Planul de afaceri

Model orientativ

1. Titlul structurii de sprijinire a afacerii

inclusiv datele de contact si identificare ale organizaţiei care administrează structura, logo-ul acesteia etc.

2. Descrierea organizaţiei care administrează structura de sprijinire a afacerilor (societatea de administrare)

Informaţii cu privire la

§ istoricul societăţii de administrare

§ strategia societăţii în ceea ce priveşte managementul (administrarea) structurii de sprijinire a afacerilor şi asigurarea funcţionării optime, în corelare cu specificul structurii şi al serviciilor oferite locatarilor structurii:

o viziunea, misiunea şi obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung

o parteneriate strategice, dacă este cazul

o identificarea riscurilor ce pot apărea în activitatea de administrare a structurii şi descrierea mecanismului de gestionare a riscurilor

o resursele umane implicate în activitatea de administrare a structurii de sprijinire a afacerilor, inclusiv domeniile de expertiză, abilităţile, activităţile şi responsabilităţi în cadrul organizaţiei, în corelare cu specificul structurii de sprijinire a afacerilor şi al serviciilor oferite locatarilor structurii

§ alte aspecte relevante care pot dovedi/ susţine capacitatea de a administra şi de a asigura buna funcţionare a structurii de sprijinire a afacerilor

3. Prezentarea structurii de sprijinire a afacerilor

§ Tipul structurii de sprijinire a afacerilor, tipul activităţilor ce se desfăşoară/ vor fi desfăşurate în cadrul structurii, comparativ cu capacitatea de găzduire şi facilităţile oferite, caracteristicile firmelor locatare (e.g. domenii de activitate, mărime).

§ Accesul structurii la diferite tipuri de transport (rutier, feroviar, naval)

§ Descrierea serviciilor prestate în cadrul structurii: servicii de bază (e.g. închiriere spaţii pentru desfăşurarea activităţii de producţie/servicii de către firmele locatare, acces la utilităţi) şi servicii specializate (e.g. consultanţă în afaceri, juridică, contabilitate)

§ Facilităţi oferite firmelor locatare

§ descrierea si evidenţierea punctelor tari ale structurii de sprijinire afacerilor şi ale serviciilor oferite

§ evidenţierea anumitor calităţi/avantaje faţă de competitori (e.g. preţ, calitate, caracteristici noi)

§ alte aspecte relevante

4. Analiza pieţei

Se va avea în vedere prezentarea următoarelor aspecte:

§ Piaţa ţintă; clienţi existenţi şi potenţiali

§ analiza şi prognoza cererii pentru spaţii de producţie/ prestare servicii în cadrul unei structuri de sprijinire a afacerilor, în zona vizată

§ concurenţa existentă pe piaţă (puncte tari şi puncte slabe ale concurenţei)

5. Strategia de marketing şi de ocupare structurii de sprijinire afacerilor

Descrierea strategiei de introducere a serviciilor pe piaţă (sau de menţinere/ îmbunătăţire/ extindere, în cazul unor servicii existente).

Tot aici se va evidenţia strategia de marketing pentru promovarea serviciilor şi de ocupare (populare) a structurii de sprijinire afacerilor respective şi modalităţile de punere în practică a acesteia, în scopul asigurării gradului de ocupare stabilit ca obiectiv:

analiza gamei de servicii oferite (de bază- e.g. acces la utilităţi – şi specifice – e.g. consultanţă în management, contabilitate), în funcţie de specificul structurii

politica de promovare a structurii de sprijinire a afacerilor şi a serviciilor oferite

politica de preţ: metoda de stabilire a preţurilor

identificarea clienţilor potenţiali în funcţie de specificul structurii şi de gama de servicii oferite

Pot fi menţionate (sau anexate la Planul de afaceri) documente care să dovedească angajamente în vederea ocupării (populării) structurii (e.g. pre-contracte de închiriere)

6. Analiza financiară

§ Calculaţiile de costuri şi venituri care fundamentează proiecţiile de cheltuieli şi venituri

§ Proiecţia bilanţului (lunar în primul an de analiză şi anual pentru ceilalţi ani de analiză)

§ Proiecţia contului de profit şi pierdere

§ Proiecţia fluxului de lichidităţi (cash-flow)

§ Planul şi sursele de finanţare a investiţiei (pe durata implementării proiectului şi după încetarea finanţării nerambursabile)

Orizontul de timp pentru analiza financiară: 10 ani după încetarea finanţării nerambursabile

Rata de actualizare financiară utilizată: 5%.

7. Anexe şi alte documente

Alte documente ce consideraţi a fi relevante, sau care susţin anumite puncte de vedere din planul dvs. de afaceri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.