Erasmus+, Actiunea-cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor. Incluziune sociala prin intermediul educatiei, a formarii si a tineretului

erasmus-1.jpg

Prezenta cerere de propuneri va sprijini proiecte in domeniile educatiei, formarii si tineretului, care vizeaza extinderea si diseminarea bunelor practici inovatoare.

Status: INACTIV
Depunere: 30 mai 2016
Buget: 13.000.000 €

Obiective

Propunerile depuse in urma prezentei cereri trebuie sa urmareasca in principal indeplinirea unuia dintre urmatoarele doua obiective generale, acesta trebuind sa fie indicat in formularul de cerere:

1. prevenirea radicalizarii violente si promovarea valorilor democratice, a drepturilor fundamentale, a intelegerii interculturale si a cetateniei active;
2. promovarea incluziunii cursantilor din categorii defavorizate, inclusiv a persoanelor din familii de migranti, simultan cu prevenirea si combaterea practicilor discriminatorii.

De asemenea, fiecare propunere trebuie sa urmareasca indeplinirea a cel putin unuia si a cel mult trei dintre urmatoarele obiective specifice:

1. imbunatatirea dobandirii de competente sociale si civice, promovarea cunoasterii, a intelegerii si a asumarii valorilor democratice si a drepturilor fundamentale;
2. prevenirea si combaterea oricaror forme de discriminare si de segregare in invatamant;
3. promovarea egalitatii de gen in mediul educational, prin combaterea stereotipurilor de gen si prevenirea violentei bazate pe gen;
4. imbunatatirea accesului la un sistem general de educatie si formare de calitate si favorabil incluziunii, acordand o atentie deosebita nevoilor cursantilor din categorii defavorizate;
5. promovarea intelegerii si a respectului reciproc intre persoane cu credinte sau convingeri, origini etnice sau religioase diferite, inclusiv prin combaterea stereotipurilor si prin promovarea dialogului intercultural;
6. stimularea gandirii critice si a educatiei in domeniul informaticii si al mass-mediei in randul copiilor, al tinerilor, al lucratorilor de tineret si al personalului didactic;
7. crearea unor medii educationale democratice si favorabile incluziunii;
8. sprijinirea profesorilor si a educatorilor in gestionarea conflictelor si abordarea cu succes a diversitatii
9. prevenirea radicalizarii in centrele de detentie si in institutiile inchise;
10. incurajarea participarii tinerilor la viata sociala si civica si realizarea de practici de incluziune si de sensibilizare orientate catre tineri;
11. facilitarea invatarii limbii (limbilor) de predare pentru migrantii sositi recent;
12. evaluarea cunostintelor si validarea studiilor anterioare ale migrantilor sositi recent;
13. cresterea calitatii activitatilor de invatare nonformala, a practicilor din domeniul activitatilor pentru tineret si a voluntariatului.

Prezenta cerere de propuneri cuprinde doua loturi:

Lotul 1: Educatie si formare;
Lotul 2: Tineret Solicitantii trebuie sa se orienteze numai catre unul dintre cele doua loturi de mai sus si sa indice alegerea facuta in formularul de cerere.

Prezenta cerere sprijina trei componente ale proiectului:

Componenta 1: Proiecte de cooperare transnationala (lotul 1 si lotul 2);
Componenta 2: Proiecte de voluntariat la scara larga (lotul 2);
Componenta 3: Activitati de interconectare organizate de agentiile nationale Erasmus+ ( 1 ) (lotul 2).

Solicitantii trebuie sa se orienteze numai catre una dintre componentele de mai sus si sa indice alegerea facuta in formularul de cerere.

Solicitanti eligibili

Se considera solicitanti eligibili organizatiile publice si private active in sectoarele educatiei, formarii si tineretului in domeniile care fac obiectul Declaratiei de la Paris. Prezenta cerere de propuneri este deschisa participarii urmatoarelor entitati eligibile:

— institutii de invatamant si alti prestatori de servicii din domeniul invatamantului;
— autoritati publice de la nivel national/regional/local responsabile pentru educatie, formare si tineret;
— organizatii fara scop lucrativ (ONG-uri);
— institutii de cercetare;
— organizatii comerciale si parteneri sociali;
— centre de orientare si de recunoastere;
— organizatii internationale;
— intreprinderi private;
— retele ale organizatiilor enumerate mai sus, care sunt eligibile cu conditia sa aiba personalitate juridica;
— agentii nationale Erasmus+ din domeniul tineretului.

