Fondul ONG in Romania: Componenta 1 – Implicare

demonstratie.jpg

Programul Fondul ONG in Romania isi propune, prin componenta “Implicare”, sa incurajeze cetatenia activa si participarea la viata comunitatii, pentru a asigura respectarea si aplicarea valorilor democratice fundamentale.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 5.08.2013
Bugetul programului: 3.600.000 euro

demonstratie Strucura si obiective

Componenta “Implicare” este structurata in trei subcomponente, fiecare cu obiectivul sau specific:

 1. Subcomponenta 1.1 “Participare la luarea deciziilor si implicare comunitara” isi propune sa sustina initiativele organizatiilor neguvernamentale care isi propun cresterea implicarii cetatenilor in comunitate si in procesul de luare a deciziilor si care imbunatatesc dezvoltarea comunitatilor si a politicilor publice prin cetatenie activa.
 2. Subcomponenta 1.2 “Voluntariat” sustine initiativele care aduc o contributie importanta in comunitate, oferind tuturor varstelor si grupurilor sociale oportunitatea de a se implica in actiuni voluntare.
 3. Subcomponenta 1.3 “Incurajarea valorilor democratice” sustine initiativele care contribuie la promovarea si respectarea valorilor democratice si a drepturilor omului.

Solicitanti eligibili

Solicitanti eligibili in cadrul prezentului Apel sunt exclusiv organizatii neguvernamentale si nonprofit, infiintate legal si cu sediul in Romania, respectiv asociatii, fundatii si federatii, la care se adauga Crucea Rosie Romana si structurile sale cu personalitate juridica.

Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este recomandat, in special cu parteneri din statele donatoare.

Parteneri eligibili sunt organizatii neguvernamentale, entitati publice sau private, comerciale sau non-comerciale. Entitatile publice pot fi autoritati publice locale si centrale, institutii/agentii publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unitati administrativ teritoriale, universitati etc.

Este obligatoriu ca toti partenerii sa aiba personalitate juridica si sa respecte valorile democratice si drepturile omului.

Activitati eligibile

Subcomponenta 1.1 – Participare la luarea deciziilor si implicare comunitara – va sprijini proiecte care se vor axa pe urmatoarele tipuri de activitati:

 • identificarea nevoilor comunitatii si mobilizarea la nivel local a cetatenilor, grupurilor, autoritatilor publice si a mediului de afaceri in vederea rezolvarii problemelor acesteia utilizand resurse locale;
 • organizare comunitara, facilitare si capacitare la nivelul comunitatii;
 • transferul de bune practici si know-how pentru un proces democratic si participativ de luare a deciziei si instrumente si abordari orientate spre rezultate, din partea ONG-urilor catre institutii publice (de exemplu: autoritati locale, agentii descentralizate, consilii de administratie ale scolilor etc.);
 • sustinerea mecanismelor, atitudinilor si practicilor de solidaritate si de ajutor mutual la nivel local;
 • recuperarea si animarea spatiului public urban si a cartierelor prin actiuni integrate si initiative pe termen lung in beneficiul comunitatilor locale si care combina eforturile actorilor la nivel local (ONG-uri, comunitatea de afaceri, autoritati locale, artisti, filantropi etc.)
 • folosirea mijloacelor media (reportaje, fotografii si documentare) in procesul de organizare si facilitare comunitara in vederea dezvoltarii solidaritatii la nivel comunitar si cresterii implicarii cetatenilor in comunitate;
 • implementarea activitatilor civice inovatoare care urmaresc implicarea copiilor si tinerilor si folosesc metode interactive centrate pe dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor;
 • dezvoltarea si aplicarea instrumentelor necesare unui proces de luare a deciziilor accesibil, transparent si participativ;
 • initierea si facilitarea de consultari publice si procese participative de luare a deciziei eficiente (organizarea de dezbateri publice pe tema bugetelor locale, a strategiilor de dezvoltare locala);
 • initierea, influentarea, monitorizarea si evaluarea politicilor publice specifice si a proceselor de elaborare a acestora (prin campanii complexe de advocacy, cercetare si analiza etc.)
 • cresterea capacitatii de reactie si a responsabilitatii alesilor si autoritatilor publice la nivel central si local, in relatia cu cetatenii si organizatiile societatii civile;
 • monitorizare si actiuni de advocacy pentru aplicarea efectiva a legislatiei si a procedurilor privind transparenta si accesul cetatenilor si organizatiilor societatii civile la informatii de interes public si la procesul de luare a deciziilor la nivel local si central, inclusiv prin actionarea in justitie.

