
alocați astfel:
Lotul 1 – Educație și formare: 8 000 000 EUR
Lotul 2 – Tineret: 2 000 000 EUR
Contribuția financiară a UE nu poate depăși 80 % din totalul costurilor eligibile ale proiectului.
Se pot acorda granturi de maximum 500 000 EUR pe proiect.
Agenția își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile pentru prezenta cerere.

Termenul de depunere este: 22 mai 2017 – ora 12.00 (PM) CET.

Dosarul de cerere trebuie depus online prin intermediul formularului electronic corect, completat corespunzător și însoțit de toate anexele și documentele justificative relevante aplicabile.

DOCUMENTATIE

Toate informațiile referitoare la Cererea EACEA/07/2017 sunt disponibile aici

E-mail de contact: [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.