Macro-costurile auditului public intern

În România, operațiunile economico-financiare ale tuturor instituțiilor publice, dar și ale companiilor la care statul mai deține o oarecare parte din capitalul social, sînt supuse auditării publice interne. Procesul în cauză este prevăzut prin normă imperativă, auditul public intern (API) fiind reglementat de Legea nr. 672/2002. Astfel, fiecare entitate publică – locală sau centrală – cca. 3850 la număr, constituie obiect al auditării de acest tip, de regulă, anual. Față de structurile specific de API există obligația prezentării oricăror documente și informații solicitate. O abordare din perspectiva efortului financiar bugetar de susținere a  API trebuie să ia în calcul cel puțin costurile salariale aferente posturilor ocupate la nivelul unui an. În 2009, la nivelul administrației central românești (potrivit MFP – Raportul privind activitatea de audit intern din sectorul public pe anul 2009), numărul de posturi de auditori ocupate a fost de 1784, dintr-un total de 2195 (81,3%, în scădere faţă de anul 2008, cînd a fost de 83,7%). Aici este vorba despre 54 instituții republicane (ministere ș.a.) și 575 entităţi publice subordonate, dispersate în plan teritorial. La nivelul administraţiei publice locale (3226 entități), din cele 1895 posturi prevăzute în organigramă la 31.12.2009 au fost efectiv ocupate doar 1103 (58 %). O formă des întîlnită de exercitare a auditului intern în anul 2009 este cea prin contracte de prestări servicii (cazul a 493 entităţi publice locale). Sistemul de salarizare aplicabil API a înregistrat modificări în cursul anului 2009, prin reduceri ale drepturilor salariale, stabilite prin decizii ale ordonatorilor principali de credite de micşorare a sporului de complexitate a muncii, de la procentul de 25%, cît prevede Legea nr. 672/2002, pînă la suspendarea în totalitate a acordării acestuia sau stabilirea unui cote de 1%. Apoi, în anul 2010, începînd cu semestrul doi, și asupra salariilor acestui tip de personal s-a operat reducerea cu 25%. Făcînd abstracție de aceste diminuări, care, din punct de vedere constituțional, au un caracter temporar, cheltuielile aferente finanțării unui post de auditor public intern sînt, în medie, de 3000 lei/ lună sau 36.000 lei/an (conf. N.Fdm./ Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 672/2002, http://discutii.mfinante.ro/). Prin urmare, cheltuielile suportate de la bugetul consolidat al statului pentru activitatea de API, la nivelul unui an, se cifrează la 121,7 mil. lei (28,3 mil. Euro, respectiv a 4569-a parte din PIB-ul anului 2011, estimat la 129,3 mld. euro). Calculul a presupus luarea în considerare a cheltuielilor salariale anuale de 3000 lei/ post pentru 1784 posturi efectiv ocupate din administratia centrală, 1103 posturi – administrația locală, dar și pentru cele  493 entităţi publice locale care au încheiat contracte de prestări servicii API, considerînd că, lunar, nu se plătesc sume mai mari de 3000 lei/entitate către prestatori. În privința eficienței API, este dificilă o cuantificare de tip cantitativ. Ceea ce putem remarca este că se furnizează după fiecare misiune de audit servicii tot mai pertinente de consiliere şi asigurare a managementului „la vîrf”.

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.