Cerere de propuneri “Subventii pentru partidele politice la nivel european”

tribuna.jpg

Parlamentul European lanseaza o cerere de propuneri pentru a acorda subventii partidelor politice la nivel european.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 30.09.2015
Buget: 31.400.000 euro

Obiectiv

tribunaIn conformitate cu articolul 2 din Decizia Biroului din 29 martie 2004, “Parlamentul European publica anual, inainte de sfarsitul primului semestru al anului anterior exercitiului financiar pentru care se solicita subventia, o cerere de propuneri in vederea acordarii de subventii partidelor si fundatiilor”.

Prezenta cerere de propuneri se refera la cererile de subventionare pentru exercitiul financiar 2016 care acopera perioada de activitate cuprinsa intre 1 ianuarie 2016 si 31 decembrie 2016. Obiectivul subventiei este sa sprijine programul anual de lucru al beneficiarului.

Vor fi admise numai cererile prezentate in scris, pe formularul de cerere de subventionare din anexa 1 la Decizia Biroului din 29 martie 2004, transmise Presedintelui Parlamentului European pana la termenul-limita.

Criterii de eligibilitate

Pentru a avea dreptul la subventionare, un partid politic la nivel european trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, si anume:

(a) trebuie sa aiba personalitate juridica in statul membru in care isi are sediul;
(b) trebuie sa fie reprezentat, in cel putin o patrime din statele membre, de deputati in Parlamentul European sau in parlamentele nationale, parlamentele regionale ori adunarile regionale sau trebuie sa fi obtinut, in cel putin o patrime din statele membre, cel putin 3% din voturile exprimate in fiecare dintre statele membre respective la ultimele alegeri pentru Parlamentul European;
(c) trebuie sa respecte, in special in programul sau si in cadrul activitatilor sale, principiile pe care se intemeiaza Uniunea Europeana, si anume principiile libertatii, democratiei, respectarii drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si principiul statului de drept;
(d) trebuie sa fi participat la alegerile pentru Parlamentul European ori sa isi fi exprimat intentia in acest sens.

Pentru aplicarea dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 2004/2003, un deputat in Parlamentul European poate fi membru intr-un singur partid politic la nivel european [articolul 10 alineatul (1) ultimul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003].

Avand in vedere cele mentionate mai sus, partidele politice sunt informate ca Parlamentul European pune in aplicare dispozitiile de la articolul 3 alineatul (1) litera (b) in sensul ca un deputat in Parlamentul European poate fi membru numai intr-un partid politic la nivel european in care este membru partidul sau politic de la nivel national.

Criterii de atribuire

In conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, creditele disponibile pentru exercitiul 2015 se repartizeaza intre partidele politice la nivel european ale caror cereri de finantare au obtinut un aviz favorabil pe baza criteriilor de eligibilitate, de excludere si de selectie dupa cum urmeaza:

(a) 15% se repartizeaza in parti egale;
(b) 85% se repartizeaza intre partidele care au membri alesi in Parlamentul European, proportional cu numarul de membri alesi.

Documente justificative

Pentru evaluarea criteriilor mentionate mai sus, solicitantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente justificative:

(a) nota de insotire originala care sa specifice cuantumul subventiei solicitate;
(b) formularul de cerere din anexa 1 la Decizia Biroului din 29 martie 2004, completat si semnat corespunzator (inclusiv declaratia scrisa pe propria raspundere);
(c) statutul partidului politic;
(d) certificatul oficial de inregistrare;
(e) un document recent care sa faca dovada existentei partidului politic;
(f) lista directorilor/membrilor Consiliului de administratie (nume si prenume, titluri sau functii in cadrul partidului solicitant);
(g) documente care certifica faptul ca solicitantul indeplineste conditiile prevazute la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003;
(h) documente care certifica faptul ca solicitantul indeplineste conditiile prevazute la articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003;
(i) programul politic al partidului politic;
(j) situatia financiara completa pentru 2014, certificata de un organism de audit extern;
(k) descrierea programului anual de activitate;

(l) bugetul provizoriu de functionare pentru perioada in cauza (1 ianuarie-31 decembrie 2016), cu mentionarea cheltuielilor eligibile pentru finantare din bugetul Uniunii.

Finantarea de la bugetul UE

Creditele alocate pentru exercitiul financiar 2016 la articolul 402 din bugetul Parlamentului, “Contributii in beneficiul partidelor politice europene”, se ridica la 31.400.000 EUR. Acestea sunt supuse aprobarii autoritatii bugetare.

Cuantumul maxim platit beneficiarului de catre Parlamentul European nu poate depasi 85% din cheltuielile de functionare eligibile ale partidelor politice la nivel european. Sarcina probei ii revine partidului politic in cauza.

Finantarea ia forma unui grant (subventie) de functionare, in sensul Regulamentului financiar si al Normelor de aplicare. Modalitatile de plata a subventiei si obligatiile privind utilizarea sa vor fi stabilite intr-o decizie de acordare a subventiei, al carei model se afla in anexa 2a la Decizia Biroului din 29 martie 2004.

Data-limita de depunere a cererilor este 30 septembrie 2015. Cererile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Toate intrebarile referitoare la prezenta cerere de propuneri privind acordarea de subventii se trimit prin e-mail, mentionand referinta publicarii, la urmatoarea adresa: [email protected].

Cererile trebuie:

(a) sa fie redactate pe formularul de cerere de subventionare (anexa 1 la Decizia Biroului din 29 martie 2004);
(b) sa fie semnate obligatoriu de solicitant sau de reprezentantul sau autorizat;
(c) sa fie depuse intr-un plic dublu; cele doua plicuri vor fi inchise. Pe plicul interior se mentioneaza, pe langa departamentul caruia ii este adresat, conform indicatiei din cererea de propuneri, urmatorul text:

“CALL FOR PROPOSALS – 2016 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON”

Daca se utilizeaza plicuri autocolante, acestea trebuie sigilate cu banda adeziva, iar expeditorul trebuie sa semneze peste banda. Semnatura expeditorului trebuie sa includa, pe langa semnatura sa olografa, si stampila organizatiei sale.

Plicul exterior trebuie sa indice adresa expeditorului, precum si a destinatarului, astfel:

EUROPEAN PARLIAMENT
Mail Service
KAD 00D008
2929 Luxemburg

Pe plicul interior trebuie sa se mentioneze urmatoarea adresa:

President of the European Parliament
Attn. Mr Roger Vanhaeren, Director-General of Finance
SCH 05B031
2929 Luxemburg

(d) sa fie expediate cel tarziu la data-limita stabilita in cererea de propuneri, fie prin scrisoare recomandata, stampila postei dovedind data expedierii, fie printr-un serviciu de curierat, dupa cum rezulta din chitanta de depunere.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Finantator: Uniunea Europeana

Sursa: Europa.eu

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.