Erasmus+: Proiecte europene de cooperare prospectiva in domeniul educatiei, formarii profesionale si tineretului

plan-afaceri-continut.jpg

Programul Erasmus+, actiunea-cheie 3 – Sprijin pentru reformarea politicilor – initiative prospective

Proiectele de cooperare prospectiva sunt proiecte de cooperare propuse si gestionate prin intermediul unui parteneriat al principalelor parti interesate in vederea identificarii, testarii, dezvoltarii si evaluarii noilor abordari inovatoare din domeniul educatiei, al formarii profesionale si al tineretului, care au potentialul de a deveni integrate si de a furniza date utile in scopul imbunatatirii politicilor educationale si de tineret.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 24.02.2015
Buget alocat: 17.000.000 euro

Proiectele ar trebui sa se concentreze pe inovarea practicilor si a politicilor din cadrul sectorului educatiei si al tineretului.

erasmus-invatareScopul specific al acestor activitati il constituie furnizarea de cunostinte aprofundate cu privire la grupurile tinta, la situatiile intalnite in contextul invatarii, al predarii, al formarii profesionale sau al tinerilor incadrati profesional si oferirea de metodologii si instrumente eficace care sa ajute la elaborarea politicilor, precum si furnizarea de concluzii relevante pentru factorii de decizie din domeniul educatiei, formarii profesionale si tineretului, la toate nivelurile.

Obiectivele prezentei cereri sunt urmatoarele:

 • propunerea si testarea practica a unor solutii inovatoare la provocarile actuale sau viitoare din domeniul educatiei, al formarii profesionale sau al tineretului, care au potentialul de a imbunatati si/sau de a transforma politicile si practicile si care pot avea un impact durabil si sistemic asupra sistemelor de educatie, formare profesionala si tineret din Europa;
 • identificarea, testarea, dezvoltarea si evaluarea unor noi abordari inovatoare in domeniul educatiei, al formarii profesionale si al tineretului, care au potentialul de a deveni integrate;
 • sprijinirea cooperarii transnationale dintre principalele parti interesate si a invatarii reciproce in ceea ce priveste aspectele prospective, in vederea gasirii de solutii la provocarile actuale din sectorul educatiei, al formarii profesionale si al tineretului si in scopul de a influenta conceperea noilor politici in aceste domenii;
 • facilitarea colectarii si analizarii unor date concrete care sa permita autoritatilor responsabile sa elaboreze politici si practici noi, inovatoare si eficace in domeniul educatiei si al formarii profesionale sau in domeniul tineretului si elaborarea de metodologii concrete pentru punerea lor in practica in viitor;
 • furnizarea de cunostinte aprofundate cu privire la grupurile tinta, la situatiile intalnite in contextul invatarii, al predarii, al formarii profesionale sau al tinerilor incadrati profesional si oferirea de metodologii si instrumente eficace care sa ajute la elaborarea politicilor, precum si furnizarea de concluzii relevante pentru factorii de decizie din domeniul educatiei, al formarii profesionale si al tineretului, la toate nivelurile;
 • sporirea atentiei acordate inovarii politicilor din domeniul educatiei, al formarii profesionale sau al tineretului.

Cererea de propuneri sustine proiecte pe doua linii de actiune.

Prioritatile prezentei cereri sunt urmatoarele:

– linia de actiune 1 – domeniul Educatie si formare profesionala

1. reducerea diferentelor dintre rezultatele invatarii, astfel incat sa nu mai fie afectati cursantii care provin din medii defavorizate;
2. cresterea calitatii educatiei prin utilizarea analiticii invatarii si a semanticii invatarii;
3. promovarea predarii si invatarii prin metode de colaborare inovatoare;
4. accesibilizarea infrastructurilor (virtuale sau fizice) institutiilor de educatie si formare profesionala pentru a facilita invatarea in randul adultilor si furnizarea de oportunitati certificate de invatare in sistem modular;
5. imbunatatirea calitatii si cresterea standardului de excelenta in invatamantul profesional si tehnic;
6. reformarea invatamantului superior in vederea diversificarii acestuia, a cresterii competitivitatii si a capacitatii sale de reactie;

– linia de actiune 2 – domeniul Tineret

7. utilizarea participarii electronice ca instrument de stimulare a emanciparii tinerilor si a participarii lor active la viata democratica.

In cadrul primei linii de actiune, propunerile pot trata una sau mai multe prioritati. in cazul in care solicitantul are in vedere mai multe prioritati, una dintre acestea trebuie sa fie aleasa ca “prioritate principala” si trebuie sa fie tratata in mod satisfacator. Cererile care nu trateaza in mod satisfacator “prioritatea principala” nu vor fi luate in considerare pentru finantare.

