Finantari in cadrul PNCDI III: Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare – Proiect de transfer la operatorul economic

crestere_economica.jpg

Scopul este cresterea competitivitatii mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizatiilor de cercetare si transferul acestor rezultate catre piata.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 24.06.2016
Suma maxima: 1.700.000 lei

Obiective specifice

 • Dezvoltarea si/sau fabricarea de prototipuri si instalatii pilot pentru produse, tehnologii, servicii noi sau semnificativ imbunatatite din domenii de specializare inteligenta sau de prioritate publica;
 • Racordarea cercetarii aplicative si a progresului tehnologic din Romania la evolutia si cerintele mediului socio-economic national si international;
 • Dezvoltarea parteneriatelor intre mediul de cercetare si mediul privat;
 • Stimularea cresterii cheltuielilor sectorului privat in cercetare – dezvoltare, atat pentru propriile activitati, cat si pentru colaborarea cu organizatiile de cercetare;
 • Intarirea capacitatii de inovare a intreprinderilor si consolidarea contributiei acestora la crearea de noi produse / sisteme / tehnologii / servicii cu potential de exploatare comerciala pe piata interna si internationala.

Conditii de participare:

Propunerile de proiecte trebuie sa se incadreze intr-una din situatiile urmatoare:

 • Se porneste de la o tehnologie validata in laborator (TRL 4) si se concretizeaza cu o tehnologie validata in mediul industrial (TRL 5);
 • Se porneste de la o tehnologie validata in mediul industrial (TRL 5) si se concretizeaza cu o tehnologie demonstrata in mediul industrial (TRL 6);
 • Se porneste de la o tehnologie validata in laborator (TRL 4) si se concretizeaza cu o tehnologie demonstrata in mediul industrial (TRL 6).

Propunerile de proiecte pot fi elaborate in urmatoarele domenii:

– Domenii de specializare inteligenta
• Bioeconomia:
o Agro-alimentare
o Bioenergie – biogaz, biomasa, biocombustibil
o Biotehnologii

• Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate:
o Tehnologii informationale si de comunicatii
o Spatiu
O Securitate

• Energie, mediu si schimbari climatice:
o Energie
o Mediu si schimbari climatice
o Orasul inteligent

• Eco-nano-tehnologii si materiale avansate:
o Eco-nano-tehnologii
o Tehnologii de depoluare
o Materiale avansate

– Domenii de prioritate publica
• Sanatate (inclusiv stiinta medicamentului)
• Patrimoniu si identitate culturala:
o Patrimoniu
o Identitate culturala.

 • Propunerea de proiect este depusa de o intreprindere (coordonatorul proiectului), in sensul legislatiei in vigoare din domeniul ajutorului de stat“, care are in obiectul sau de activitate cercetarea si dezvoltarea tehnologica, in parteneriat cu cel putin o organizatie de cercetare. Din structura parteneriatului pot face parte si alte intreprinderi;
 • La nivelul unui proiect, finantarea de la bugetul de stat solicitata de catre intreprinderile participante in proiect trebuie sa fie de minim 45% din valoarea totala a proiectului de la
  bugetul de stat.

Buget

Finantarea de la bugetul de stat este de maxim 1.700.000 lei / proiect, cu respectarea schemei de ajutor de stat aprobată în acest sens. Bugetul total al prezentei competiţii este de 85.000.000 lei, din care 10.625.000 lei pentru anul 2016.

Durata

Proiectele se vor derula pe o perioadă de maxim 24 luni.

Criterii de eligibilitate

 • Institutiile participante (intreprinderile si organizatiile de cercetare):
  • nu sunt declarate, conform legii, in stare de incapacitate de plata;
  • nu au conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti;
  • nu au furnizat declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de catre UEFISCDI in vederea selectarii contractantilor;
  • nu au incalcat prevederile unui alt contract de finantare incheiat anterior cu o autoritate contractanta.
 • Intreprinderile participante trebuie sa aiba o activitate economica de cel putin 2 ani, iar rezultatul net al ultimului an financiar sa fie pozitiv sau media rezultatelor financiare ai ultimilor 2 ani sa fie pozitiva.
 • Pentru fiecare intreprindere participanta in proiect, media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani
  trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea solicitata de aceasta de la bugetul de stat.
 • Este interzisa depunerea de proiecte care au in vedere realizarea unor activitati deja
  finantate sau in curs de finantare partial sau integral din alte surse bugetare.
 • O persoana, in calitate de director de proiect, poate depune o singura cerere de finantare in
  prezenta competitie.

Tipuri de activitati eligibile

– cercetare industriala;
– dezvoltare experimentala;
– activitati de inovare.

Studiile de fezabilitate sunt activităţi eligibile, dar pot fi decontate numai din surse proprii.

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli directe:

Cheltuieli cu personalul pentru membrii echipei (cercetatori, cercetatori postdoctorali, doctoranzi, ingineri/tehnicieni, angajati pe perioada derularii proiectului de cercetare conform legislatiei in vigoare), aceste cheltuieli includ contributiile legale aferente salariilor si veniturilor asimilate acestora.
Cheltuieli cu logistica ce includ:

– cheltuieli de capital;
– pentru entitatile care implica ajutor de stat, daca instrumentele si echipamentele achizitionate au o durata de functionare mai mare decat durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar cheltuielile cu amortizarea pe durata proiectului, calculate in baza practicilor contabile reglementate;
– cheltuieli cu stocurile (materiale, consumabile si produse similare necesare derularii proiectului);
– cheltuielile cu servicii executate de terti. Se pot subcontracta activitati din proiect in valoare de max. 15% din valoarea finantarii de la bugetul de stat (cheltuieli de subcontractare).

Cheltuieli de deplasare aferente deplasarilor in tara sau in strainatate ale membrilor echipelor de cercetare. Pentru intreprinderi cheltuielile de deplasare pot fi decontate numai din surse proprii.

Cheltuieli indirecte
Cheltuielile de regie (indirecte) se calculeaza ca procent de max. 25% din cheltuielile directe, din care se scad cheltuielile de subcontractare si cheltuielile cu echipamentele.

 • Contractul de finantare va specifica repartizarea sumelor finantate de la bugetul de stat pe parteneri, pe tipuri de activitati eligibile si pe categorii de cheltuieli eligibile;
 • Pe parcursul proiectului se pot face realocari intre categoriile de buget: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logistica si cheltuieli de deplasare, in limita a 15% din valoarea totala de la bugetul de stat al proiectului, cu notificare la etapa de raportare si cu respectarea prevederilor contractului de finantare incheiat cu Autoritatea Contractanta;
 • Pe parcursul derularii proiectului, institutiile participante in proiect nu pot efectua achizitii de
  niciun fel de la institutiile partenere in proiect.

Termenul limita de transmitere a propunerilor de proiecte este 24 iunie 2016, ora 16.00.

Informatii utile

Platforma de depunere online a cererilor de finantare este disponibila aici.

Se vor lua in calcul pentru analiza eligibilitatii doar propunerile de proiecte care la termenul limita se gasesc pe platforma de depunere on-line in stare “finalizat”.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Finantator: Guvernul Romaniei
Sursa: uefiscdi.gov.ro

[caseta-final-fise]

One thought on “Finantari in cadrul PNCDI III: Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare – Proiect de transfer la operatorul economic”

 1. Luana spune:

  Problema majora este ca operatori economici adevarati nu au nici un elan sa intre in acest program intortocheat si urecheat, plin de scheme, formulare, declaratii, secrete samd.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.