Cerere de propuneri “Voluntari UE pentru ajutor umanitar”: Mobilizarea de voluntari pentru ajutor umanitar, juniori si seniori, sprijinirea si completarea ajutorului umanitar

volunteer.jpg

Prezenta cerere de propuneri va acorda finantare pentru sprijinirea actiunilor care vizeaza mobilizarea de voluntari UE pentru ajutor umanitar, in vederea sprijinirii si completarii ajutorului umanitar in tarile terte, in cadrul unor proiecte axate pe reducerea riscului de dezastre, pregatirea pentru interventie in caz de dezastre si crearea unei legaturi intre ajutorul de urgenta, reabilitare si dezvoltare.

Status: INACTIV
Depunere: 17 mai/1 septembrie 2016
Buget: 8 400 000 EURO

Obiective

Obiectivul cererii este de a finanta proiecte care implica mobilizarea de voluntari UE pentru ajutor umanitar. Aceste proiecte vor contribui la consolidarea capacitatii Uniunii de a oferi ajutor umanitar in functie de necesitati, in vederea consolidarii capacitatii si a rezistentei comunitatilor vulnerabile si afectate de dezastre in tarile terte, axandu-se pe pregatirea in caz de dezastre, pe reducerea riscurilor legate de dezastre si dezvoltand legatura dintre ajutorul de urgenta, reabilitare si dezvoltare (LARD). In plus, aceste proiecte ar putea sa consolideze inclusiv capacitatile organizatiilor de punere in aplicare, de trimitere si de primire, care participa sau intentioneaza sa participe la initiativa “Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, inclusiv in ceea ce priveste instrumentele si metodele de avertizare timpurie pentru dezastre.

Prin aceasta cerere, Comisia Europeana si Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (denumita in continuare „EACEA”) se asteapta sa obtina urmatoarele rezultate:

— mobilizarea a 350 de voluntari juniori/seniori in cadrul unor proiecte de consolidare a rezistentei si de gestionare a riscului de dezastre in tari vulnerabile, fragile sau afectate de dezastre si in zone de criza uitate din tari terte;
— pentru 100 de profesionisti juniori: posibilitatea de a lua parte la stagii de ucenicie in Europa inainte de mobilizare;
— oportunitati de voluntariat online pentru a sprijini sau a completa activitatile incluse in proiect;
— proiectele finantate in cadrul acestei cereri ofera sinergii si complementaritate operatiunilor finantate din fonduri ale UE in domeniul ajutoarelor umanitare sau al protectiei civile din tarile/regiunile respective.

Buget disponibil

Bugetul total alocat cofinantarii proiectelor in cadrul prezentei cereri de propuneri este estimat la 8.400.000 EURO.

Pentru prima runda (proiecte depuse pana la 17 mai 2016), se prevede utilizarea a 50 % din suma disponibila (4.200.000 EURO).

50 % (4.200.000 EURO) din suma va fi disponibila pentru cea de a doua runda (proiecte depuse pana la 1 septembrie 2016).

Grantul maxim va fi de 1.400.000 EURO. Solicitarile de granturi in valoare de mai putin de 100.000 EURO nu vor fi luate in considerare pentru finantare. Agentia preconizeaza ca va finanta 8 propuneri.

EACEA isi rezerva dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile in oricare dintre runde. 

Organisme eligible

Toate organizatiile implicate in proiect vor fi denumite in continuare „consortiul”.

Toate organizatiile (solicitante si partenere) care raspund la prezenta cerere, fie in calitate de organizatii de trimitere, fie de primire, trebuie sa fie certificate in cadrul initiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Solicitantul (partenerul principal) trebuie sa fie o organizatie europeana de trimitere, certificata in cadrul initiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Ceilalti parteneri din cadrul consortiului sunt organizatii de trimitere sau de primire certificate in cadrul initiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Propunerile de proiecte ce implica organizatii de trimitere si de primire care au solicitat certificarea inainte de datalimita de depunere a cererilor (sectiunea 8) vor fi incluse in fazele de verificare a eligibilitatii si de evaluare. Selectia acestor propuneri de proiecte va depinde insa de rezultatul procedurii de certificare.

Un consortiu de proiect trebuie sa includa cel putin doua organizatii de trimitere certificate, din doua tari diferite, si doua organizatii de primire certificate.

Organizatiile necertificate specializate in orice domenii relevante pentru obiectivele sau actiunile proiectului se pot implica in consortiu in calitate de parteneri, in scopul de a contribui cu cunostintele lor specifice [articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1398/2014]. Aceste organizatii trebuie sa indeplineasca criteriile definite la articolul 10 alineatul (3) sau la articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014.

