Concurs de proiecte culturale pentru anul 2013

carte5.jpg

Institutul Cultural Roman organizeaza un concurs pentru finantarea proiectelor culturale derulate in 2013.

Acordarea de finantari nerambursabile se realizeaza pe baza de selectie de proiecte culturale.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 15.01.2013

Solicitanti eligibili

Pentru a putea participa la selectie, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:
a) Sa fie persoana fizica autorizata sau persoana juridica infiintata in conformitate cu prevederile legale si cu sediul in Romania
b) A respectat obligatiile asumate prin contractele de finantare nerambursabila anterioare.  
c) Nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local
d) Nu este angajat al Institutului Cultural Roman sau face parte din personalul angajat/numit ce functioneaza in cadrul institutelor culturale romanesti din strainatate, sau rude pana la gradul 1 ale acestuia, atat in calitate de persoana fizica sau persoana fizica autorizata, cat si ca reprezentant legal al unei persoane juridice, din Romania sau din strainatate.

Documentatia solicitantilor trebuie sa contina urmatoarele:
1) formularul-tip de solicitare a finantarii nerambursabile pentru proiecte culturale, prevazut
in anexa nr. 1;
2) formularul pentru descrierea bugetului de venituri si cheltuieli, prevazut in anexa nr. 2;
3) raportul de activitate a solicitantului pe ultimul an; pentru solicitantii care au derulat
activitati pe o perioada mai scurta de un an, se va depune un raport de activitate pentru perioada respectiva;
4) declaratia pe proprie raspundere, prevazuta in anexa nr. 1, sectiunea C:
5) CV-urile membrilor echipei de proiect;
6) scrisoarea (scrisorile) de intentie din partea partenerului (partenerilor)
7) extras de cont privind partea de cofinantare
8) actul de infiintare/autorizare a solicitantului, cu toate modificarile si completarile ulterioare (in cazul institutiilor publice, actul normativ de infiintare), precum si certificatul de inregistrare fiscala, ambele in copie;
9) certificatul de atestare fiscala, in original, din care sa reiasa ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local. La data depunerii dosarului de aplicatie, certificatul trebuie sa fie in perioada de valabilitate.
10) alte documente pe care solicitantul le considera relevante privind activitatea sa (inregistrari pe casete audiovideo, DVD-uri, CD-uri, dosare de presa, recenzii, recomandari, scrisori de sprijin etc.).

In cazul solicitantilor care au primit finantare nerambursabila, se va depune si un certificat al autoritatii finantatoare care sa ateste modul de indeplinire al obligatiilor contractuale de catre beneficiarul finantarii.

Intreaga documentatie va fi tehnoredactata, cu exceptia documentelor emise de alte autoritati, ce vor fi depuse fie in original, fie in copie certificata cu originalul.

Cheltuieli eligibile

Pot fi incluse in formularul de buget urmatoarele tipuri de cheltuieli, daca acestea reprezinta costuri necesare si rezonabile pentru realizarea proiectului, vor fi efectuate pe perioada de desfasurare a proiectului, si sunt legate in mod direct de realizarea acestuia:

A. Cheltuieli legate de realizarea activitatilor proiectului
1. Onorarii (acordate in baza contractelor de drepturi de autor);
2. Remuneratii colaboratori (acordate in baza contractelor de prestari de servicii);
3. Cazare si masa sau diurna pentru participanti/invitati, precum si pentru echipa de proiect;
4. Transportul local/international pentru participanti/invitati si al echipei de proiect;
5. Cheltuieli aferente transportului de persoane: viza, asigurare de calatorie, taxe de drum si taxe de parcare
6. Inchiriere echipamente si spatii, mijloace de transport
7. Activitati promotionale si publicitate
8. Tiparituri
9. Cheltuieli de productie/inchiriere decoruri, costume, standuri, simeze, vitrine

B. Cheltuieli administrative, in procent maxim de 20% din valoarea finantarii
1. Cheltuieli cu energia electrica
2. Cheltuieli cu chiria
3. Comunicatii: telefon, internet
4. Cheltuieli pentru echipamente birotica
5. Cheltuieli pentru alte dotari necesare proiectului, in procent maxim de 20% din valoarea finantarii
6. Cheltuieli specifice proiectului

TVA-ul nu este o cheltuiala eligibila, cu exceptia cazului in care beneficiarul face dovada ca nu il poate recupera.

Plata organizatiei partenere, sau a angajatilor acestora, nu este o cheltuiala eligibila.

Finantarea nerambursabila se acorda numai in conditiile existentei unor surse de finantare proprii sau atrase ale beneficiarului finantarii, altele decat de la Institutul Cultural Roman, in cuantum de cel putin 25% din costul total al proiectului.

Sursele de finantare proprii sau atrase ale beneficiarului finantarii sunt in numerar si se certifica prin extras de cont, sau scrisori de intentie din partea co-finantatorilor sau sponsorilor.

Dosarele vor fi depuse/trimise la secretariatul Institutului Cultural Roman (Aleea Alexandru nr. 38, Sector 1, 011824 Bucuresti) pana pe data de 15 ianuarie 2013 (data postei, inclusiv).

Finantator: Institutul Cultural Roman

Sursa: ICR

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghid concurs

Regulament cadru si anexe

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.