Sunt eligibile numai cererile venite din partea entitatilor juridice stabilite in una din urmatoarele tari:

— cele 28 de state membre ale Uniunii Europene;
— tarile membre ale AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
— tari candidate pentru aderarea la UE: Turcia, fosta Republica iugoslava a Macedoniei.

Cerinte minime pentru structura parteneriatului

Componenta 1: patru organizatii reprezentand patru tari eligibile. In cazul in care in proiect sunt implicate retele, parteneriatul trebuie sa includa cel putin doua organizatii care nu sunt membre ale retelei (adica doi parteneri din cadrul retelei si doua organizatii care nu sunt membre);
Componenta 2: trei organizatii reprezentand trei tari eligibile;
Componenta 3: patru agentii nationale Erasmus+ din domeniul tineretului, reprezentand patru tari eligibile. 3.

Activitati eligibile si durata proiectului

Activitatile trebuie sa fie initiate intre 1 si 31 decembrie 2016. Durata proiectului este fie de 24, fie de 36 de luni. Daca insa, ulterior semnarii acordului si initierii proiectului, devine imposibil ca beneficiarii sa incheie proiectul in perioada planificata, din motive complet justificate pe care nu le pot controla, se poate acorda o prelungire a perioadei de eligibilitate. Se acorda o prelungire de maximum sase luni, daca se solicita acest lucru inainte de termenul prevazut in acordul de finantare. Durata maxima a proiectului va fi in acest caz de 42 de luni.

Exemple de activitati care vor primi finantare in temeiul prezentei cereri de propuneri (lista nu este exhaustiva):

Componenta 1 – proiecte de cooperare transnationala

— colaborari/parteneriate si modele de colaborare in retea alcatuite din diferite parti interesate relevante (din domeniul public sau privat) din diferite sectoare;
— adaptarea practicilor, a instrumentelor si a materialelor de invatare, inclusiv a programelor de invatamant si a planurilor de lectie;
— conferinte, seminare, ateliere si reuniuni cu responsabili politici si factori de decizie;
— evaluare, partajare si validare a bunelor practici si a experientelor de invatare;
— activitati de formare si alte activitati de consolidare a capacitatilor (de exemplu, pentru profesori, lucratori de tineret, autoritati locale, personal din centre de detentie etc.);
— metode de indrumare si practici de sensibilizare initiate de tineri pentru tineri;
— activitati specifice de sensibilizare si de diseminare bazate pe strategii de comunicare eficiente si pe materiale de informare;
— recomandari operationale sau de politica in domeniile educatiei, formarii si tineretului, relevante pentru obiectivele Declaratiei de la Paris;
— activitati de evaluare.

Componenta 2 – proiecte de voluntariat la scara larga

— activitati de voluntariat desfasurate timp de 2-12 luni de tineri cu varste cuprinse intre 17 si 30 de ani care sunt rezidenti in una din tarile eligibile;
— activitati specifice de sensibilizare si de diseminare, bazate inclusiv pe materiale de informare si strategii de comunicare eficiente; C 99/6 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15.3.2016
— conferinte, seminare, ateliere si reuniuni cu responsabili politici si factori de decizie;
— recomandari operationale sau de politica in domeniul voluntariatului, relevante pentru situatia migrantilor sositi recent;
— metode de indrumare si practici de sensibilizare care vizeaza tinerii din grupuri defavorizate;
— activitati de evaluare.

