Fondul ONG in Romania: Componenta 5 – Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor. Retele si coalitii

coalitie_cooperare.jpg

Componenta “Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor. Retele si coalitii” din cadrul Fondului ONG isi propune sa stimuleze sectorul non-guvernamental, sa-i intareasca eficienta si capacitatea de reactie.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 9.08.2013
Buget: 1.650.000 euro

coalitie_cooperare Structura si obiective specifice

Acest apel de propuneri este impartit in 3 subcomponente:

 • Subcomponenta 5.1Sprijin pentru coalitii si retele la nivel regional si national si pentru think tank-uri

Obiectivul specific al acestei subcomponente este de a consolida capacitatea interna a coalitiilor, retelelor si think tank-urilor  pentru ca acestea sa isi serveasca mai bine beneficiarii, membrii si publicul larg si pentru implementarea de initiative relevante de monitorizare a autoritatilor publice, formularea de propuneri de politici publice si dezvoltarea de campanii de advocacy la nivel regional si national.

 • Subcomponenta 5.2Sprijin pentru initiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri in Romania si cresterea reprezentarii sectorului neguvernamental

Obiectivul specific al acestei subcomponente este de a sustine dezvoltarea unui cadru favorabil pentru inregistrarea si functionarea ONG-urilor in Romania, cresterea vizibilitatii si a capacitatii de atragere de fonduri in vederea unei mai bune reprezentari la nivelul intregului sector.

 • Subcomponenta 5.3Consolidarea bazei de membri si voluntari ai organizatiilor neguvernamentale si cresterea participarii membrilor/voluntarilor in activitatile ONG-urilor

Obiectivul specific al acestei subcomponente este de a sprijini ONG-urile in vederea atragerii si mentinerii de membri si/sau voluntari si de a imbunatati capacitatea acestora de a isi extinde aria de interventie si de a multiplica activitatile cu impact pozitiv.

Solicitanti eligibili

Solicitanti eligibili in cadrul prezentului Apel sunt exclusiv organizatii neguvernamentale si nonprofit, infiintate legal si cu sediul in Romania, respectiv asociatii, fundatii si federatii, la care se adauga Crucea Rosie Romana si structurile sale cu personalitate juridica.

In cazul Subcomponentei 5.1 Sprijin pentru coalitii si retele la nivel regional si national si pentru think tank-uri, daca proiectul vizeaza consolidarea capacitatii interne a coalitiilor, solicitanti eligibili sunt federatiile sau organizatiile neguvernamentale care actioneaza in numele unei retele sau coalitii (fie acestea formale sau informale) de organizatii neguvernamentale.

De asemenea, in cadrul aceleiasi Subcomponente 5.1 pot fi sprijinite think tank-urile, acestea fiind organizatii neguvernamentale din categoria celor eligibile descrise mai sus, care in urma unor procese de analiza si cercetare formuleaza politici publice alternative ca raspuns la probleme economice, sociale si politice.

Activitati eligibile

Subcomponenta 5.1Sprijin pentru coalitii si retele la nivel regional si national si pentru think tank-uri – va sprijini proiecte care se vor axa pe urmatoarele tipuri de activitati (lista nu este exhaustiva):

Pentru coalitii si retele

 • dezvoltarea si cresterea numarului de membri ai coalitiilor si retelelor pentru o mai buna incluziune a organizatiilor locale si regionale, in mod special organizatii aflate in contact direct cu beneficiarii (grassroots);
 • crearea si/sau imbunatatirea codurilor de conduita si a sistemelor si procedurilor interne de management si guvernare;
 • definirea si dezvoltarea capacitatii si functiilor de baza ale secretariatelor coalitiilor si retelelor si dezvoltarea capacitatii resurselor umane dedicate activitatilor de politici publice si advocacy;
 • dezvoltarea de instrumente si strategii si mobilizarea organizatiilor membre si a expertilor in activitati ample de politici publice si advocacy, mai ales prin implementarea de campanii complexe de advocacy;
 • dezvoltarea si evaluarea de servicii existente si de servicii noi pentru membri, inclusiv sprijin pentru formare, comunicare si fundraising, bazate pe procese comprehensive de evaluare de nevoi;
 • formularea de pozitii si propuneri de politici publice comune bazate pe cercetari si date concrete;
 • monitorizarea si evaluarea performantei si serviciilor autoritatilor locale si centrale;
 • transferul de bune practici intre ONG-uri, mai ales intre cele aflate in contact direct cu beneficiarii (grassroots);
 • formarea si dezvoltarea de noi coalitii, retele si platforme de ONG-uri, mai ales in domenii ale societatii civile unde lipsesc si sunt necesare;
 • dezvoltarea capacitatii de strangere de fonduri a coalitiilor si retelelor;
 • dezvoltarea si profesionalizarea consiliului director al coalitiilor;
 • dezvoltarea si implementarea de planuri strategice;
 • initierea altor actiuni care sa conduca la sustenabilitate pe termen mediu si lung.

