Cererile de propuneri de proiecte nr. 116-122 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”

parteneriat2.jpg

POSDRU: Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale

Domeniu major de interventie 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii

Status: INACTIV
Depunere pana la: 30.11.2012
Suma minima: 227.015 lei
Suma maxima: 2.270.145 lei

Principalul obiectiv operational ale acestui DMI este:

  • Facilitarea accesului la educatie si integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii.

Operatiunile orientative sunt:
1. Dezvoltarea programelor specifice, inclusiv stimulente pentru angajatori, pentru (re)integrarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile, in special a populatiei rome, persoanelor cu dizabilitati si tinerilor peste 18 ani care au parasit sistemul de stat de protectie a copilului.
2. Programe de formare pentru dezvoltarea competentelor si calificarilor de baza pentru grupurile vulnerabile.
3. Masuri de acompaniere in vederea identificarii si mentinerii unui loc de munca (sprijin pentru membrii de familie aflati in ingrijire, servicii de asistenta si alte activitati asociate care permit individului sa participe pe piata muncii).
4. Sprijin special pentru dezvoltarea unor noi locuri de munca protejate in intreprinderi.

Grup-tinta:
1. Persoane din grupuri vulnerabile:
a. Persoane de etnie roma;
b. Persoane cu dizabilitati;
c. Tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului;
d. Familii cu mai mult de 2 copii, inclusiv familiile monoparentale;
e. Femei;
f. Elevi/studenti;
g. Persoanele dependente de droguri si de alcool si fostii dependenti de droguri, precum si familiile acestora;
h. Persoanele fara adapost;
i. Victime ale violentei in familie;
j. Persoane afectate de boli care le influenteaza viata profesionala si sociala (ex.: HIV/SIDA, cancer etc.), precum si familiile acestora;
k. Persoanele afectate de boli ocupationale;
l. Imigranti;
m. Refugiati si persoane care solicita azil;
n. Victime ale traficului de persoane;
o. Alte grupuri vulnerabile;
2. Personal al agentiilor publice/private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile;
3. Personal al organizatiilor societatii civile si voluntari;
4. Angajati;
5. Manageri;
6. Personalul administratiei publice locale;
7. Personalul Centrelor de Incluziune Sociala.

Activitati eligibile:
1. Dezvoltarea si furnizarea ofertelor individualizate de formare profesionala care vizeaza nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvoltarea competentelor de baza si certificarea acestora;
2. Activitati de motivare pentru grupurile vulnerabile pentru a se integra/reintegra pe piata muncii, inclusiv asistenta in cautarea unui loc de munca;
3. Activitati care vizeaza reconversia profesionala a lucratorilor cu calificari redundante, in special pentru persoanele cu risc de excluziune sociala;
4. Consiliere si asistenta pentru dezvoltarea de noi locuri de munca protejate in intreprinderi;
5. Activitati pentru dezvoltarea serviciilor de ingrijire/asistenta pentru persoanele dependente pentru a sustine participarea pe piata muncii a persoanelor cu risc de excluziune sociala;
6. Organizarea de grupuri de sprijin si grupuri de sprijin reciproc pentru furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala;
7. Studii si expertiza care vizeaza evaluarea impactului si eficacitatii masurilor si interventiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune sociala;
8. Furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv calificarea si recalificarea, pentru cresterea si dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor grupurilor vulnerabile;
9. Formare profesionala, grupuri de lucru educative, pentru persoanele supuse riscului de excluziune sociala;
10. Dezvoltarea si implementarea activitatilor pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii de catre tineri, inclusiv pentru combaterea disfunctiilor sociale, cum ar fi consumul de droguri si alcool, comiterea de infractiuni etc.;
11. Campanii pentru promovarea voluntariatului in activitatile dedicate integrarii pe piata muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune sociala;
12. Dezvoltarea si promovarea formelor alternative de ocupare adaptate la nevoile persoanelor vulnerabile – munca la distanta, munca prin internet, ocupare cu norma redusa;
13. Dezvoltarea si promovarea diferitelor forme de cooperare intre angajatori, patronate, organizatii sindicale, ONG-uri (asociatii si fundatii) si alti actori relevanti pe piata muncii in vederea identificarii si promovarii oportunitatilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile;
14. Activitati in scopul schimbarii atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile, in special in ceea ce priveste mediul de lucru, inclusiv campanii de informare si promovare indreptate catre angajatori si angajatii acestora, comunitatile locale si factorii de decizie;
15. Campanii pentru promovarea unui stil de viata sanatos, prevenirea riscurilor de imbolnavire si promovarea necesitatii controalelor medicale regulate;
16. Cercetari si studii privind nevoile specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile in domenii precum: noi forme si conditii de reabilitare profesionala si metode de lucru cu persoanele vulnerabile etc.;
17. Activitati pentru dezvoltarea potentialului profesional al persoanelor vulnerabile si pentru identificarea si dezvoltarea oportunitatilor de ocupare, inclusiv formare profesionala, grupuri de lucru, asistenta, consiliere etc.;
18. Formare profesionala si grupuri de lucru pentru organizatii relevante precum furnizorii de servicii de ocupare, furnizorii de servicii de medicina a muncii, institutiile administratiei locale, angajatori care incadreaza persoane vulnerabile etc., pentru a le imbunatati acestora competentele si modalitatea de abordare in
activitatea desfasurata cu sau pentru persoanele vulnerabile si familiile acestora;
19. Infiintarea, dezvoltarea si sustinerea Centrelor de Incluziune Sociala pentru persoanele supuse riscului de marginalizare si excluziune sociala, in special in zonele rurale si in comunitatile izolate si marginalizate;
20. Dezvoltarea si furnizarea serviciilor care faciliteaza accesul persoanelor vulnerabile la formare profesionala;
21. Dezvoltarea si implementarea activitatilor specifice si personalizate dedicate integrarii sociale si pe piata muncii a imigrantilor;
22. Proiectele care se adreseaza persoanelor vulnerabile vor include masuri de acompaniere, precum sprijin pentru membrii de familie aflati in ingrijire, servicii de asistenta si alte activitati asociate care permit persoanelor vulnerabile sa participe pe piata muncii;
23. Activitati inovatoare, interregionale si transnationale in vederea imbunatatirii accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii;
24. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educatie destinate persoanelor din categoriile de grupuri tinta.
25. Activitati pentru combaterea disfunctiilor sociale – consum de alcool, consum de droguri, conduite infractionale etc;