Solicitantii eligibili

Sunt candidati eligibili organizatiile publice sau private care activeaza in domeniul educatiei, al formarii profesionale si al tineretului sau in alte sectoare socio-economice, precum si organizatiile care desfasoara activitati transsectoriale.

Urmatorii solicitanti sunt considerati eligibili pentru a raspunde la prezenta cerere:

 • autoritatile publice de la nivel national/regional/local responsabile cu politica in domeniul educatiei, al formarii profesionale si al tineretului;
 • organizatiile nonprofit (ONG-uri), publice sau private;
 • centrele de cercetare;
 • universitatile;
 • camerele de comert;
 • retelele;
 • centrele de recunoastere;
 • institutiile de evaluare;
 • organizatiile profesionale si partenerii sociali;
 • scolile sau alte institutii de invatamant;
 • societatea civila si organizatiile culturale;
 • intreprinderile;
 • organizatiile internationale.

Sunt eligibile numai cererile persoanelor juridice constituite in urmatoarele tari eligibile:

 • cele 28 de state membre ale Uniunii Europene;
 • tarile AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
 • tarile candidate la UE: Turcia, fosta Republica iugoslava a Macedoniei.

Cerinta privind structura minima a parteneriatului pentru prezenta cerere este de trei organizatii reprezentand trei tari eligibile.

Activitatile eligibile si durata proiectului

Activitatile trebuie sa inceapa intre 1 noiembrie 2015 si 1 ianuarie 2016, iar durata proiectului trebuie sa fie intre 24 si 36 de luni. Cu toate acestea, in cazul in care dupa semnarea acordului si inceperea proiectului devine imposibil ca beneficiarii, din motive pe deplin justificate si independente de vointa lor, sa finalizeze proiectul in perioada programata, poate fi acordata o prelungire a perioadei de eligibilitate. Se va acorda o prelungire de maximum sase luni suplimentare, cu conditia sa fie solicitata inainte de termenul specificat in acordul de grant. in acest caz, durata maxima va fi de 42 de luni.

Printre activitatile care vor fi finantate in cadrul prezentei cereri se afla urmatoarele (lista nu este exhaustiva):

 • analiza nevoilor, studii, exercitiu de cartografiere;
 • activitati de cercetare;
 • activitati de formare;
 • elaborarea de rapoarte, concluzii cu privire la proiecte, recomandari de politica;
 • ateliere;
 • conferinte/seminare;
 • schimburi/actiuni de mobilitate;
 • teste si evaluari concrete ale abordarilor inovatoare la nivel local;
 • actiuni de constientizare si diseminare;
 • actiuni care vizeaza crearea si imbunatatirea retelelor, schimburile de bune practici;
 • dezvoltarea de instrumente TIC (software, platforme, aplicatii etc.) sau de resurse pentru invatare;
 • realizarea altor rezultate intelectuale.

Buget

Bugetul total disponibil pentru cofinantarea proiectelor alese in baza prezentei cereri de propuneri este de 17.000.000 EUR si se distribuie astfel:

 • linia de actiune 1 – educatie si formare profesionala: 15.000.000 EUR;
 • linia de actiune 2 – tineret: 2.000.000 EUR.

Contributia financiara a UE nu poate sa depaseasca 75% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Se pot acorda granturi de maximum 500.000 EUR pe proiect.

Inainte de a depune cererea in format electronic, solicitantii trebuie sa isi inregistreze organizatia pe Portalul participantilor la activitati din domeniul educatiei, audiovizualului, culturii, cetateniei si voluntariatului si sa primeasca un cod unic de participant (Participant Identification Code – PIC). Codul PIC trebuie sa figureze pe formularul de cerere.

Prin portalul participantilor se gestioneaza toate informatiile juridice si financiare referitoare la organizatii. Informatiile privind inregistrarea sunt disponibile pe portal, la urmatoarea adresa: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Dosarul de cerere complet se depune online pe baza formularului electronic corect, completat corespunzator si care contine toate anexele si documentele justificative relevante si aplicabile.

Nu vor fi luate in considerare formularele de cerere care nu contin toate informatiile necesare si care nu sunt depuse online inainte de termenul limita.

Termen limita de depunere: 24 februarie 2015 – ora 12.00, ora Europei Centrale

Adresa de e-mail: [email protected]

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Formular de aplicare

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Europa.eu

 [caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.