PNDR 2014 – 2020 – 19.2: Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala

2014-2020-PNDR.jpg

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a anuntat deschiderea sesiunii de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL), din cadrul Masurii 19 Dezvoltarea locala LEADERProgramul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, depuse de potentialii beneficiari. Submasura 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala

Status: INACTIV
Depunere pana la: 8 aprilie 2016
Buget: 440.116.655 Euro

Descrierea tipului operatiunii

Sprijinul in cadrul acestei sub-masuri se acorda pentru implementarea masurilor din cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locala ale GAL-urilor selectate.

In strategiile elaborate vor fi incluse masuri care ating obiectivele SDL, contribuie la obiectivele FEADR (asa cum sunt stabilite la art. 4 din Regulamentul UE nr. 1305/2013) si sunt conforme cu prioritatile strategice identificate in Acordul de Parteneriat si PNDR si genereaza valoare adaugata in teritoriu. GAL va realiza selectia proiectelor din cadrul SDL pe baza unei evaluari documentate care va demonstra temeinicia si impartialitatea deciziei privind selectia proiectelor, aplicand criterii de selectie adecvate specificului local, prin intermediul Comitetului de Selectie, alcatuit din membrii parteneriatului local. Pentru asigurarea principiilor de transparenta a procesului de selectie, GAL va respecta conditiile minime obligatorii de publicitate, care vor fi definite in cadrul national de implementare.

LEADER poate avea un rol principal in ceea ce priveste stimularea unei abordari inovatoare pentru dezvoltarea zonei eligibile. Inovarea va fi incurajata printr-un proces decizional, flexibil si descentralizat cu privire la actiunile care vor fi implementate.

Inovarea se poate concretiza la nivel local in tipuri de proiecte de servicii, produse, tehnologii, activitati economice, forme de organizare, proiecte demonstrative cu caracter experimental, cu rezultate ce pot fi transpuse in practica si prin care se coreleaza actiuni principale intr-un context nou etc. Inovarea trebuie sa fie evaluata cu referire la situatia locala, ca o abordare inovatoare la nivelul teritoriului acoperit de GAL si care este posibil sa fie existenta in alt teritoriu.

Masurile cu caracter inovativ implementate prin LEADER trebuie sa fie in concordonta cu obiectivele prestabilite in strategie si totodata sa aduca valoare adaugata si/sau impact economic, social, cultural si natural in teritoriu.

Parteneriatele (viitoare GAL-uri) vor include in SDL justificari referitoare la necesitatea finantarii masurilor care se regasesc la nivel national, reflectand astfel valoarea adaugata pe care aceste masuri o determina la nivelul teritoriului vizat.

GAL-urile vor asigura valoarea adaugata a masurilor care vor fi sprijinite prin LEADER prin stabilirea criteriilor de eligibilitate/selectie, intensitatea sprijinului si indicatori specifici relevanti pentru masurile respective, in conformitate cu analiza teritoriala si nevoile financiare.

Tipuri de actiuni neeligibile:

Desi GAL-urile vor avea flexibilitatea de a finanta proiecte bazate pe nevoile identificate in SDL, operatiunile associate urmatoarelor masuri nu sunt eligibile pentru sprijin prin SDL:

• Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatatiilor si padurilor, precum si pentru vizite in exploatatii si in paduri; (Art 14/ Reg. 1305/2013);
• Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatatiei si servicii de inlocuire in cadrul exploatatiei; (Art 15/ Reg. 1305/2013) • Investitii in dezvoltarea zonelor forestiere si ameliorarea viabilitatii padurilor (Art 21 (a)/ Reg. 1305/2013);
• Platile pentru agromediu si clima (Art 28/ Reg. 1305/2013);
• Agricultura ecologica (Art. 29/Reg. 1305/2013);
• Plati Natura 2000 si plati legate de Directiva-cadru privind apa (Art 30/ Reg. 1305/2013);
• Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice (Art 31/ Reg. 1305/2013);
• Platile pentru bunastarea animalelor (Art 33/ Reg. 1305/2013);
• Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor (Art. 34/Reg. 1305/2013);
• Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art 36/ Reg. 1305/2013);

Tip de sprijin

• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv
• Sume forfetare care nu depasesc limitele cuantumului stabilite in PNDR pentru aceleasi tipuri de operatiuni la care se aplica acest tip de sprijin (sM 6.1, sM 6.2, sM 6.3 si M9).
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.
• Instrument financiar conform conditiilor detaliate in cap. 8.1.