Subcomponenta 1.2 – Voluntariat va sprijini proiecte care se vor axa pe urmatoarele tipuri de activitati:

 • implementarea unor programe structurate de voluntariat bazate pe modele precum Serviciul European de Voluntariat, care sa fie adresate voluntarilor din Romania (dar nu exclusiv acestora);
 • advocacy si promovare pentru recunoasterea oficiala a abilitatilor obtinute prin voluntariat;
 • rezolvarea problemelor din comunitate prin tabere de voluntariat, initiative de tipul “bancilor de timp” etc;
 • mobilizarea membrilor comunitatii in implicarea in activitati de voluntariat destinate grupurilor dezavantajate, (de exemplu: sprijin educational prin programe de mentorat sau after-school pentru copii dezavantajati, servicii pentru batrani sau persoane cu dizabilitati etc.)
 • dezvoltarea centrelor de tineret, centrelor comunitare si centrelor de voluntariat in case de cultura, scoli sau alte spatii publice sau private;
 • schimb de bune practici prin programe de internship si job shadowing in Romania si tarile donatoare;
 • initierea de programe de voluntariat in zonele rurale si urbane, bazate pe implicarea directa a comunitatii;
 • incurajarea initiativelor de voluntariat intreprinse la orice varsta (de exemplu: varstnici, elevi / studenti etc.)
 • sustinerea voluntariatului la nivel virtual prin implicarea persoanelor de toate varstele in activitati online de tip social media, in special in actiuni care vizeaza temele orizontale ale Programului;
 • organizarea unor activitati de voluntariat dedicate unor teme specifice (de exemplu: protectia mediului, social, educatie etc.)
 • initierea unor programe de voluntariat care urmaresc dezvoltarea de activitati in institutii publice, de tipul bibliotecilor, muzeelor, caselor de cultura, teatrelor etc;

Subcomponenta 1.3 – Incurajarea valorilor democratice va sprijini proiecte care se vor axa pe urmatoarele tipuri de activitati

 • combaterea discriminarii si extremismului – rasismului, xenofobiei, homofobiei, antisemitismului, discursului instigator la ura si a infractiunilor motivate de ura (prin campanii de advocacy si constientizare, initiative watchdog, asistenta si consiliere juridica etc.)
 • combaterea discriminarii, rasismului si urii din discursul public, mass media si internet (prin instruirea, informarea si mobilizarea jurnalistilor, bloggerilor, formatorilor de opinie cu privire la respectarea drepturilor omului, combaterea discursului instigator la ura, promovarea valorilor democratice);
 • monitorizarea si militarea pentru adoptarea si / sau punerea in aplicare a cadrului si procedurilor legale care protejeaza integritatea persoanei si exercitarea drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv a drepturilor minoritatilor (prin campanii de constientizare si advocacy care abordeaza discriminarea, excluziunea si inegalitatea, respectarea drepturilor omului si a principiilor si proceselor democratice, drepturile copiilor si ale consumatorilor etc.)
 • monitorizarea respectarii statului de drept si contributia la reforma justitiei (monitorizarea sistemului de justitie, producerea analizelor si rapoartelor de evaluare, organizarea dezbaterilor publice pe probleme specifice, militarea pentru reforme relevante in domeniu etc.)
 • imbunatatirea accesului la justitie pentru cetateni si organizatiile societatii civile (prin informare, cresterea constientizarii, consultanta si asistenta juridica, capacitare, etc.)
 • cresterea constientizarii privind drepturile omului si promovarea exercitarii drepturilor civile;
 • abordarea bunei guvernari, a anticoruptiei si a transparentei (prin monitorizarea institutiilor publice, analiza si rapoarte de evaluare, actionarea in justitie etc.)
 • asigurarea accesului cetatenilor la informare publica obiectiva prin promovarea jurnalismului de investigatie de calitate si a standardelor de etica;
 • folosirea artei si culturii pentru a promova justitia sociala si antidiscriminarea (arta participativa, arta urbana si stradala etc.)

Exista posibilitatea de a aloca pana la 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului pentru activitati care sa contribuie la dezvoltarea organizationala a Solicitantului si / sau a Partenerilor ONG din Romania.

