Perspective ale colectării și conformării fiscale

Elaborarea de către MFP a Strategiei fiscal bugetare (SFB) pentru perioada 2011-2013 vădește îngrijorarea Executivului față de consecințele crizei, dar și preocuparea pentru adoptarea unor măsuri eficiente de redresare economică. Prin aceasta se fundamentează aprobarea plafoanelor pe termen mediu pentru anumiţi indicatori bugetari şi se încurajează deciziile de politici sustenabile. Este facilitată, de asemenea, cunoaşterea principiilor fiscale şi a regulilor privind veniturile, cheltuielile, soldul bugetar, datoria şi managementul riscului. Conform SFB, impozitul pe profit, impozitul pe venit şi contribuţiile de asigurări sociale sînt estimate în scădere faţă de anul 2009, însă vor fi compensate de creşterea prognozată a TVA, accizelor, veniturilor nefiscale şi a impozitelor pe proprietate. Începînd cu anul 2011 majoritatea veniturilor bugetare se vor înscrie pe un trend ascendent în valoare absolută, în timp ce, raportat la produsul intern brut, vor avea o evoluţie relativ constantă. Axele prioritare legate de creșterea volumului încasărilor la bugetele publice sînt: (1) Creşterea eficienţei şi dinamicii colectării, concomitent cu reducerea costului unui leu colectat și (2) Stimularea conformării voluntare la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Drept principale obiective strategice, legate de prima axă, SFB ni le înfățișează pe următoarele: (1) Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de supraveghere şi control al mişcării produselor accizabile; (2) Intărirea controlului vamal privind comercializarea mărfurilor în regim de duty-free; (3) Perfecționarea procedurii de poprire asupra terţilor şi a angajării răspunderii solidare; (4) Realizarea în mediu electronic a licitaţiilor pentru vînzarea bunurilor imobile sechestrate; (5) Dematerializarea dosarului fiscal al contribuabililor prin introducerea unui sistem de arhivare electronică a informaţiilor, documentelor şi a procedurilor care să permită circulaţia documentelor dematerializate în cadrul A.N.A.F. fără retipărirea acestora. La acestea se mai adaugă: un management mai bun al arieratelor, unificarea sistemelor de administrare a creanţelor persoanelor juridice cu cel al persoanelor fizice și extinderea plăţii electronice cu cardul prin instalarea de bancomate/POS-uri la ghişeele AFP-urilor. În privința axei de stimulare a conformării voluntare la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, SFB stabilește un număr de două obiective strategice specifice, cu mai multe subobiective. Acestea sînt: (1) Simplificarea sistemului declarativ, incluzînd aici reducerea numărului de declaraţii pe care un contribuabil trebuie să le depună, unificarea bazelor de calcul aferente contribuţiilor sociale, actualizarea şi dezvoltarea metodologiei privind stabilirea din oficiu a impozitelor, precum și înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, a persoanelor impozabile; (2) Îmbunătăţirea asistenţei furnizate contribuabililor şi a comunicării externe. Aceasta presupune crearea şi implementarea în cadrul Portalului ANAF a paginii ”Contul meu”, care va permite contribuabililor să-şi verifice situaţia contului fiscal – accesul controlat la fişa pe plătitor, dezvoltarea funcţiilor Call center, dar și implementarea funcţiei de help-desk fiscal. La fel de importantă, în acest context, este creşterea numărului de acţiuni de mediatizare a activităţii ANAF, prin prezentarea publică a rapoartelor de activitate, a Strategiei ANAF, comunicate de presă etc.

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.