Pentru think tank-uri

 • stabilirea de parteneriate cu retele si coalitii centrate pe actiuni comune de advocacy in care think tank-urile vor furniza componenta de cercetare si formulare a politicii publice, iar retelele sau coalitiile vor proiecta si conduce campanii de advocacy, mobilizandu-si membrii, facand lobby si lucrand cu alti actori relevanti;
 • promovarea unei culturi a dialogului de politici publice in Romania, in care think tank-urile folosesc instrumente de comunicare adecvate si inovative pentru a informa si a le explica cetatenilor si reprezentantilor Guvernului alternativele rationale de politici publice si consecintele acestora, inclusiv prin cooperarea constanta cu mass media;
 • imbunatatirea standardelor si metodologiilor de cercetare, inclusiv prin implicarea expertilor din mediul academic in cercetarea aplicata in sfera politicilor publice;
 • dezvoltarea capacitatii interne a think tank-urilor de reactie in timp real la noi prioritati de politici publice in Romania si la nivelul UE

Subcomponenta 5.2Sprijin pentru initiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri in Romania si cresterea reprezentarii sectorului neguvernamental – va sprijini proiecte care se vor axa pe urmatoarele tipuri de activitati:

 • analiza/evaluarea/monitorizarea stadiului actual privind cadrul de inregistrare si operare a ONG-urilor;
 • campanii de advocacy pentru adoptarea recomandarilor de modificare a legilor, procedurilor sau politicilor relevante care reglementeaza inregistrarea, functionarea si accesul la finantare pentru ONG-uri;
 • sprijin pentru ONG-uri (mai ales ONG-uri locale si care sunt in contact direct cu beneficiarii/grassroots) pentru o mai buna functionare si acces la finantare;
 • campanii interactive/inovative pentru cresterea constientizarii in randul cetatenilor romani a rolului si impactului societatii civile, inclusiv prin cartografierea serviciilor furnizate de ONG-uri la nivel local, regional si national;
 • activitati de implicare a mass media in promovarea activitatilor ONG-urilor, pentru favorizarea unei culturi a solidaritatii, implicarii civice, comportamentului asociativ si filantropic in Romania, inclusiv prin productia, difuzarea si proiectia de documentare si productii video;
 • formarea, transferul de bune practici si instrumente, asistenta tehnica in beneficiul personalului de comunicare si PR al ONG-urilor, inclusiv al organizatiilor aflate in contact direct cu beneficiarii (grassroots);
 • formarea, transferul de bune practici si instrumente, asistenta tehnica in beneficiul responsabililor cu atragerea de fonduri din ONG-uri, inclusiv ai organizatiilor aflate in contact direct cu beneficiarii (grassroots);
 • activitati menite sa promoveze o cultura a filantropiei si a donatiilor individuale la nivel local si national;
 • dezvoltarea de resurse si instrumente de marketing si branding non-profit in beneficiul sectorului ONG din Romania;
 • promovarea initiativelor ONG care urmaresc incurajarea spiritului civic si a respectarii drepturilor omului printre cetateni

Subcomponenta 5.3Consolidarea bazei de membri si voluntari ai organizatiilor neguvernamentale si cresterea participarii membrilor/voluntarilor in activitatile ONG-urilor – va sprijini proiecte care se vor axa pe urmatoarele tipuri de activitati:

 • cresterea capacitatii de a atrage si de a retine membri/voluntari cu scopul de a implementa activitati noi, mai bune sau mai multe;
 • formare, transfer de bune practici si instrumente si facilitarea transferului de bune practici in beneficiul sau intre organizatiile locale/grassroots;
 • initiative vizand dezvoltarea capacitatii ONG-urilor de a include mai multi beneficiari, de a-si extinde aria de interventie sau de a dezvolta noi servicii si activitati;
 • actiuni care capitalizeaza/multiplica interventii cu impact pozitiv in regiuni noi si care includ grupuri tinta vulnerabile cu ajutorul voluntarilor;
 • dezvoltarea bazei de voluntari a organizatiilor si implementarea de activitati destinate grupurilor tinta afectate de discriminare, excludere, inegalitati si/sau care cresc toleranta si intelegerea reciproca;
 • transfer de inovatie in gestionarea voluntarilor de la organizatii sau retele cu experienta catre organizatii sau catre grupuri informale aflate in proces de inregistrare ca ONG-uri;
 • dezvoltarea/gestionarea de programe de voluntariat prin care sunt recrutati si pregatiti voluntari pentru a lucra in cadrul organizatiilor neguvernamentale in proiecte specifice;
 • promovarea culturii voluntariatului si a implicarii cetatenilor in activitati de voluntariat;
 • transfer de cunostinte, abilitati si atitudini care permit membrilor organizatiilor sa furnizeze mai bine servicii catre beneficiarii acestora (de exemplu, servicii educationale).

