Măsuri economice și fiscal-bugetare pentru susținerea mediului de afaceri

Monitorul-Oficial.jpg

OBIECTIVUL INIȚIATIVEI

(…) Având în atenție necesitatea adoptării unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri și sistemul economic și prin care să se injecteze în economie nu doar bani, ci și încredere și spirit mobilizator, loialitate contractuală și disponibilitate de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările și dificultățile severe pe care întreaga națiune le traversează în contextul în care prin măsurile impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-19 (…) unele dintre categoriile afectate vor fi întreprinderile mici și mijlocii – persoane fizice întreprinzători și societăți de dimensiuni reduse – care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei românești, ci și a pieței unice europene, prin adoptarea OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.230 din 21 martie 2020 evidențiem câteva dintre cele mai importante măsuri:

 • Prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale;
 • Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanțe de urgență și neachitate până la 30 de zile după încetarea stării de urgență;
 • Acestea nu sunt considerate obligaţii fiscale restante;

Primele măsuri economice și fiscal-bugetare pentru susținerea mediului de afaceri adoptate de guvern prin OUG nr.29/2020:

 • Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală;
 • Acordarea de garanții de stat la împrumuturi solicitate de IMM. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5 milioane lei. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10 milioane de lei. Garanțiile se acordă în procent de maximum 80%, iar dobânda este subvenționată 100% de stat;
 • Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10 milioane lei.

Șomajul tehnic

 • Asigurarea plății șomajului tehnic din bugetul Ministerului Muncii prin intermediul ANOFM: minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (5.429 lei). Plățile vor fi făcute automat pentru angajații companiilor direct afectate de decizii luate în cadrul stării de urgență (exemple: HoReCa, restaurante, cafenele, instituții de spectacol, prin suspendarea activității pe perioada situației de urgență și transport persoane);
 • Pentru companiile afectate indirect, plata șomajului tehnic se face în baza unei declarații pe propria răspundere a administratorului, condiția esențială: diminuarea încasărilor din luna anterioară depunerii declarațiiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020 și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți angajații;
 • OUG de majorare a plafoanelor de credit acordate IMM cu 5 miliarde de lei (sumă ce poate fi suplimentată la nevoie), dobândă subvenționată 100%. Garanțiile vor fi de 90% din valoarea creditelor sub 1 milion de lei și de 80% pentru creditele de peste 1 milion de lei.
 • Un buget de 9 miliarde de lei pentru rambursarea de TVA, pentru a putea permite companiilor să beneficieze de capitalul de lucru necesar pentru funcționare.
 • Pentru microîntreprinderi sau întreprinderi mici, statul va acorda garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusive dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90%. Valoarea maximă a finanțărilor va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici.
 • Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior.
 • Ministerul Finanțelor Publice va subvenționa 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât și pentru întreprinderi mici și mijlocii.
 • Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiții a fost menținută perioada de 120 de luni.
 • Prorogarea dispozițiilor referitoare la termenele de depunere a notificărilor și a cererilor depuse de contribuabili pentru a beneficia de măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare; prorogarea termenului pentru depunerea intenției de restructurare până la data de 31 iulie 2020 și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020.

Amânări plata chiriei și utilități

 • Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice si de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.
 • Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute anterior încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență
 • Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiții a fost menținută perioada de 120 de luni.
 • Prorogarea dispozițiilor referitoare la termenele de depunere a notificărilor și a cererilor depuse de contribuabili pentru a beneficia de măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare; prorogarea termenului pentru depunerea intenției de restructurare până la data de 31 iulie 2020 și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020.

Amânări plata chiriei și utilități

 • Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice si de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.
 • Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute anterior încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Măsurile vor fi aplicate atât în perioada în care în România este declarată stare de urgență, cât și pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea acestei stări. În cel mai scurt timp posibil, instituțiile financiar-bancare din piață, urmează să întocmească Normele metodologice pentru a contribui la implementarea pachetului de măsuri, punând la dispoziția mediului de afaceri instrumente de creditare avantajoase, pentru care statul garantează. Detalii aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.