Grupul de Actiune Locala Podisul Mediasului: Masura 111 Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte

agricultura1.jpg

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Apel de selectie proiecte LEADER, Masura 4.1

Grupul de Actiune Locala Podisul Mediasului anunta public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER

Masuri deschise: Masura 111, Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte

Fondul nerambursabil total disponibil: 22.100 EURO

Suma maxima care poate fi acordata: 11.050 EURO/proiect

Beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 111 sunt persoane juridice constituite conform legislatiei in vigoare in Romania care au prevazut in obiectul lor de activitate formarea profesionala sau informare si difuzare de cunostinte:

 • Institutii de invatamant: licee, colegii sau universitati de profil agricol, silvic sau alimentar.
 • ONG-uri: organizatii constituite in conformitate cu Legea 246/ 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, care au in obiectul de activitate/ statutul propriu derularea de activitati in domeniul informarii, educarii, formarii adultilor.
 • Furnizori de FPC autorizati, publici si privati (conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare), acreditate in cel putin un curs din domeniul agriculturii sau turismului

Conditii pentru acordarea sprijinului

Criteriile de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte:

 • sunt persoane juridice constituite in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania;
 • au prevazut in obiectul lor de activitate, activitati de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte;
 • dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de actiune propus in proiect furnizorul de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte va prezenta: lista expertilor specializati pe acel domeniu, acordul scris al fiecarui expert pentru participarea la serviciul de formare, informare si difuzare de cunostinte, CV-ul fiecarui expert);
 • au acces la facilitati administrative corespunzatoare activitatii specifice de formare, de informare si difuzare de cunostinte;
 • dispun de capacitate tehnica si financiara necesare derularii activitatilor specifice de formare sau de informare si difuzare de cunostinte;
 • nu sunt in stare de faliment ori lichidare;
 • si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat;
 • proiectele se implementeaza in parteneriat;
 • solicitantul sau cel putin un membru al parteneriatului sa aiba autorizatie CNFPA pentru cel putin un curs de formare in domeniul agriculturii.

Programe de formare profesionala, informare, difuzare de cunostinte

Prin aceasta masura sustinem programe integrate de pregatire, informare si difuzare de cunostinte. Prin programe integrate se intelege combinarea a cel putin doua din urmatoarele tipuri de activitati:

 • Programe de formare profesionala de scurta durata (initiere, perfectionare, specializare). Activitatile de formare profesionala promovate in cadrul acestui masuri vor asigura persoanelor din mediul rural certificate sau atestate de absolvire (in functie de tipul programului de formare).
 • Actiuni de informare si difuzare de cunostinte: ex: organizarea de seminarii si conferinte cu participarea unor invitati cheie care sa ofere informatii relevante pentru desfasurarea activitatilor in fermele agricole sau pentru conducerea unei afaceri in agricultura, pregatirea si impartirea de materiale informative.
 • Participarea fermierilor la diferite intruniri tematice, retele, schimburi de experienta, vizite la proiecte de succes, targuri, expozitii tematice, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate in agricultura, procesarea si marketingul produselor traditionale etc.

Teme generale de instruire incluse in strategia de dezvoltare a teritoriului GAL PODISUL MEDIASULUI

Agricultura

 • Culturi cu valoarea economica mare (pomi si arbusti fructiferi, arbusti ornamentali, flori, legume in gradina si in sere, ciuperci etc.);
 • Noi tehnologii si inovatii in agricultura (ex: pentru cultivarea pomilor si arbustilor fructiferi);
 • Agricultura ecologica: infiintarea unei ferme cu profil vegetal in sistem ecologic/ ferme agrozootehnice in regim ecologic, practici pentru cultura pe baze ecologice – exemplu permacultura;
 • Diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole in cadrul unitatilor de agro-turism.

Protectia mediului

 • Practici de agro-mediu;
 • Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere.

Conducerea afacerilor

 • Marketing-ul si desfacerea produselor agricole, inclusiv a celor procesate;
 • Initirea de afaceri (prevederi legale, finantare, planificarea investitiilor, calculatia costurilor/a venitului);
 • Atestarea produselor traditionale;
 • Cresterea valorii adaugate a produselor agricole, prin procesare, cu accent pe produse traditionale;
 • Contabilitatea fermei.

Proiectul poate include o tema din cele mentionate sau o combinatie a acestora. De asemenea, solicitantul poate include in proiect si o alta sub-tema decat cele precizate in prezentul ghid dar va arata relevanta ei pentru strategia de dezvoltarea a teritoriului Prodisul Mediasului si integrarea ei in masura 111.

Alegerea si prezentarea temelor si a activitatilor de formare, informare si difuzare de cunostinte va trebui sa demonstreze intelegerea contextului de derulare a proiectului, a tipurilor de beneficiari carora se adreseaza proiectul si a relevantei pentru strategia de dezvoltare a teritoriului Podisul Mediasului.

Tipuri de cheltuieli eligibile

Pentru organizarea si desfasurarea programelor de pregatire si informare sunt eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

 • Onorarii si diurne pentru expertii din echipa de proiect a contractorului (experti pe termen lung/scurt, personal tehnic /administrativ);
 • Cheltuieli de transport: transport local (personalul proiectului), transport local pentru cursanti (daca este cazul);
 • Diurne pentru cursanti (cazare si masa)
 • Cheltuieli de functionare: cheltuieli pentru inchirierea de spatii adecvate pentru desfasurarea actiunilor de formare si informare, cheltuieli pentru materiale didactice si consumabile, inchiriere aparatura audio si video;
 • Alte cheltuieli si servicii legate direct de proiect: cheltuieli pentru editarea si distribuirea materialelor suport (inclusiv caiet de aplicatii) ce se vor inmana fiecarui cursant, taxe de eliberare a certificatelor de calificare, cheltuieli pentru publicatii si brosuri de informare, cheltuieli legate de auditare si alte cheltuieli care sprijina buna implementare a proiectului.

Toate aceste costuri trebuie sa fie rezonabile, justificate si sa corespunda principiilor unei bune gestionari financiare, in special din punct de vedere al raportului pret-calitate si al rentabilitatii.

Depunerea proiectelor: 3 octombrie – 23 noiembrie 2012, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00 – 14.00, la Secretariatul Grupului de Actiune Locala Podisul Mediasului, din comuna Atel, nr 91.

Teritoriul GAL Podisul Mediasului este compus din urmatoarele localitati:
Alma, Atel, Axente Sever, Bazna, Blajel, Brateiu, Darlos, Dumbraveni, Hoghilag, Micasasa, Mosna, Seica Mica, Tarnava, Valea Viilor, Viisoara.

Detalii privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului, disponibil pe site-ul www.galpm.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.