Noi reglementari privind achizitiile publice

OUG nr. 19/2009, publicata in Monitorul Oficial

Noi reglementari privind achizitiile publice

2009-03-13 13:52 Avocatnet.ro

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2009, care aduce noi reglementari in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice, a fost publicata in Monitorul Oficial. Actul normativ prevede, printre altele, scurtarea termenelor in etapele procedurilor pe care le implica achizitiile publice.
OUG nr. 19/2009 transpune Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a directivelor 89/665/CEE si 92/13/CEE ale Consiliului in ceea ce priveste ameliorarea eficacitatii cailor de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitii publice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L335 din 20 decembrie 2007.   

Actul normativ a fost adoptat de Guvern, in sedinta din 7 martie, si a fost publicat joi, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 156

Termene de solutionare a proceselor 

OUG nr. 19/2009 prevede ca solutionarea proceselor in materia achizitiilor publice presupune urmatoarele termene:
– 5-10 zile termen de introducere a cererii de chemare in judecata;
– Primul termen de judecata in cel mult 20 de zile de la data inregistrarii contestatiei;
– Termenele de judecata ulterioare, scurte, chiar de la o zi la alta si care nu pot depasi 10 zile;
– Termen de 3 zile pentru pronuntarea hotararii;
– Termen de 5 zile pentru comunicarea hotararii;
– Termen de 5 zile pentru introducerea recursului impotriva hotararii primei instante.

Taxa de timbru pentru solutionarea contestatiilor 

Un alt element de noutate al OUG nr. 19/2009 il reprezinta reglementarea potrivit careia se stabileste ca in cazul in care o licitatie este contestata in instanta, se instituie o taxa de timbru in cuantum de 2% din valoarea estimata a achizitiei publice, pentru persoana fizica sau juridica care depune contestatia. 

De asemenea, prin OUG nr. 19/2009 se urmareste ca termenele de analiza a ofertelor de catre autoritatile contractante sa nu depaseasca 20 de zile. In cazuri temeinic motivate, autoritatea contractanta poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile.

Noi praguri pentru achizitiile directe si cererea de oferte 

Prin noile reglementari, Guvernul a stabilit cresterea pragurilor privind sumele de la care o autoritate publica poate sa achizitioneze direct produse, servicii, lucrari sau sa achizitioneze produse, servicii sau lucrari prin cerere de oferte. 

Astfel, autoritatea contractanta va avea dreptul sa achizitioneze direct produse,servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei este egala sau mai mica decat echivalentul in lei a 15.000 euro. Potrivit legislatiei de pana acum, pragul era de 10.000 de euro. 

In plus, conform OUG nr. 19/2009, autoritatea contractanta va avea dreptul de a aplicaprocedura de cerere de oferte numai in cazul in care in care valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este egala sau mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:
– pentru contractul de furnizare – 100.000 euro (anterior, acest prag era 75.000 euro); 
– pentru contractul de servicii – 100.000 euro (anterior, acest prag era 75.000 euro); 
– pentru contractul de lucrari – 750.000 euro (anterior, acest prag era 500.000 euro). 

Aplicarea dispozitiilor OUG nr. 19/2009

Potrivit OUG nr. 19/2009, dispozitiile referitoare la solutionarea litigiilor in instanta se aplica numai proceselor incepute dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta.

Totodata, procesele in curs de judecata la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta vor continua sa fie judecate de instantele legal investite, potrivit legii sub care au inceput.

Aceleasi prevederi se aplica si in cazul dispozitiilor referitoare la solutionarea contestatiilor. Astfel, OUG nr. 19/2009 se aplica numai contestatiilor formulate dupa intrarea in vigoare a acesteia. Contestatiile introduse in fata Consiliului, in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta nr. 19/2009, se solutioneaza potrivit legii sub care au inceput.

Acte normative modificate

OUG nr. 19/2009 a modificat: 
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006; 
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.