PNDR 2014-2020 – 4.2: Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor agricole

mancare_afacere.jpg

Reprezentantii MADR au publicat ghidul solicitantului pentru sub-masura 4.2Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor agricole“, aferenta noului PNDR 2014-2020.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 18.12.2015
Buget: 93.489.144 euro

Prin aceasta sub-masura de finantare se vor acorda bani europeni nerambursabili pentru:

 • infiintarea si / sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese;
 • aplicarea masurilor de protectia mediului inclusiv scaderea consumului de energie si a emisiilor GES;
 • promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • cresterea numarului de locuri de munca.

mancare_afaceriDe asemenea, investitiile in industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin incurajarea de noi metode de pastrare a productiei agroalimentare, pentru cresterea sigurantei alimentare, produse adaptate mai bine cerintelor pietei, metode de utilizare a deseurilor si de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea cladirilor.

Solicitantii eligibili sunt intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderi mari) cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti.

Respectarea incadrarii solicitantilor eligibili in categoria de microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii se realizeaza conform legislatiei, astfel:

 • microintreprinderi – care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
 • intreprinderi mici – care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei
 • intreprinderi mijlocii – care au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei.
 • intreprindere mare – intreprinderile care nu indeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM.

Atentie! Se va verifica, inclusiv, conditia de intreprinderi partenere sau legate pentru incadrarea in categoria de microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie.

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/operatiunile urmatoare:

 • infiintarea, extinderea si/sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
 • infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare;
 • imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, geotermala), a energiei produsa cu ajutorul pompelor de caldura, in cadrul unitatii procesatoare exclusiv pentru consumul propriu si investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice, ca si operatiuni din cadrul unui proiect mai mare de investitii.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile

1. Cheltuieli aferente investitiilor corporale

Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare;

 • constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare – depozitare (materie prima /produse)-sortare-conditionare-procesare-comercializare);
 • constructii destinate protectiei mediului (aferente investitiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera (GES), energie regenerabila, eficienta energetica), infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agroalimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate.

Atentie! Sunt permise achizitionarea utilajelor, instalatiilor, echipamentelor necesare activitatii descrise prin proiect, precum si cele utilizate pentru scaderea consumului de energie si a emisiilor GES.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transporta numai un anumit tip de materii prime/marfuri adecvate activitatii descrise in proiect, urmatoarele:

 • Autocisterne,
 • Autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare),
 • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
 • Rulote si autorulote alimentare;

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde* impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
*cheltuielile vor fi eligibile incepand cu momentul aparitiei de noi standarde in domeniul agroalimentar, inainte sa devina obligatorii pentru unitatea de procesare.

Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. etichetare, ambalare);

2. Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale:

 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.

Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, in limita a 5.000 euro:

 • infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse;
 • etichetarea (crearea conceptului)
 • creare marca inregistrata/brand

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:
– cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta din cerintele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;
b) sunt aferente, dupa caz: unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
c) sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;
d) sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii – montaj.

Cheltuielile de consiliere si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta conditiile anterior mentionate si se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului. Exceptie fac cheltuielile de consiliere pentru intocmirea dosarului cererii de finantare se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata.

Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii – montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple. Acestea constau in mod obligatoriu si in servicii de asistenta pe perioada implementarii proiectului.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative si 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

Bugetul total aferent sesiunii anuale pe 2015 este de 93.489.144 euro.

Proiectele se depun pana la 18 decembrie 2015, orele 16.00.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Sursa: AFIR
Finantator: Uniunea Europeana/Guvernul Romaniei

[caseta-final-fise]

7 thoughts on “PNDR 2014-2020 – 4.2: Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor agricole”

 1. Sorin spune:

  Buna ziua!
  O intreprindere nou infiintata are acces la acest tip de finantare?

  Multumesc!

  1. Finantare.ro spune:

   Buna ziua,

   In ghid nu se mentioneaza nimic de vechimea firmei, doar ca trebuie sa aiba o anume cifra de afaceri (http://files.finantare.ro/2015/pndr_ghidul_solicitantului_sm4.2_iulie_2015.pdf). Deci probabil trebuie sa fie de minim un an infiintata.

   Pentrun un raspuns exact insa va recomand oricum sa luati legatura cu un consultant cu experienta: http://cerere.finantare.ro/cerere-finantare.html.

   Mult succes!

   Cu respect,
   Echipa Finantare.ro

 2. Maria spune:

  Este un proiect foarte bun avand in vedere ca astfel se creeaza locuri de munca.

 3. adrian ionescu spune:

  repet…un pensionar poate accesa ?…consevare…procesare….

  1. Finantare.ro spune:

   Buna ziua,

   Da, si persoanele fizice pot depune proiect:

   a se vedea la pagina 6, din ghid: http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/gs/Ghidul-Solicitantului-Submasura-4.2.pdf

   Mult succes!

Lasă un răspuns la Finantare.ro Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.