Partenerii trebuie sa trimita o procura, semnata de persoanele autorizate sa angajeze legal organizatia, permitand astfel solicitantului sa actioneze in numele partenerilor.

De asemenea, la consortiu pot participa in calitate de asociati si alte organizatii specializate, care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului si care indeplinesc un rol efectiv in cadrul activitatilor. Nu este necesar ca ele sa indeplineasca criteriile de eligibilitate mentionate in prezenta sectiune. Acesti parteneri asociati nu au o relatie contractuala cu EACEA, dar trebuie sa fie mentionati in formularul electronic. De exemplu, pot fi societati private cu scop lucrativ, universitati.

 Activitati eligibile

Activitatile care primesc finantare in cadrul acestei proceduri trebuie sa includa: Mobilizarea de voluntari UE pentru ajutor umanitar, juniori si seniori, in cadrul unor proiecte de ajutor umanitar in domeniul reducerii riscului de dezastre, al pregatirii pentru interventie in caz de dezastre si al crearii unei legaturi intre ajutorul de urgenta, reabilitare si dezvoltare (LARD) in tarile terte, in functie de necesitatile constatate. Activitatea de mai sus include selectia, recrutarea si pregatirea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar, precum si activitati de comunicare conform planului de comunicare al initiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Urmatoarele pot constitui activitati de sprijinire a punerii in aplicare a actiunii principale:

— stagii de ucenicie pentru voluntarii juniori din cadrul organizatiilor UE de trimitere;
— consolidarea capacitatilor comunitatilor vulnerabile, ale celor afectate de dezastre si ale organizatiilor locale;
— consolidarea capacitatilor organizatiilor de primire; 17.3.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 101/7 — asistenta tehnica pentru organizatiile de trimitere;
— activitati de promovare a implicarii unor voluntari online, precum si a unor voluntari angajati, care sa sprijine actiunile voluntarilor UE pentru ajutor umanitar.

Urmatoarele pot constitui activitati ale proiectului:

— informarea, comunicarea si sensibilizarea publicului;
— analiza pericolelor si a riscurilor si avertizarea timpurie;
— planificarea de contingenta si pregatirea pentru raspuns;
— protejarea mijloacelor de trai, a bunurilor si a lucrarilor de atenuare la scara mica.

Urmatoarele pot constitui activitati de consolidare a capacitatilor si asistenta tehnica:

— cursuri de formare/formarea formatorilor;
— activitati pentru consolidarea si incurajarea alcatuirii de parteneriate;
— studii/vizite pentru delimitarea domeniilor in vederea perfectionarii si finalizarii evaluarii necesitatilor pentru fiecare actiune;
— seminare si ateliere de lucru;
— observarea la locul de munca;
— acorduri de infratire si schimburi de personal;
— schimburi de bune practici;
— vizite de studiu;
— (numai pentru asistenta tehnica) formare si mentorat pentru principalii angajati si voluntari ai unor organizatii de trimitere;
— (numai pentru consolidarea capacitatilor) vizite de studiu de pana la 3 luni pentru principalii angajati sau pentru voluntarii din tarile terte care urmeaza sa lucreze in cadrul organizatiilor europene solicitante/partenere.

Activitatile de consolidare a capacitatilor ar trebui sa fie realizate de voluntari juniori sau seniori, cu experienta semnificativa in domeniu, si sa fie supravegheate de un profesionist senior.

Activitatile de voluntariat online ar trebui sa aiba legatura cu proiectul si vor fi puse in aplicare prin intermediul Platformei voluntarilor UE pentru ajutor umanitar, dezvoltata de Comisie. 

Voluntarii candidati eligibili

Organizatiile de trimitere si de primire adera la standardele si la procedurile privind voluntarii candidati si voluntarii UE pentru ajutor umanitar in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) nr. 375/2014, de Regulamentul delegat (UE) nr. 1398/2014 si de Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1244/2014.

Urmatoarele persoane, cu varsta minima de 18 ani, vor fi eligibile sa candideze ca voluntari:

— cetatenii Uniunii Europene;
— resortisantii tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung intr-un stat membru.

Voluntarii candidati pot fi:

— profesionisti juniori, mai ales proaspat absolventi cu mai putin de cinci ani de experienta profesionala si cu mai putin de cinci ani de experienta in actiuni umanitare;
— profesionisti seniori cu cinci ani de experienta profesionala pe posturi de raspundere sau de experti.

