Comunicat de presă

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va elibera, începând de miercuri, 10 decembrie 2008, adeverinţe pentru beneficiarii schemei de sprijin pe suprafaţă SAPS care intenţionează să acceseze credite de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia pentru finanţarea capitalului de lucru pentru femieri.

Astfel, pentru a facilita accesul la credite al fermierilor pentru activităţile curente, APIA a încheiat Convenţii cu două bănci, respectiv CEC Bank SA, BRD – Groupe Societe Generale SA, urmând să semneze, în zilele următoare, un astfel de document şi cu BCR. Convenţiile au fost încheiate între APIA, băncile menţionate şi Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA.

“Este a doua campanie în care apelăm la astfel de instrumente pentru ca agricultorii să beneficieze de finanţări – punte, cu costuri şi garanţii reduse, până la efectuarea plăţii pe hectar. În paralel cu intenţia de a permanentiza acest instrument financiar, vom optimiza operaţiunile agenţiei, astfel încât plăţile să se efectueze în perioada premergătoare campaniei agricole de primăvară”, a declarat Dan Gherghelaş, Directorul General al APIA.

Potrivit Convenţiilor, APIA are obligaţia să emită pentru fiecare beneficiar o adeverinţă prin care confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2008 şi că s-au efectuat controalele administrative. De asemenea, adeverinţa atestă suprafaţa determinată la plată pentru SAPS, respectiv pentru Plăţile Naţionale Directe Complementare în sectorul vegetal (CNDP 1). Nu în ultimul rând, această adeverinţă confirmă faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată. Trebuie precizat că APIA nu va elibera adeverinţe beneficiarilor pentru care au fost stabilite sancţiuni multianuale.

Conform Convenţiilor încheiate, fiecare bancă are obligaţia să acorde beneficiarilor eligibili, conform reglementărilor sale interne, credite în lei pentru finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente, în cuantum de până la 70 % din valoarea plăţilor cuvenite fiecărui beneficiar, corespunzător suprafeţei prevăzute în adeverinţa eliberată de APIA. În acest scop, banca creditoare va solicita beneficiarilor adeverinţa emisă de APIA, cererea de credit  şi alte documente necesare pentru aprobarea creditului.

De asemenea, potrivit Convenţiilor, Fondul de Garantare a creditului Rural – IFN SA are obligaţia că încheie cu banca o convenţie – cadru plafon de garantare, prin care va garanta până la 50 % din valoarea creditelor acordate de bancă.

Pentru campania 2007, APIA a încheiat Convenţii privind finanţarea capitalului de lucru pentru fermieri cu CEC Bank SA, Alfa Bank, Banca Comercială Română SA şi BRD – Groupe Societe Generale SA. Pentru a accesa creditul, fermierii au primit de la APIA adeverinţe privind suprafaţa pentru plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS).

Astfel, APIA a eliberat 1.366 adeverinţe, din care 901 adeverinţe pentru CEC Bank SA, pentru o suprafaţă de 525.715,75 hectare, respectiv 51 de adeverinţe pentru Alpha Bank, pentru o suprafaţă de 24.85,39 hectare. De asemenea, APIA a eliberat 16 adeverinţe pentru fermierii care au accesat credite de la Banca Comercială Română SA pentru o suprafaţă de 31.663,35 hectare şi 398 adeverinţe pentru BRD – Groupe Societe Generale SA, pentru o suprafaţă de 195.864,8 hectare.

Menţionăm că procentul de credite rambursate din plăţile de la APIA, pentru campania 2007, a fost de aproape 100%, instrumentul financiar neprezentând niciun risc major pentru băncile creditoare.

În cadrul campaniei 2008, schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) constă în acordarea a 60,75 de euro pe hectar, plătibili în lei, la un curs de 3,7413 lei/euro, în conformitate cu prevederile art. 4 din HG 1560/2008. Plăţile Naţionale Directe Complementare în sectorul vegetal (PNDC1) constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafaţă pentru culturile prevăzute de legislaţie, respectiv 46,71 euro pentru un hectar, plătibili în lei la un curs de 3,7413 lei/euro, în conformitate cu art. 4 din HG 1560/2008.

Cadru legal

Legislaţie comunitară

Regulamentul (CE) nr.1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 2529/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentul (CE) nr.796/2004 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a condiţionării, modulării şi a sistemului integrat de gestiune şi control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentul (CE) nr.1973/2004 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului în ceea ce priveste schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV si IVa din respectivul regulament si utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru productia de materii prime, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 885/2006 de stabilire a normelor de aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr. 1290/2005 in ceea ce priveste autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entitati , precum si cu privire la decizia de lichidare a conturilor FEGA şi FEADR, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1233/2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 885/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi, precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1034 din 21 octombrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 885/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce priveste autorizarea agentiilor de plăti si a altor entităti, precum si lichidarea conturilor FEGA si FEADR, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanţarea politicii agricole comune, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Legislaţie naţională

Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Interevenţii pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 139/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul nr. 15/56/2008 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi dezvoltării durabile pentru adoptarea măsurilor privind bunele condiţii agricole şi de mediu în România, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul M.A.D.R. nr. 549/2007 privind stabilirea modului de implementare a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemei de plăţi directe pe suprafeţe pentru culturile energetice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul M.A.D.R. nr. 355/2007 privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ – teritoriale din zona montană defavorizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul M.A.D.R. nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul MADR nr. 64/B/2008  privind aprobarea formularului de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2008, cu modificările şi completrile ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1560/2008 privind stabilirea pentru anul 2008 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, al plăţilor naţionale directe complementare, al plăţilor pentru culturi energetice şi al plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal.

 

DIRECŢIA PROMOVARE – COMUNICARE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.