PNDR Masura 6 – Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor 2014-2020

ferma.jpg

Aceasta fisa este in stadiul de DRAFT si nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. In urma aprobarii de catre Comisia Europeana (COM) a PNDR 2014-2020, acest material va suferi modificarile de rigoare.

fermaDescriere generala si obiective principale

In Romania, majoritatea fermelor individuale se caracterizeaza printr-o putere economica redusa si sunt orientate, cu preponderenta, spre autoconsum.  Aceste ferme se caracterizeaza printr-o structura de productie foarte diversificata, determinata de necesitatile gospodariei, precum si printr-o dotare tehnica redusa si necorespunzatoare, ceea ce impiedica cresterea productivitatii si obtinerea unui surplus de produse destinate vanzarii. 

Prin urmare, obiectivele sunt:

 • promovarea ocuparii fortei de munca si a spiritului antreprenorial si reducerea fluctuatiilor sezoniere a locurilor de munca;
 • cresterea veniturilor gospodariilor agricole si ocuparea fortei de munca, contribuind la un mai bun echilibru teritorial, atat din punct de vedere economic si social, precum si la dezvoltarea durabila in zonele rurale;
 • dezvoltarea activitatilor non-agricole, care sa conduca la creare de locuri de munca, la cresterea veniturilor populatiei rurale si la diminuarea disparitatilor dintre rural si urban;

Aceasta masura este formata din cinci sub-masuri:

1. Sub-masura Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri;

2. Sub-masura Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale;

3. Sub-masura Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici;

4. Sub-masura Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole;

5. Sub-masura Plati pentru fermierii eligibili in cadrul schemei pentru micii fermieri care-si transfera definitiv exploatatia altui fermieri.

PNDR Sub-masura 6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Obiectiv: se va sprijini stabilirea pentru prima data a tinerilor fermieri ca sefi/conducatori unici ai unei exploatatii agricole.  Masura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenti, cu un minim de cunostinte de baza, sa se instaleze ca sefi/conducatori ai exploatatiei.

Tipul de sprijin: Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea obiectivelor prevazute in planul de afaceri pentru a facilita tanarului fermier inceperea activitatilor agricole.

Beneficiari: tineri fermieri, persoane juridice.

PNDR Sub-masura 6.2. Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

Obiectiv:  se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

Tipul sprijinului: Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru finantarea de noi activitati nonagricole in mediul rural pe baza unui plan de afaceri. Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maximum cinci ani.

Beneficiari:

 • fermieri sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data;
 • micro-intreprinderi si intreprinderi mici din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole. Sprijinul poate fi acordat intreprinderilor care sunt infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare (start-up) pentru desfasurare de activitati nonagricole, precum si intreprinderilor existente care activeaza exclusiv in domeniul agricol si care vor desfasura activitati non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin.

Cheltuieli neeligibile: cheltuielile cu achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente activitatii de prestare de servicii agricole, precum si producerea si comercializarea produselor din Anexa I a Reg UE 1308/2013.

Sume si rate de sprijin aplicabile

Sprijin public nerambursabil care se acorda pentru o perioada de maximum cinci ani.

Cuantumul sprijinului este de:

 • 70.000 Euro/proiect in cazul activitatilor productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica;
 • 50.000 Euro/proiect in cazul altor activitati.

Sprijinul pentru infiintarea de activitati nonagricole in zone rurale va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
 • 30% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

PNDR Sub-masura 6.3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Obiectiv: aceasta sub-masura determina, in principal, transformarea structurala si deschiderea catre piata a fermelor mici si cresterea capacitatii acestora de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei. Scopul acestei sub-masuri este de a imbunatati managementul exploatatiilor agricole cat si de a sustine orientarea spre piata a exploatatiilor agricole de mici dimensiuni. 

Tipul sprijinului: Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea obiectivelor prevazute in Planul de Afaceri.

Beneficiari:

 • fermierilor care detin in proprietate si/sau folosinta o exploatatie agricola incadrata in categoria de ferma mica conform definitiei. Pentru terenurile agricole in folosinta, contractul de arenda/cesiune trebuie sa fie incheiat pentru o perioada de minimum zece ani.

Cheltuieli eligibile: 

Sprijinul se acorda pentru ferma mica in vederea asigurarii imbunatatirii activitatii economice si de mediu a acesteia, activitatilor propuse prin Planul de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru
implementarea in bune conditii a PA aprobat sunt eligibile.