Selectia voluntarilor candidati se realizeaza de catre organizatiile de trimitere si de primire, conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1244/2014 (capitolul 2). Voluntarii candidati selectati trebuie sa participe la programul de formare obligatoriu, prevazut in cadrul initiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” ( 1 ). Cei care au obtinut un rezultat pozitiv in urma stagiului de formare si a evaluarii vor fi eligibili pentru mobilizare ca voluntari UE pentru ajutor umanitar.

In plus, voluntarii UE pentru ajutor umanitar juniori, carora li se solicita de catre organizatiile de trimitere si de primire sa intre intr-un stagiu de ucenicie, vor trebui sa il incheie cu succes.  

Locul si perioada activitatii eligibile

Stagiile de ucenicie anterioare mobilizarii (doar pentru voluntarii juniori) trebuie sa aiba loc la sediul uneia dintre organizatiile de trimitere participante la proiect pe o perioada maxima de sase luni, pe cat posibil intr-o tara diferita de tara lor de origine.

Perioada de mobilizare va dura intre minimum 1 luna si maximum 18 luni.

Inaintea lansarii cererii de oferte, a fost intocmita o lista a tarilor terte care au nevoie de voluntari UE si de consolidarea capacitatilor in 2016. Lista a fost elaborata conform unei metodologii de evaluare a necesitatilor asemanatoare cu cea pentru actiunile de ajutor umanitar, exceptandu-se zonele in care se desfasoara conflicte armate. Lista si detaliile privind metodologia.

Activitatile din cadrul proiectului pot avea loc si in afara tarilor partenere, cu conditia ca tarile in cauza sa se afle si ele pe lista de tari mentionata mai sus.

Proiectele depuse pentru primul termen, 17 mai 2016, trebuie sa inceapa intre 1 octombrie 2016 si 31 ianuarie 2017 si sa aiba o durata maxima de 24 de luni.

Proiectele depuse pentru al doilea termen, 1 septembrie 2016, trebuie sa inceapa intre 1 februarie 2017 si 31 mai 2017 si sa aiba o durata maxima de 24 de luni.

Nu vor fi acceptate candidaturile pentru proiecte care sunt programate pentru perioade mai lungi decat cele specificate in prezenta cerere de propuneri.

Nu se vor acorda prelungiri ale perioadei de eligibilitate ulterior duratei maxime.

La scurt timp dupa inceperea proiectului, Comisia/EACEA vor convoca o reuniune la Bruxelles pentru a prezenta proiectul si pentru a permite crearea de retele intre organizatiile de trimitere. La aceasta reuniune ar trebui sa participe cel mult 1 participant pentru fiecare organizatie de trimitere. Costurile de deplasare aferente acestei reuniuni de o zi de la Bruxelles reprezinta costuri eligibile si trebuie luate in considerare.

Criterii de atribuire

Candidaturile eligibile vor fi evaluate pe baza urmatoarelor criterii:

— relevanta proiectului (maximum 30 de puncte);
— calitatea conceptiei si a punerii in aplicare a proiectului (maximum 30 de puncte);
— calitatea si relevanta parteneriatelor si a acordurilor de cooperare (maximum 20 de puncte);
— impactul si diseminarea (maximum 20 de puncte).

Proiectele care obtin mai putin de 60 de puncte in total nu vor fi avute in vedere pentru finantare.

Termenul de depunere a cererilor

Cererile de granturi trebuie sa fie elaborate in una dintre limbile oficiale ale UE, utilizandu-se formularul electronic (e-Form), conceput special in acest scop. Aici este disponibil formularul electronic.

Formularul de cerere electronic completat integral trebuie trimis pana la 17 mai 2016, pentru prima runda, si pana la 1 septembrie 2016, pentru runda a doua, la ora 12.00 (pranz, ora Bruxelles-ului).

Nu sunt permise modificari ale cererii dupa termenul de depunere. Totusi, daca este nevoie de clarificarea anumitor aspecte sau de corectarea unor greseli de redactare, EACEA poate contacta solicitantul in acest sens in timpul procesului de evaluare.

Cererile trimise prin posta, fax sau e-mail nu vor fi acceptate.

Va rugam sa retineti ca un candidat poate depune cel mult o propunere de proiect pentru fiecare runda in cadrul prezentei cereri de propuneri.

Toti solicitantii vor fi informati in scris cu privire la rezultatele procesului de selectie. 17.3.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 101/9.

Intrebarile pot fi adresate la adresa: [email protected]

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

 

Sursa: Europa.eu
Finantator: Uniunea Europeana

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.