Exista posibilitatea de a aloca pana la 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului pentru activitati care sa contribuie la dezvoltarea organizationala a Solicitantului si/sau a Partenerilor ONG din Romania.

In cazul Subcomponentei 5.1. Sprijin pentru coalitii si retele la nivel regional si national si pentru think tank-uri, sprijinul pentru dezvoltarea organizationala nu este limitat la un anumit procent din totalul costurilor eligibile si nu va fi reflectat separat in Bugetul proiectului.

Conditii de finantare

Suma totala alocata pentru aceasta Componenta in cadrul primei runde de Apeluri pentru Cereri de finantare este de 1.650.000 euro.
Pentru Subcomponenta 5.1 – Sprijin pentru coalitii si retele la nivel regional si national si pentru think tank-uri, sunt disponibile 2 tipuri de granturi:

 1. Granturi medii, de la 35.001 euro la de la 75.000 euro, cu durata intre intre 6 si 28 luni, alocare financiara: 600.000 euro.
 2. Granturi mari, de la 75.001 euro la de la 150.000 euro, cu durata intre intre 12 si 28 luni, alocare financiara: 300.000 euro.

Pentru Subcomponenta 5.2 – Sprijin pentru initiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri in Romania si cresterea reprezentarii sectorului neguvernamental, sunt disponibile 2 categorii de granturi, avand alocati in total 510.000 euro:

 1. Granturi medii, de la 35.001 euro la de la 75.000 euro, cu durata intre intre 6 si 28 luni.
 2. Granturi mari, de la 75.001 euro la de la 150.000 euro, cu durata intre intre 12 si 28 luni.

Pentru Subcomponenta 5.3 – Consolidarea bazei de membri si voluntari ai organizatiilor neguvernamentale si cresterea participarii membrilor/voluntarilor in activitatile ONG-urilor sunt disponibile doar granturi mici, de la 5.000 euro la de la 35.000 euro, cu durata intre intre 6 si 18 luni, cu o alocare totala de 240.000 euro.

Suma maxima ce poate fi acordata drept grant pentru un proiect este de 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, cu exceptia Subcomponentei 5.1. Sprijin pentru coalitii si retele la nivel regional si national si pentru think tank-uri, pentru care suma maxima acordata drept grant este de 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Cofinantarea va putea fi adusa in bani sau sub forma de contributie in natura. Contributia in natura poate fi doar sub forma de munca voluntara si poate reprezenta maxim 50% din cofinantarea ceruta pentru proiect in cadrul Componentei.

Data limita de implementare a proiectelor finantate prin Fondul ONG este 30 aprilie 2016.

Termen-limita

Termenul de depunere a aplicatiilor este 9 august 2013.

O etapa preliminara care trebuie indeplinita de catre solicitanti este aceea de a completa formularul online continand date generale de identificare referitoare la Cererea de finantare, folosind link-ul urmator: http://fondong.fdsc.ro/formular.php.

Dosarul Cererii de finantare, compus din toate documentele mai sus mentionate, va fi transmis in 3 exemplare tiparite (un original si doua copii) si o versiune electronica (de exemplu CD) intr-un plic sigilat, prin posta recomandata, curier sau depunere personala la adresa: Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Bd. Nerva Traian nr. 21, sector 3, Bucuresti.

Potentialii Solicitanti pot adresa intrebari referitoare la acest Apel pentru Cereri de finantare prin e-mail, telefon sau fax pana la data de 5 august 2013 (inclusiv) in atentia: Adriana Popescu – Senior Grants Officer; E-mail: [email protected];  telefon: 021/310.01.81; fax: 021/310.01.80.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:
Ghidul solicitantului si documentele aferente (RAR)

Finantatori: Islanda, Liechtenstein si Norvegia
Sursa: Programul Fondul ONG in Romania

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.