Finanțarea tabletelor școlare și echipamentelor IT pentru desfășurarea activității didactice

tableta.jpg

Status: Activ
Buget:

Proiect 1 – SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT AL ȘCOLARITATII (SIMS):  25.350.000 euro
Proiect 2 – WIRELESS-CAMPUS: 38.000.000 euro
Proiect 3 – PORTALUL NAȚIONAL AL EDUCAȚIEI ”BIBLIOTECA ȘCOLARĂ VIRTUALĂ”:  29.600.000 euro

Termen limită: 01.02.2021

Apel 1
Vor fi implementate proiecte cu activităţi integrate, cu impact strategic național, care vizează un grup-ţintă cât mai numeros şi propun soluţii care sunt mai eficient de aplicat la nivel sistemic, orizontal, la nivel național.

Apel 2
Tipul apelului de proiecte: competitiv. Tipul de depunere: cu depunere continuă.
Proiectele vor putea fi depuse într-un interval de 90 de zile calendaristice după lansarea apelului în MySMIS.

Intervențiile POC includ:
1. Realizarea Platformei școlare de e-learning/de învățare, inclusiv a Bibliotecii școlare virtuale, realizarea/utilizarea la nivel național a catalogului electronic, precum și a altor programe naționale (rețele colaborative/platforme, tehnologii/instrumente digitale educaționale integrate care să permită managementul inovativ, atât la nivelul procesului de predare – învățare – evaluare, cât și la nivel instituțional și al leadership-ului)
2. Achiziţionarea de echipamente TIC pentru şcolile gimnaziale în baza unor proiecte pilot
3. Îmbunătățirea accesului la internet prin implementarea de wireless-campus, cu prioritate în școlile gimnaziale.

Tipuri de proiecte

Proiect 1 – SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT AL ȘCOLARITATII (SIMS)
Proiect 2 – WIRELESS-CAMPUS
Proiect 3 – PORTALUL NAȚIONAL AL EDUCAȚIEI ”BIBLIOTECA ȘCOLARĂ VIRTUALĂ”

Obiectivele specifice ale proiectelor

Proiect 1 – SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT AL ȘCOLARITATII
Proiectul va sprijini activitatea strategică și decizională, la nivel naţional, în sistemul de învăţământ preuniversitar

Proiect 2 – WIRELESS-CAMPUS
Proiectul va sprijinii crearea componentei de Campus-WiFi cu prioritate în școli de nivel gimnazial și acces la Internet, în vederea asigurării serviciului de acces fără fir (wireless, în tehnologie Wi-Fi), la rețele de date deschise interconectate, inclusiv la internet.

Proiect 3 – PORTALUL NAȚIONAL AL EDUCAȚIEI ”BIBLIOTECA ȘCOLARĂ VIRTUALĂ”

Proiectul va sprijini:
A. Crearea unui mediu coerent integrat, administrat și protejat, centralizat, prin upgradarea unei platforme existentei în mediul școlar, pentru a răspunde nevoilor specifice utilizării resurselor de conţinut electronic, de interes educațional ca resurse critice pentru procesul educațional modern.

B. Crearea componentei de proces și de prezentare (de tip „Bibliotecă Școlară Virtuală”) vizează asigurarea inventarierii, a catalogării și a organizării tematice a datelor de referință în format digital existente

Activități eligibile

Apel 1

1. Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor informatice implementate prin proiect;
2. Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică. Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor software specifice proiectului şi integrarea aplicaţiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare, precum şi pe cele de punere în funcţiune;
3. Activități de upgradare a liniilor de comunicații;
4. Activități necesare informării şi publicității proiectului – conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;
5. Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanţă
6. Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziţionate şi cel care va asigura mentenanţa;
7. Activități specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect;
8. Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naţionale) și tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele POC), inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal.

Apel 2

1. Achiziția de echipamente de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice;
2. Activități necesare informării şi publicității proiectului – conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;
3. Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanță pentru:
a. elaborarea tuturor documentaţiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii de finanţare);
b. managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului, servicii pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică);
4. Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului.

Solicitanți eligibili

Apel 1

Proiect 1 – SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT AL ȘCOLARITATII (SIMS): Ministerul Educației Naționale, cu partener Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, posibil partener Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
Proiect 2 – WIRELESS-CAMPUS: Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare, cu partener Ministerul Educației Naționale, posibil partener Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
Proiect 3 – PORTALUL NAȚIONAL AL EDUCAȚIEI ”BIBLIOTECA ȘCOLARĂ VIRTUALĂ”: Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare, cu partener Ministerul Educației Naționale, posibil partener Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

Apel 2
a) unitățile de învățământ preuniversitar* de stat care desfășoară activități didactice pentru elevi, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii;
b) autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ-teritoriale care desfășoară activități didactice destinate elevilor;
c) parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuți la lit. a) și b);

Documentația

Website-ul programului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.