Hotararea 363 din 14 aprilie 2010 (Hotararea 363/2010)

Hotararea 363 din 14 aprilie 2010 (Hotararea 363/2010)

privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

Publicat in Monitorul Oficial 311 din 12 mai 2010 (M. Of. 311/2010)

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. –
(1) Se aproba Lista standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate, potrivit legii, din fonduri publice, prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Se aproba standardele de cost, prezentate in anexa nr. 1, al caror continut este prevazut in anexele nr. 2.1-2.15.
Art. 2. – Standardele de cost elaborate de ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, constituie documente de referinta cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de investitii, finantate din fonduri publice, similare din punct de vedere tehnic cu obiectivele de referinta prezentate in standardele respective.
Art. 3. –
(1) Standardele de cost, aprobate potrivit prevederilor art. 1, se adreseaza ordonatorilor de credite, pentru:
a) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii;
b) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii in conditii de eficienta economica;
c) ghidare in analiza ofertelor de catre membrii comisiilor de evaluare in vederea adjudecarii contractelor privind executia lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii.
(2) Standardele de cost, aprobate potrivit prevederilor art. 1, se adreseaza si operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor in vederea contractarii lucrarilor de constructii.

Art. 4. – Standardele de cost, aprobate potrivit art. 1, se actualizeaza periodic sau ori de cate ori este necesar, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in functie de evolutia progresului tehnic si a preturilor resurselor specifice in domeniul constructiilor si/sau pe baza solicitarilor fundamentate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
Art. 5. – Anexele nr. 1 si 2.1-2.15 fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
—————
Ministrul dezvoltarii regionale si turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul mediului si padurilor,
Borbely Laszlo
Ministrul sanatatii,
Cseke Attila
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Mihail Dumitru
p. Ministrul administratiei si internelor,
Mihai Capra,
secretar de stat
Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucuresti, 14 aprilie 2010.
Nr. 363.

ANEXA Nr. 1

LISTA
standardelor de cost*) pentru obiective de investitii finantate,
potrivit legii, din fonduri publice

+—————————————–+——————————————–+—————+
| Elaboratorul | Denumirea standardului | Indicativul |
+–+————————————–+–+—————————————–+—————+
|1.|Ministerul Dezvoltarii Regionale |1.|Sala de sport scolara nivel competitional| SCOST-01/MDRT |
| |si Turismului +–+—————————————–+—————+
| | |2.|Centru cultural | SCOST-02/MDRT |
| | +–+—————————————–+—————+
| | |3.|Bloc de locuinte pentru tineri | SCOST-03/MDRT |
| | +–+—————————————–+—————+
| | |4.|Reabilitare termica anvelopa bloc de | SCOST-04/MDRT |
| | | |locuinte | |
| | +–+—————————————–+—————+
| | |5.|Modernizare drum comunal clasa tehnica V | SCOST-05/MDRT |
+–+————————————–+–+—————————————–+—————+
|2.|Ministerul Mediului si Padurilor |1.|Reabilitare drum forestier principal | SCOST-01/MMP |
| | +–+—————————————–+—————+
| | |2.|Reabilitare drum forestier secundar | SCOST-02/MMP |
| | +–+—————————————–+—————+
| | |3.|Reabilitare drum forestier magistral | SCOST-03/MMP |
| | +–+—————————————–+—————+
| | |4.|Drum forestier secundar | SCOST-04/MMP |
+–+————————————–+–+—————————————–+—————+
|3.|Ministerul Educatiei, Cercetarii, |1.|Scoala cu 8 sali de clasa |SCOST-01/MEdCTS|
| |Tineretului si Sportului +–+—————————————–+—————+
| | |2.|Gradinita cu 4 sali de grupa |SCOST-02/MEdCTS|
| | +–+—————————————–+—————+
| | |3.|Camin studentesc |SCOST-03/MEdCTS|
+–+————————————–+–+—————————————–+—————+
|4.|Ministerul Sanatatii |1.|Spital regional de urgenta | SCOST-01/MS |
| | +–+—————————————–+—————+
| | |2.|Spital judetean de urgenta | SCOST-02/MS |
+–+————————————–+–+—————————————–+—————+
|5.|Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii|1.|Canale de irigatii impermeabilizare | SCOST-01/MADR |
| |Rurale | | | |
+–+————————————–+–+—————————————–+——-

0 thoughts on “Hotararea 363 din 14 aprilie 2010 (Hotararea 363/2010)”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.