Deschidere sesiune LEADER masura M3/3A – Cooperare pentru dezvoltare

logogalvp-02-01-1.png

Asociația Grupul de Acţiune Locală Valea Prutului (GAL VP) anunţă:  DESCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR TIP LEADER pentru măsura M3/3A – COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE

Data lansării apelului de selecție: 17 septembrie 2018

Măsura lansată a apelului de selecție:

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 (M3/3A) COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE, sesiunea 1, apelul de selectie nr.2/septembrie 2018

Beneficiari eligibili:

Parteneriatele, fără personalitate juridică constituite în baza unui Acord de Cooperare, şi în a cărui componență să fie cel puțin un partener din categoriile enumerate mai jos:

 • fermieri ;
 • Microintreprinderi si intreprinderi mici agricole, gospodării ţărăneşti/familiale
 • ONG – organizații neguvernamentale;
 • Consilii locale
 • Unitati scolare, sociale, sanitare si de alimentatie publica
 • Forme asociative cu sediul in teritoriul GAL

Astfel, beneficiarul  eligibil direct este o entitate din lista enumerata mai sus, cu exceptia fermierilor neconstituiti juridic, care se angajeaza sa incheie un acord de parteneriat pentru crearea retelei de cooperare. În cadrul etapei 1, parteneriatul se va constitui juridic intr-o forma asociativa.

Bugetul total al măsurii  M3/3A din SDL – 80.000 euro

Fondurile disponibile alocate acestui apel pe măsura M3/3A – 80.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  80.000  euro.

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil:

Pentru etapa 1 (intensitatea sprijinului este de 100%):

 • Actiuni de animare in scopul identificarii partenerilor;
 • Schimburi de experienta;
 • Actiuni specifice de formare;
 • Elaborarea de studii  privind zona in cauza, studii de fezabilitate si elaborarea planului de afaceri;
 • Acţiuni de înfiinţare a formei asociative;

Pentru etapa 2 (intensitatea sprijinului diferă, după caz):

 • costuri de functionare a retelei create în Etapa 1;
 • costurile directe aferente  investitiilor incluse in planul de afaceri;

TIP/CATEGORIE DE CHELTUIELI CE POT FI PREVĂZUTE ÎN PLANUL DE MARKETING/STUDIU/PLAN DE AFACERI PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR PROPUSE

INTENSITATEA SPRIJINULUI
Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurna), legate de activitățile parteneriatului, conform legislației naționale;

100%

Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării activității de secretariat, etc.);
Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării.
Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) etc.
Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/ entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/ onorariului coordonatorului de proiect.
Activităţi privind realizarea lanţurilor scurte de aprovizionare şi de pieţe locale şi a dezvoltării acestora:

Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare plătită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto;

Cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului (concept grafic realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul lanțului scurt/ pieței locale*), creare/ achiziționare marcă înregistrată (cheltuielile legate de achiziționarea mărcii înregistrate nu pot depăși 5% din valoarea cheltuielilor eligibile), cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate (nu mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile). Acestea vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii 4.2, respectiv 4.2a din PNDR (50%).
Investiții în construcții aferente activitatii de producție, procesare și/ comercializare (modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect; Vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii/ submăsurilor din care fac parte operațiunile.

Data limita de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: biroul GAL Valea Prutului, din comuna Popricani, județul Iași, incinta Primăriei Popricani (etaj II),  în perioada 17 septembrie 2018 – 25 octombrie 2018, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Valea Prutului pentru măsura M3/3A – Cooperare pentru dezvoltare, publicat pe pagina web www.galvaleaprutului.ro .

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Telefon fix: 0232.474.992, Email: [email protected]

 

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați varianta detaliată a apelului, disponibil în format electronic sau tipărit, la biroul GAL Valea Prutului sau pe site-ul asociației www.galvaleaprutului.ro, secțiunea https://galvaleaprutului.ro/apeluri-de-selectie/apeluri-active/.

Informații detaliate privind accesarea și implementarea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului afferent măsurii M3/3A – Cooperare pentru dezvoltare, elaborat de GAL Valea Prutului, ghid care se regăsește pe site-ul nostru, la următoarea adresă https://galvaleaprutului.ro/ghiduri-proceduri/ghiduri/ .

La sediul GAL Valea Prutului se regăsește și verswiunea pe suport tipărit (hârtie) a informațiilor detaliate afferent măsurii lansate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.