Sume si rate de sprijin aplicabile

Sprijinul public nerambursabil este acordat pe o perioada de 5 ani, cea de a doua transa de plata acordandu-se sub conditia indeplinirii corecte a planului de afaceri, pana la acel moment, dupa maximum 3 ani de la contractare.

Sprijinul public nerambursabil este de pana la 15.000 Euro pentru o exploatatie agricola. Sprijinul va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
 • 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare.

 

PNDR Sub-masura 6.4. Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

Obiectiv: in aceasta sub-masura sprijin pentru microintreprinderi si intreprinderi mici din mediul rural, care isi creeaza sau dezvolta activitati non-agricole in zonele rurale. Sprijinul va stimula mediul de afaceri rural contribuind la cresterea numarului de activitati non-agricole desfasurate in zonele rurale, precum si la dezvoltarea activitatilor non-agricole existente; crearea de locuri de munca, cresterea veniturilor populatiei rurale si diminuarea disparitatilor dintre rural si urban.

Operatiuni eligibile:

 • Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole proprii, cum ar fi: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton, Fabricarea produselor chimice, farmaceutice, activitati de prelucrare a produselor lemnoase, industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente, fabricare produse electrice, electronice, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului;
 • Investitii pentru activitati mestesugaresti, cum ar fi: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);
 • Investitii pentru prestarea de servicii: servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare, servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice, servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit, activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice, servicii tehnice, administrative. 

Tipul sprijinului: Rambursarea cheltuielilor eligibile. Plati in avans cu conditia constituirii unei garantii bancare corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu Art. 45 (4) si Art. 63 ale Reg. UE 1305/2014.

 Beneficiari:

 • micro-intreprinderilor si intreprinderilor mici existente, din spatiul rural;
 • micro-intreprinderilor si intreprinderilor mici nou-infiintate, din spatiul rural, care fac dovada cofinantarii;
 • fermelor care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in cadrul intreprinderii deja existente incadrabile in microintreprinderi si intreprinderi mici.

Persoanele fizice nu sunt beneficiari eligibili.

Cheltuieli eligibile: 

 • constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor;
 • achizitionarea inclusiv in leasing de noi utilaje, instalatii si echipamente, costuri de instalare;
 • investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Sume si rate de sprijin aplicabile

Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscaliIntensitatea sprijinului public nerambursabil -90%.

Sub-masura 6.5 Schema pentru micii fermieri

Obiectiv: are in vedere sprijinirea micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din pilonul 1 pentru cel putin un an si care se angajeaza sa transfere definitiv altui fermier intreaga lor exploatatie si drepturile de plata corespunzatoare. Conform datelor APIA din 2011, o estimare a potentialilor beneficiari atingea 840.000 fermieri.

Submasura raspunde nevoii privind restructurarea si modernizarea fermelor mici, in ferme orientate catre piata, Prioritatea 2 A si ar putea fi activata incepand cu anul 2016. astfel incat sa existe minimum un an de sprijin pentru micii fermieri din Pilonul I.

Tipul sprijinului: plata anuala.

Beneficiari: Fermierii eligibili care au participat, cel putin un an, la schema pentru micii fermieri conform R 1307/2013.

Cheltuieli eligibile

Vor fi reprezentate de platile anuale pentru fermierii eligibili in cadrul schemei pentru micii fermieri, conform Regulamentului 1307/2013, care isi transfera definitiv exploatatia lor catre o alta ferma.

Sume si rate de sprijin aplicabile

Valoarea sprijinului este echivalentul a 120% din cuantumul anual al sprijinului acordat pe schema de micii fermieri din pilonul 1.

Ghidul solicitantului

Sursa: MADR

[caseta-final-fise]

2 thoughts on “PNDR Masura 6 – Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor 2014-2020”

 1. gherghe vlad spune:

  buna ziua
  va rog sa -mi spuneti ;de tin 13 ha de teren sunt inscris la apia dolj
  cultiv teren am si o societate comerciala ;intrebarea mea este cum pot sa beneficiez de masura 6 sub-masura 6.4. cand zonaunde detin suprafata de teren,respectiv sediul societati si tottodata activitatea pe care o desfasorse afla in zona’ORAS DABULENI este constituit zona urban nu RURAL CE FAC VA ROG?
  va multumesc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.