Finantarea saptamanii


Axa III – Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”

Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi

Finantator: Fondul European de Dezvoltare Rurala

Obiectivul general al masurii este dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 312:

Microintreprinderi;

Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) – care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprinderi.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile:

In cadrul Masurii 312 sunt sprijinite investitiile realizate atat de catre micro intreprinderile existente cat si cele nou infiintate din sectoarele non-agricole, in spatiul rural.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investitii in active corporale si/sau necorporale din domeniul non-agricol dupa cum urmeaza:

a) Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv – pentru efectuarea activitatii vizate de proiect- precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea in leasing a acestora);

b) Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea in leasing a acestora.

In cadrul Masurii 312 se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:

i. Investitii in activitati non-agricole productive cum ar fi:

Industria usoara (articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante etc.);

In activitati de procesare industriala a produselor lemnoase – incepand de la stadiul de cherestea (ex. mobila);

Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

ii. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lanii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente muzicale traditionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati).

iii. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:

Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;

Servicii de conectare si difuzare internet;

Servicii de mecanizare, transport (altele decat achizitia mijloacelor de transport) protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor;

Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice. De asemenea, va fi sprijinita achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile altele decat biocombustibilii, numai ca parte componenta proiectelor de investitii sprijinite prin aceasta masura.

Conditii financiare:

Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

50.000 Euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

100.000 Euro/proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;

200.000 Euro/proiect pentru alte microintreprinderi.

Termenul limita: 6 noiembrie 2009

Termenele lunii octombrie:

22 octombrie 2009

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)

Axa 4 – LEADER

Masura 431 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului

20 Octombrie 2009 ora 16:00

Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.03.03 – Integrarea in societate a tinerilor apartinand minoritatilor si grupurilor dezavantajate

22 octombrie 2009, ora Romaniei 17:00

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Axa Prioritara 2. Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare

Domeniul de interventie 2.2. Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative

Operatiunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

Inregistrarea propunerii de proiect se realizeaza in mod continuu, in perioada 9 septembrie – 26 octombrie 2009.

Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice

AP 3 “Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, DMI 2 “Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”

Op 3.2.1 “Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

26 octombrie 2009, ora 24:00

Finantare de la CEE Trust

28 octombrie 2009

Programul Romania Ucraina Republica Moldova 2007- 2013

Prioritatea 1: Catre o economie mai competitiva a zonei de frontiera.

Prioritatea 2: Mediu si pregatirea pentru situatii de urgenta.

Cererile de ajutor se depun pana la utilizarea integrala a fondurilor alocate pentru schemele de ajutor, dar nu mai tarziu de data de 30 octombrie 2009, ora 16:00

Schema de ajutor de stat pentru formare profesionala generala si specifica“Bani pentru formare profesionala!”,

aferenta Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pentru:

(a) Axa Prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, domeniul major de interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa” si domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la FPC”;

(b) Axa Prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”.

Cererile de ajutor se depun pana la utilizarea integrala a fondurilor alocate pentru schemele de ajutor, dar nu mai tarziu de data de 30 octombrie 2009, ora 16:00

Schema de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de munca denumita “Bani pentru completarea echipei!”,

aferenta Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Axa Prioritara 5 “Promovarea masurilor active de ocupare”,

Domeniul Major de Interventie 5.1 “Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” si Domeniul Major de Interventie 5.2 “Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”

Cererile de ajutor se depun pana la utilizarea integrala a fondurilor alocate pentru schemele de ajutor, dar nu mai tarziu de data de 30 octombrie 2009, ora 16:00

Schema transparenta de ajutor de minimis denumita “Bani pentru sanatateasi siguranta salariatilor!”,

aferenta Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Axa Prioritara 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”

Domeniul Major de Interventie 3.2 “Formare si sprijin pentru intreprinderi pentru promovarea adaptabilitatii”

30 octombrie 2009, ora 17:00

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Axa prioritara 1: Accesibilitate Imbunatatirea mobilitatii si a accesului la infrastructura de transport, informatii si comunicatii.

30 octombrie 2009, ora 17:00

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Axa Prioritara 2: Mediu Utilizarea durabila si protejarea resurselor naturale si a mediului si promovarea unui management eficient al riscului in regiunea transfrontaliera.

30 octombrie 2009, ora 17:00

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Axa prioritara 3: Dezvoltare economica si sociala – Dezvoltare economica si coeziune sociala prin identificarea si consolidarea in comun a avantajelor comparative ale zonei

30 octombrie 2009, ora 17:00

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Axa prioritara 4: Asistenta Tehnica

30 octombrie 2009

Procedura de solicitare a subventiilor pentru ONG-uri in baza Legii 34/1998

Decontarea lucrarilor finantate de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National se va finaliza pana la data de 30 octombrie 2009.

Programul national de restaurare „Patrimoniu in pericol” – 2009

31 octombrie 2009

Sprijin pentru actiunile de informare cu privire la politica agricola comuna

Nou pe site:

1. Programul “Tineret in actiune” – Actiunea 4.1 “Sprijin pentru organismele active la nivel european in domeniul tineretului”

2. Programul Parteneriat pentru Mediu

3. Axa III – Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” – Masura 313 „Incurajarea activitatilor turistice”

4. Axa III – Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” – Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi

5. Procedura de solicitare a subventiilor pentru ONG-uri in baza Legii 34/1998

6. Finantare EIBURS in cadrul Actiunii Cercetare universitara

Atentie! Axa 4 – LEADER – Masura 431 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului – si-a prelungit termenul de depunere pana pe data de 22 octombrie 2009

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.