MEEMA lansează oferta de parteneriat pentru băncile care vor să participe la Programul de granturi de 1 miliard de euro

cerere.jpg

18 septembrie 2020 este termenul de prezentare a ofertelor din partea instituțiilor de credit pentru acordarea fondurilor pentru cele trei măsuri instituite în baza OUG nr.130/2020.

În conformitate cu art. 2 lit a) din OUG nr130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, “administrator al schemei de ajutor de stat este Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM-POC), în calitate de furnizor de ajutor de stat. Administratorul schemei este împuternicit să deruleze proceduri în legătură cu schema de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare semnate cu AM-POC.”

MEEMA lansează oferta de parteneriat pentru instituţiile de credit, ofertă ce va fi postată pe site-ul instituției.

Având în vedere că măsurile de sprijin vizează reluarea activităților economice la nivel național și influențează direct capacitatea operațională a IMM-urilor de a relua activitățile pe o piață de consum și producție grav afectată de criza coronavirusului COVID-19, întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgență pentru IMM-uri ar conduce la blocarea/întârzierea relansării economice și implicit la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României,

MEEMA lansează prezentul anunț de parteneriat prin care invită instituțiile de credit interesate de colaborare în vederea implementării măsurilor instituite conform prevederilor OUG 130 / 2020.

Instituţiile de credit trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • să respecte prevederile prevederile OUG nr130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene;
 • să prezinte MEEMA oferta de parteneriat până la data de 18.09.2020 ora 17.00;
 • să semneze cu MEEMA Convenţia de colaborare în maxim 5 zile de la selectare;
 • să aibă cel puţin câte o sucursală în fiecare judeţ;
 • să aibă convenţie cu unul dintre fondurile de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii;
 • să deschidă un cont de tranzit în care MEEMA/AIMMAIPE să poată vira alocaţia financiară nerambursabilă iar pentru plățile către beneficiari să deschidă conturi analitice aferente fiecărei AIMMAIPE;
 • să faciliteze deschiderea de conturi dedicate de către aplicanții măsurilor instituite de OUG 130/2020;
 • să acorde din conturile analitice aferente contului de tranzit tuturor beneficiarilor alocaţia financiară nerambursabilă în baza acordurilor de utilizare/contractelor de finanțare emise de MEEMA/AIMMAIPE;
 • să acorde, în funcție de criteriile băncii, beneficiarilor un credit punte aferent alocaţiei financiare nerambursabile, respectiv valorii eligibile a cheltuielilor aprobate în condiţiile specificate mai jos;
 • să efectueze în baza acordului de finanțare/contractului vizite de certificare a cheltuielilor la fața locului sau on-line pentru cazul în care se va aproba o procedură în acest sens, pentru beneficiarii măsurii 3 – Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor și să întocmească procese verbale de certificare a cheltuielilor pe care să le încarce în aplicația informatică.

Selecţia instituţiei de credit se va face în funcţie de îndeplinirea cerinţelor de mai sus şi de următoarele criterii:

 • dobânda la credit: Robor la 3 luni + maxim 3%;
 • comision la credit: max 0,5%, din valoarea creditului;
 • comision de gestiune: max 1% din valoarea creditului;
 • alte comisioane: max 1% din valoarea creditului;
 • garanţii: bunurile / echipamentele achiziţionate în cadrul programului și după caz, în completare, fonduri de garantare. În cazuri excepționale vor fi solicitate și alte tipuri de garanții, însă acestea vor trebui specificate în oferta instituției de credit.
 • perioada de analiză și soluționare a creditului punte maxim 20 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete de solicitare a creditului.

Selecţia instituţiei/instituțiilor de credit se va face în maxim 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere de oferte.

Va/vor fi selectată/selectate oferta/ofertele cea/cele mai avantajoasă/avantajoase pentru beneficiarii schemelor de ajutor din punct de vedere al criteriilor pentru acordarea creditului punte. Prin urmare, selecţia se va face funcţie de modul în care oferta de parteneriat va răspunde specificului programului şi va oferi condiţii avantajoase de creditare participanţilor la program.

Sursa: MEEMA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.