POCU: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice “Inovare prin formare”

ghid-program.jpg

Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene publica in consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Inovare prin formare” aferent obiectivului specific 3.12 imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor.

Status:
Depunere:
Buget: 38.297.872,20 euro

Obiective

Imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor:

  • crestere inteligenta – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare;
  • crestere durabila – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive;
  • crestere favorabila incluziunii – promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii fortei de munca, in masura sa asigure coeziunea economica, sociala si teritoriala.

Activitati eligibile

Tipurile de activitati eligibile care vor fi finantate in contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizeaza angajatii din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI prin furnizarea de programe de formare profesionala la locul de munca, contribuind la intarirea capacitaţii interne a angajatorilor de a dezvolta resursele umane proprii.

Solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili sunt angajatori, intreprinderi mari, constituite ca societati comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. O intreprindere mare reprezinta orice entitate juridica implicata intr-o activitate economica care are cel putin 250 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de peste 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detine active totale care depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

Solicitantii eligibili trebuie sa-si desfasoare activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI (conform tabelului nr. 2 din HG nr. 775/2015 privind aprobarea Strategiei nationale pentru competitivitate 2015-2020).

Sunt eligibili de asemenea si solicitantii care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta mentionate anterior. in cazul in care proiectul depus va fi selectat pentru finantare in cadrul acestui apel, solicitantii vor trebui sa faca dovada ca si-au adaptat activitatea la aceste sectoare/domenii pana la data semnarii contractului de finantare nerambursabila. in acest sens, in etapa de contractare, acestia vor incarca in sistemul informatic MySMIS o copie scan dupa certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data incarcarii acestuia in sistem. in certificatul constatator trebuie sa se regaseasca ca fiind autorizata cel putin o activitate desfasurata intr-un sector economic cu potential competitiv si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Grup tinta eligibil

In cadrul prezentului apel de proiecte grupul tinta eligibil cuprinde urmatoarele categorii:

  • Persoane angajate care urmaresc imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente si aptitudini sau care urmaresc certificarea/validarea competentelor cu precadere in sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC si SNCDI;
  • Angajatori cu activitate prezenta/viitoare in domeniile/sectoarele economice identificate conform SNC si SNCDI.

Numarul minim obligatoriu al persoanelor apartinand grupului tinta vizat de proiect (element de eligibilitate proiect) este de 50 de persoane.

Buget

In cadrul prezentului apel de proiecte lansat in contextul Axei Prioritare 3, PI 10.iii OS 3.12 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este 38.297.872,20 euro (contributia UE + contributia nationala, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud Muntenia) din care finantarea FSE este de 85%, respectiv 32.553.191,37 euro, iar contributia nationala este de 15%, respectiv 5.744.680,93 euro. Alocarea este defalcata astfel:

  • 20.000.000 euro sunt alocati pentru cheltuieli arondate schemei de ajutor de stat, din care finantarea FSE este de 85%, respectiv 17.000.000 euro, iar contributia nationala este de 15%, respectiv 3.000.000 euro;
  • 18.297.872,20 euro sunt alocati pentru cheltuieli nearondate schemei de ajutor de stat, din care finantarea FSE este de 85%, respectiv 15.553.191,37 euro, iar contributia nationala este de 15%, respectiv 2.744.680,83 euro.

Valoarea maxima a unui proiect in cadrul acestui apel este de 500.000 euro.

Rezultate asteptate

Rezultatele asteptate urmare a acordarii sprijinului financiar in cadrul prezentului apel de proiecte sunt:

  • Numar crescut de angajati ale caror cunostinte/competente/aptitudini s-au imbunatatit in domeniile aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI.

Dezvoltare durabila

Aplicarea principului dezvoltarii durabile va urmari asigurarea unui echilibru intre aspectele legate de mediu, coeziune sociala si crestere economica in cadrul POCU. Integrarea orizontala a principiului are in vedere ca operatiunile finantate sa urmareasca reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, prin activitati dedicate protectiei mediului, eficientei energetice, atenuarii schimbarilor climatice si adaptarii la acestea, biodiversitatii, rezistentei la dezastre, prevenirii si gestionarii riscurilor.

Formele de organizare si masurile propuse urmaresc promovarea si educarea cu privire la protectia mediului si a unui mod de viata sanatos vor contribui la dezvoltarea unei economii sustenabile, bazate pe principiile dezvoltarii durabile. In acest sens, metodele de organizare inovative ce prevad derularea a cel putin uneia dintre activitatile enuntate in paragraful anterior vor fi punctate suplimentar in cadrul acestui apel de proiecte.

DOCUMENTATIE

Website-ul programului
Ghidul solicitantului
Anexe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.