POCU: Ghidul Solicitantului pentru apelul „Sprijin pentru infiintare de structuri de economie sociala” AP 4/PI 9.v/OS 4.16

pndr-ghid-nereguli.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene publica, in consultare, Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Sprijin pentru infiintare de structuri de economie sociala” aferent Obiectivului Specific 4.16 Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.

Status: Publicat
Depunere:
Buget: 70.000.000 euro

Obiectiv specific

Obiectivul acestei scheme de finantare este acordarea de sprijin pentru infiintarea de structuri de economie sociala.

Astfel, prin prezentul apel de proiecte se va avea in vedere infiintarea de structuri de economie sociala, in vederea integrarii pe piata fortei de munca a persoanelor din grupurile vulnerabile si in vederea combaterii saraciei. infiintarea unor structuri de economie sociala va contribui la crearea de noi locuri de munca si la dezvoltarea serviciilor locale.

In vederea realizarii obiectivului specific, vor fi sustinute din Fondul Social European urmatoarele tipuri de actiuni:

 • Sprijin pentru infiintarea de noi intreprinderi sociale si dezvoltarea celor existente, inclusiv acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru infiintare cat si a granturilor pentru dezvoltare;
 • Crearea si consolidarea parteneriatelor cu actorii relevanti de pe piata muncii, din sistemul de invatamant/de asistenta medicala/de asistenta sociala/servicii de ocupare sau din administratia locala/centrala in vederea cresterii implicarii in furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile;
 • Crearea unor retele de sprijin si de cooperare, stabilirea de parteneriate, pentru diseminarea de bune practici si informatii, activitati de consolidare a capacitatii si transferul de know-how cu alte comunitati si cu actorii relevanti la nivel de tara sau din alte State Membre;
 • Accesibilizarea locurilor de munca in vederea desfasurarii activitatii in cadrul intreprinderilor sociale de insertie;
 • Dezvoltarea instrumentelor pentru o mai buna cunoastere a sectorului si imbunatatirea vizibilitatii economiei sociale – inclusiv initiative de promovare a marcii sociale si de constientizare a formelor specifice de actiune ale economiei sociale;
 • Dezvoltarea unor solutii de finantare avantajoase pentru finantare de tip seed dedicate intreprinderilor sociale, finantare participativa pentru portofolii de intreprinderi aflate in faza de start-up – crowd-funding, atragerea de donatori, investitori si alti parteneri.

Activitati sprijinite

Activitatile specifice sprijinite in cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme pentru entitati ale economiei sociale, care presupune parcurgerea a 3 etape de implementare, etape obligatorii in cadrul carora administratorul schemei – definit conform sectiunii 1.8 din prezentul ghid – va propune activitatile considerate optime pentru atingerea obiectivelor asumate in cadrul proiectului.

Schema pentru entitati ale economiei sociale – etape de implementare:

 • Etapa I – Sprijin pentru infiintarea de noi intreprinderi sociale
 • Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE
 • Etapa a III-a – Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii intreprinderilor

Activitati eligibile

Intreprinderile sociale vizate de prezentul apel (in calitate de beneficiari finali ai schemei pentru entitati ale economiei sociale) sunt, in conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, intreprinderi organizate independent de sectorul public si care au scopul de a servi interesul general, interesele unei colectivitati si/sau interesele personale nepatrimoniale ale membrilor prin producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari. Aceste intreprinderi contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale, inclusiv prin implicarea unor persoane apartinand unor grupuri vulnerabile in activitati cu caracter social si economic, facilitand accesul tuturor la resursele si serviciile comunitatii.

Solicitanti eligibili

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitantii/partenerii eligibili trebuie sa fie organizatii legal constituite in Romania.

Solicitanti/parteneri eligibili in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt administratori de schema pentru entitati ale economiei sociale, respectiv:

 • entitati ale economiei sociale, retele, uniuni, federatii din sectorul economiei sociale, atat ca beneficiar unic, cat si in parteneriat, inclusiv in parteneriat cu autoritati publice centrale sau locale;
 • alte entitati relevante – furnizori de formare profesionala autorizati publici si privati, furnizori de servicii de ocupare acreditati publici si privati, furnizori de servicii sociale organizatii sindicale si organizatii patronale, asociatii profesionale, ONG-uri.

Grup eligibil

In cadrul prezentului apel de proiecte, grupul tinta al proiectului va fi format din:

 • Persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale;
 • Persoane din intreprinderi sociale nou infiintate (personal, membri, voluntari, beneficiari ai serviciilor furnizate de entitatile de economie sociala).

Buget

Bugetul total alocat pentru prezentul apel este de 70.000.000 de euro (contributia UE + contributia nationala), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai putin dezvoltate.

In cadrul prezentului apel de proiecte, valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 3.000.000 euro.

Aceasta cerere de propuneri de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limita de depunere.
Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai putin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea Bucuresti-Ilfov fiind exceptata de la finantare pentru prioritatea de investitii 9.v.

Un proiect depus in cadrul acestui apel poate fi implementat intr-o singura regiune de implementare din cele mentionate mai sus.

Observatiile/propunerile privind imbunatatirea documentelor mai sus mentionate pot fi transmise la adresa de e-mail: [email protected] pana la data de 20.12.2017.

DOCUMENTATIE

Website

Ghidul solicitantului

Anexe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.