Beneficiari

• Entitati private/publice, stabilite prin fisa masurii din SDL, cu respectarea prevederilor din Reg. UE 1305/2013.

• GAL-uri pentru anumite operatiuni de interes public pentru comunitate si teritoriul respectiv identificate in SDL , pentru care niciun alt solicitant nu-si manifesta interesul si se aplica masuri de evitare a conflictului de interese. Pentru aceste proiecte, in etapa de verificare a eligibilitatii, Agentia de Plati va realiza verificari suplimentare si se va asigura de faptul ca GAL a aplicat corespunzator criteriile de eligibilitate si selectie stabilite in cadrul SDL.

Costuri eligibile

• Cheltuielile vor fi conforme cu cele din SDL si vor respecta prevederile Regulamentului (UE) nr.1303/2013 si nr. 1305/2013.

• Cheltuielile prevazute in art. 69(3) al Reg (UE) nr. 1303/2013 nu sunt eligibile.

Conditii de eligibilitate

• Operatiunile implementate prin LEADER trebuie sa indeplineasca cel putin conditiile generale de eligibilitate prevazute in Regulamentul (EU) nr. 1305/2013 si cele prevazute in cap. 8.1 din PNDR si sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala. In cadrul national de implementare se vor stabili conditii generale minime de eligibilitate aplicabile sub-masurii 19.2. Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementarii proiectelor din cadrul SDL trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL. Pentru anumite proiecte de servicii, care vor fi detaliate in cadrul national de implementare, cheltuielile pot fi eligibile si pentru actiuni realizate in afara teritoriului GAL, daca beneficiul sprijinului se adreseaza teritoriului GAL.

• In cazul sectorului pomicol, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta STP, exceptand cultura de capsuni in sere si solarii si pepinierele.

Principii in ceea ce priveste stabilirea de criterii de selectie

• Procedura de selectie nediscriminatorie si transparenta a proiectelor va fi stabilita in strategia de dezvoltare locala de catre GAL si va fi aprobata de AM prin selectia strategiei;

• GAL-urile vor evalua documentele si vor selecta proiectele, pe baza de criterii coerente si relevante, prin intermediul unui proces public de selectie.

• Pentru toate masurile, GAL-urile vor aplica criterii de selectie locale, precizate in SDL si care au fost stabilite in conformitate cu obiectivele acesteia.

Sume (aplicabile) si rata sprijinului

Ponderea maxima a intensitatii sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de pana la 100% – pana la un maxim de 200.000 de euro/proiect.

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis in vigoare , conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.

Pentru actiunile care se regasesc in obiectivele masurilor de dezvoltare rurala, GAL va stabili intensitatea sprijinului in limita maxima prevazuta in Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

Intensitatea sprijinului pentru masurile care nu sunt cuprinse in Anexa 2 a Reg. (UE) nr. 1305/2013 va fi stabilita de GAL-uri astfel:

• pentru operatiunile generatoare de venit: pana la 90%;
• pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%;
• pentru operatiunile negeneratoare de venit: pana la 100%.

Intensitatea si valoarea sprijinului vor fi stabilite de catre fiecare GAL in functie de:

• obiectivele si prioritatile SDL;
• specificul local (ex: interes colectiv, importanta strategica, accesul public la rezultatele operatiunii, caracteristicile inovatoare ale proiectului la nivel local, bugetul disponibil etc.). Posibilitatea de a verifica si a controla masurile si/sau tipurile de operatiuni.

Depunerea SDL-urilor, cu anexele aferente, se va face la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, Sector 3, in intervalul orar 08.30 – 16.30.

 Termenul limita de depunere a SDL-urilor este 08.04.2016, ora 16.30.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului
Ghidul solicitantului

 

Sursa: MADR
Finantator: Uniunea Europeana/Guvernul Romaniei

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.