Pentru a primi finantare nerambursabila prin POSDRU, solicitantul/partenerul trebuie sa fie o organizatie legal constituita in Romania – persoana juridica (se vor exclude Persoanele Fizice Autorizate sau intreprinderile individuale, ori echivalent), conform legislatiei romanesti aplicabile. Solicitantii eligibili pentru aceasta pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte trebuie sa aiba sediul social in Regiunea in care depune proiectul.

Categoriile de solicitanti eligibili:
Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale) – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.G.A.S.P.C.).

Categoriile de parteneri eligibili in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:
1. Cooperative sociale, asociatii de intrajutorare, ONG-uri cu activitate relevanta pentru specificul acestui DMI;
2. Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati1;
3. Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala;
4. Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
5. Organizatii sindicale si patronate;
6. Furnizori de FPC autorizati, publici si privati;
7. Furnizori de servicii sociale publici si privati acreditati;

Pentru proiectele depuse in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte puteti avea parteneri nationali si/sau transnationali.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 6 (sase) luni si maxim 2 (doi) ani. Cererile de finantare care descriu proiecte a caror durata de implementare este mai mica de 6 luni si/sau mai mare de 2 ani vor fi respinse.

Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte de tip grant este de 22.701.500 lei (echivalentul in lei a 5.000.000 euro).

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre:

  • minim 227.015,00 lei (echivalentul in lei a 50.000 euro) si
  • maxim 2.270.145,00 lei (echivalentul in lei a 499.999 euro).

Contributia solicitantului trebuie sa fie realizata sub forma financiara. In cadrul proiectelor finantate din POSDRU, contributia in natura nu este eligibila.

Completarea si transmiterea cererilor de finantare se realizeaza exclusiv electronic, prin intermediul aplicatiei ActionWeb, aflata pe pagina de internet https://actionweb.fseromania.ro, incepand cu 23 noiembrie (ora 10.00) pana vineri, 30 noiembrie 2012, ora 16.00.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: AM POSDRU

Ghidul solicitantului pentru Regiunea Nord-Est

Ghidul solicitantului pentru Regiunea Sud-Est

Ghidul solicitantului pentru Regiunea Sud-Muntenia

Ghidul solicitantului pentru Regiunea Sud-Vest

Ghidul solicitantului pentru Regiunea Nord-Vest

Ghidul solicitantului pentru Regiunea Centru

Ghidul solicitantului pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov


Discutati despre cererile de propuneri de proiecte nr. 116-122 in Forumul Finantare.ro

Sunteti interesat de acest subiect ?
Puteti depune o cerere de consultanta sau sa
cautati direct un consultant in catalog.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.