Consultare publică, POCU: „Viitor pentru tinerii NEETs II”

tineri_erasmus_dreamstime.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman lansează în consultare publică ghidul „Viitor pentru tinerii NEETs II”.

Observațiile și propunerile privind îmbunătățirea acestui document pot fi transmise la adresa [email protected] până la data de 10 august 2020.

Despre program

România înregistrează disparități regionale semnificative în privința șomajului în rândul tinerilor NEETs.

Pentru a îmbunătăți situația tinerilor NEETs și a facilita tranziția către piața muncii a acestora, la nivel regional se va acționa pe trei paliere: educație, formare, ocupare (inclusiv antreprenoriat).

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte sunt eligibile regiuni mai puțin dezvoltate și regiunea mai dezvoltată București Ilfov, respectiv:
-un apel dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate Centru; Nord Vest; Nord Est și Vest
-un apel dedicat regiunii mai dezvoltate București Ilfov.

Pentru a putea beneficia de măsuri active de ocupare finanțate din Fondul Social European 2014-2020, tinerii NEET trebuie să fie șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), respectiv la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM).

Grupul țintă pentru proiectele finanțate în cadrul prezentului apel va fi mobilizat din bazele de date ANOFM/AJOFM, în baza unui acord cadru pe care beneficiarii proiectelor selectate îl vor semna cu agențiile județene pe teritoriul căreia au domiciliul sau reședința tinerii NEETs din grupul țintă.

Obiectivul tematic, rezultate așteptate

Obiectivul tematic 08 – Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă
Prioritatea de investiții 8.ii – Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”

Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
Obiectivul Specific 2.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile
Obiectivul Specific 2.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

Acțiunile sprijinite în cadrul apelului

În acord cu prevederile POCU 2014-2020, activitățile considerate eligibile in cadrul prezentului apel de proiecte sunt cele care urmăresc atingerea Obiectivului Tematic 8.

Prezentul apel de proiecte finanțează următoarele tipuri de acțiuni care se adresează grupului țintă prevăzut în prezentul Ghid:

Activitatea 1: Campanie de informare și promovare în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nici o formă de educație sau formare în vederea direcționării acestora către SPO în vederea înregistrării și profilării.

Activitatea 2: Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare precum și organizarea și derularea de programe de formare profesională altele decât cursurile de formare profesionale autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților (inclusiv cursuri de formare profesională recunoscute la nivel de întreprindere).

Activitatea 3: Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale – activitate relevantă
Este adresată tinerilor NEETs din grupul țintă al proiectului, cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil”.

Activitatea 4: Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv: medierea muncii, organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, adresată tuturor tinerilor NEETs pentru toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A ”ușor ocupabil”.

Activitatea 5: Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu – activitate relevantă
Această activitate se va organiza exclusiv pentru tinerii NEETs cu nivel de ocupabilitate A ”ușor ocupabil”.

Activitatea 6: Activități de acompaniament, adresate exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, în vederea menținerii acestora în câmpul muncii.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.