Componenta 3 – activitati de interconectare organizate de agentiile nationale Erasmus+

— activitati specifice de sensibilizare si de diseminare, bazate inclusiv pe materiale de informare si strategii de comunicare eficiente;
— conferinte, seminare, ateliere si reuniuni cu responsabili politici si factori de decizie;
— evaluare, partajare si validare a bunelor practici si a experientelor de invatare;
— colaborari/parteneriate si modele de colaborare in retea alcatuite din diferite parti interesate relevante (din domeniul public sau privat) din diferite sectoare;
— realizare de practici, instrumente si materiale de invatare;
— elaborare de recomandari de politica si de exemple de bune practici;
— metode de indrumare si practici de sensibilizare care vizeaza tinerii din grupuri defavorizate;
— activitati de formare si alte activitati de consolidare a capacitatilor pentru organizatii/institutii in cadrul carora exista lucratori de tineret si voluntari;
— integrarea in cadrul sistemelor locale, regionale, nationale si europene a inovatiilor/bunelor practici incercate si verificate si generalizarea lor;
— activitati locale pentru tineret si activitati de voluntariat pentru testarea cunostintelor dobandite;
— activitati de evaluare. In cadrul componentelor 1 si 3, numai activitatile desfasurate in tarile eligibile vor fi considerate eligibile pentru finantare. In cadrul componentei 2, numai activitatile desfasurate in statele membre ale UE vor fi considerate eligibile pentru finantare.

Criterii de atribuire

Cererile eligibile vor fi evaluate pe baza criteriilor de excludere, de selectie si de atribuire.

Criteriile de atribuire pentru finantarea unei propuneri sunt:

1. relevanta (30 %);
2. calitatea modului de concepere si de punere in aplicare a proiectului (20 %);
3. calitatea acordurilor de parteneriat si de cooperare (20 %); 4. impactul, diseminarea si durabilitatea (30 %).

Numai propunerile care au obtinut:

— un punctaj de minimum 60 % din total (adica din punctajul cumulat al tuturor celor patru criterii de atribuire);
— un punctaj de minimum 50 % pentru fiecare criteriu vor fi luate in considerare pentru finantare din partea UE.

Buget

Bugetul total disponibil pentru cofinantarea proiectelor in baza prezentei cereri de propuneri este de 13 000 000 EURO, alocati astfel:

Lotul 1 – Educatie si formare: 10 000 000 EURO;
Lotul 2 – Tineret: 3 000 000 EURO

Bugetul alocat fiecarui lot si suma orientativa pe componente

Componenta 1: Proiecte de cooperare transnationala – Total: 10 500 000 EURO de aici pentru Lotul 1 bugetul este de 10 000 000 EURO, iar pentru Lotul 2 este 500 000 EURO

Componenta 2: Proiecte de voluntariat la scara larga –  Lotul 2: 1 000 000 EUO

Componenta 3: Activitati de interconectare organizate de agentiile nationale Erasmus+ Lotul 2: 1 500 000 EURO

Contributia financiara a UE nu poate depasi 90 % din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Se pot acorda granturi de maximum 500 000 EUR pe proiect.

Agentia isi rezerva dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile pentru prezenta cerere.

Procedura si termen de depunere

Inainte sa depuna cererea electronica, solicitantii trebuie sa isi inregistreze organizatia pe Portalul participantilor la activitati din domeniile educatiei, audiovizualului, culturii, cetateniei si voluntariatului si sa primeasca un cod de identificare (Participant Identification Code – PIC). Codul PIC trebuie sa figureze pe formularul de cerere.

Prin Portalul participantilor se gestioneaza toate informatiile juridice si financiare referitoare la organizatii. Informatiile despre inregistrare sunt disponibile pe portal.

Va rugam sa cititi cu atentie toate informatiile despre cererea de propuneri si despre procedura de depunere si sa utilizati documentele aferente cererii (dosarul de cerere).

Dosarul de cerere trebuie depus online prin intermediul formularului electronic corect, completat corespunzator si insotit de toate anexele si documentele justificative relevante aplicabile.

Acestea sunt Formularele de cerere.

Formularele de cerere care nu contin toate informatiile necesare si care nu sunt depuse online pana la termenul prevazut nu vor fi luate in considerare. Cererile de finantare trebuie redactate intr-o limba oficiala a Uniunii Europene.

Termenul de depunere este 30 mai 2016, ora 12.00 (ora Europei Centrale).

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Sursa: eur-lex.europa.eu
Finantator: Uniunea Europeana

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.