Curs autorizat ANC: ACHIZITII PUBLICE – NOUTATI SI PERSPECTIVE (Brasov, 31 octombrie – 3 noiembrie 2019)

curs-mp.jpg

Curs Autorizat ANC: ACHIZITII PUBLICE – NOUTATI SI PERSPECTIVE
Data: 31 octombrie -3 noiembrie 2019
Locatie: HOTEL IMPARATUL ROMANILOR – POIANA BRASOV
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: [email protected] sau [email protected], in limita locurilor disponibile.
Detalii organizare:
CRISTINA SOARE: 0773.343.995 / ELENA MARTES:0726.355.037

I. Prezintă interes o modificare urgentă a legislatiei din domeniu, la acest moment?

Care ar fi punctele forte/slabe ale Proiectului de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la emiterea autorizației de construire și în domeniul achizițiilor publice, aflat pe site-ul Ministerului Transporturilor?

II. TRECERE în revista a modificarilor aduse legislatiei achizitiilor publice din Romania, în anul precedent:

 • Ordinul nr. 1068/1652/2018 din 4 octombrie 2018 pentru aprobarea Ghidului de achizitii publice verzi care cuprinde cerintele minime privind protectia mediului pentru anumite grupe de produse si servicii ce se solicita la nivelul caietelor de sarcini
 • Ordinul nr. 1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii
 • Ordinul nr. 2717/318/2018 din 27.12.2018 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica
 • OUG nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene – Mof. 1116 din 29 decembrie 2018.

III. PUNCTE DE VEDERE ASUPRA DERULARII CONTRACTELOR DE LUCRARI IN CONTEXTUL NOILOR MODIFICARI LEGISLATIVE IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE

 • Prezentare de ansamblu a utilizarii cadrului contractual (FIDIC sau similar – HG 1/2018).HG nr. 1 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice publicata in: Monitorul Oficial nr. 26 din 11 ianuarie 2018
 • De ce si de cand obligativitatea utilizarii conditiilor contractuale aprobate prin HG 1/2018?
 • Tipuri de conditii contractuale: executie; proiectare si executie;

IV. PACHETUL LEGISLATIV CE REGLEMENTEAZA MODUL DE REALIZARE A ACHIZITIILOR PUBLICE SI ACHIZITIILOR SECTORIALE ORI A CONCESIUNILOR RĂSPUNDE NEVOILOR EFECTIVE DIN SISTEM?

OUG nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii ESTE UN ACT NORMATIV ADAPTAT NOILOR REGULI?

V. Analiza si dezbateri privind nevoia de actualizare a normelor de aplicare a legislatiei primare

 •  Modificari in pregatirea procesului de achizitie, modificari ale etapei de derulare a procedurii,
 • Reguli de calcul a valorii estimate,
 • Achizitia directa,
 • Impartirea pe loturi,
 • Acte aditionale. Modificarea substantiala a contractului
 • Stabilirea criteriului de atribuire: pretul cel mai scazut, costul cel mai scazut cel mai bun raport calitate-pret, cel mai bun raport calitate-cost,
 • Obligatiile autoritatii contractante.
 • Modul de intocmire si prezentare a ofertelor. Completari ale ofertelor, clarificari asupra acestora. Oferte alternative.
 • Documente prezentate la procedura de catre ofertanti. Semnatura electronica.
 • Motive de excludere a candidatului/ofertantului
 • Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut; costul cel mai scazut; cel mai bun raport calitate-pret; cel mai bun raport calitate-cost
 • Subcontractare.Inlocuirea / schimbarea subcontractantului.
 • Tertul sustinator;
 • Oferta admisibila, inacceptabila sau neconforma.
 • Evaluarea ofertelor.
 • Prelungirea perioadei de valabilitate a garantiei de participare si a ofertei
 • Propunere financiara aparent neobisnuit de scazuta.
 • Propunere financiara ce depaseste valoarea estimata a procedurii
 • Solicitari de clarificari din partea autoritatii /entitatii contractante- termene;
 • Finalizarea procedurii de atribuire: incheierea contractului/anularea procedurii.
 • Comunicarea rezultatului, termenele de asteptare, semnarea contractului de achizitie publica, refuzul/intarzierea semnarii;
 • Accesul la dosarul achizitiei; Informații confidențiale/protejate/secrete etc.

CERTIFICARE: In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia EXPERT ACHIZITII PUBLICE, COD COR 214946 insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.