In aceasta situatie, Solicitantii vor trebui sa stabileasca obiective si activitati separate de dezvoltare organizationala si sa le mentioneze ca atare in Cererea de finantare.

Este recomandat ca Solicitantii sa includa in Cererea de finantare un Plan de promovare, prin care solicitantul va informa atat publicul relevant cat si audienta generala in legatura cu proiectul, activitatile si rezultatele acestuia si va promova rolul Fondului ONG in Romania.

Conditii de finantare

Suma totala alocata pentru aceasta Componenta in cadrul primei runde de Apeluri pentru Cereri de finantare este de 3.600.000 euro.

 • Pentru Subcomponenta 1.1 – Participare la luarea deciziilor si implicare comunitara, se acorda urmatoarele tipuri de finantari:
 1. Granturi mici, cu valoare intre 5.000 si 35.000 de euro si durata de implementare de la 6 la 18 luni – alocare totala 720.000 de euro;
 2. Granturi medii, cu valoare intre 35.001 si 75.000 de euro si durata de implementare de la 6 la 28 luni – alocare totala 480.000 de euro.
 • Pentru Subcomponenta 1.2 – Voluntariat, se acorda urmatoarele tipuri de finantari:
 1. Granturi mici, cu valoare intre 5.000 si 35.000 de euro si durata de implementare de la 6 la 18 luni – alocare totala 300.000 de euro;
 2. Granturi medii, cu valoare intre 35.001 si 75.000 de euro si durata de implementare de la 6 la 28 luni – alocare totala 300.000 de euro.

Nota: la aceasta subcomponenta, din alocarea totala de 600.000 de euro, jumatate din fonduri sunt destinate proiectelor care se
adreseaza copiilor si tinerilor sau sunt depuse de organizatii care lucreaza pentru copii si tineri.

 • Pentru Subcomponenta 1.3 – incurajarea valorilor democratice, se acorda urmatoarele tipuri de finantari:
 • Granturi mici, cu valoare intre 5.000 si 35.000 de euro si durata de implementare de la 6 la 18 luni – alocare totala 360.000 de euro;
 • Granturi medii, cu valoare intre 35.001 si 75.000 de euro si durata de implementare de la 6 la 28 luni – alocare totala 720.000 de euro;
 • Granturi mari, cu valoare intre 75.001 si 250.000 de euro si durata de implementare de la 12 la 28 luni – alocare totala 720.000 de euro.

Nota: la aceasta subcomponenta, din alocarea totala de 1.800.000 Euro, minim 180.000 euro sunt alocati pentru proiecte care se
adreseaza copiilor si tinerilor sau sunt depuse de organizatii care lucreaza pentru copii si tineri, iar minim 220.000 euro sunt alocati pentru proiecte care abordeaza discursul instigator la ura (hate speech).

Suma maxima ce poate fi acordata drept grant pentru un proiect este de 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Cofinantarea va putea fi adusa in bani sau sub forma de contributie in natura. Contributia in natura poate fi doar sub forma de munca voluntara si poate reprezenta maxim 50% din cofinantarea ceruta pentru proiect in cadrul Componentei.

Data-limita de implementare a proiectelor finantate prin Fondul ONG este 30 aprilie 2016.

Termen-limita

O organizatie poate depune, in calitate de solicitant, un numar maxim de 2 Cereri de finantare in cadrul Componentei Implicare pentru acest Apel pentru Cereri de finantare, din care numai o aplicatie pentru Granturi mari.

Dosarul Cererii de finantare, compus din toate documentele mai sus mentionate, va fi transmis in 3 exemplare tiparite (un original si doua copii) si o versiune electronica (de exemplu CD) intr-un plic sigilat, prin posta recomandata, curier sau depunere personala la adresa: Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Bd. Nerva Traian nr. 21, sector 3, Bucuresti, cod postal 031044, in atentia: Vlad Dumitrescu, Senior Grants Officer.

Ultima data de depunere a dosarelor Cererilor de finantare este 5 august 2013.

Potentialii solicitanti pot adresa intrebari pana la data de 30 iulie 2013. Persoana de contact este Vlad Dumitrescu – Senior Grants Officer: e-mail: [email protected]; telefon: 021/310.01.81; fax: 021/310.01.80.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:
Ghidul solicitantului, cu anexele si documentele-suport (RAR)

Finantatori: Islanda, Liechtenstein si Norvegia
Sursa: Programul Fondul ONG in Romania

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.