POSDRU: Calitate in serviciile de ocupare

munca_hartii.jpg

POSDRU: Cererea de propuneri de proiecte conditii specifice nr. 180 (DMI 4.1 “Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”)

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate proiecte care indeplinesc conditia ca activitatile proiectului sa fie implementate la nivel multi-regional.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 16.01.2015
Buget total: 50.000.000 euro

munca_hartiiObiectivele operationale ale DMI 4.1 vizate in cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte sunt:
• imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii furnizate clientilor SPO;
• imbunatatirea procesului de monitorizare si de evaluare a impactului net al masurilor active de ocupare.

Operatiunile orientative din cadrul DMI 4.1 relevante pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte sunt:
1. Dezvoltarea si implementarea de actiuni inovatoare si transnationale in sprijinul modernizarii Serviciului Public de Ocupare;
2. Dezvoltarea serviciului de asistenta personalizata si abordare individuala pentru somerii cu dificultati de integrare/reintegrare pe piata muncii;
3. Dezvoltarea serviciilor de tip “self-service”;
4. Dezvoltarea solutiilor pentru abordarea somajului neinregistrat, in special in mediul rural si pentru grupurile vulnerabile;
5. Dezvoltarea bazei de date privind serviciile furnizate, locurile de munca vacante si angajatorii;
6. Elaborarea de analize, studii, cercetari si prognoze privind piata muncii, incluzand nivelul general al muncii nedeclarate sau al ocuparii informale;
7. Extinderea sistemului de management al calitatii;
8. Elaborarea si implementarea instrumentelor adecvate pentru monitorizarea si evaluarea impactului real al masurilor active pe piata muncii.

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, grupul tinta eligibil este format din:
1. Personalul propriu al Serviciului Public de Ocupare;
2. Institutii ale Serviciului Public de Ocupare.

Dovada apartenentei la grupul tinta se va putea face inclusiv prin declaratie semnata pe proprie raspundere a persoanei vizate.

Activitati eligibile

1. Dezvoltarea metodelor/instrumentelor/serviciilor/programelor de implementare a masurilor active de ocupare, incluzand informare si consiliere, servicii care au in vedere in mod specific integrarea grupurilor vulnerabile etc.;
2. Implementarea activitatilor care vizeaza consolidarea capacitatii SPO de a furniza servicii de ocupare a fortei de munca;
3. Dezvoltarea si implementarea metodelor/instrumentelor pentru monitorizarea si evaluarea masurilor active de ocupare si a impactului acestora pe piata muncii la nivel local, regional si national, precum:
a. dezvoltarea si integrarea unor tehnici si instrumente inovatoare pentru monitorizarea impactului masurilor active de ocupare asupra grupurilor tinta;
b. dezvoltarea si implementarea unor sisteme de monitorizare si raportare adecvate corelate cu baza de date europeana Eurostat privind masurile active de ocupare;
4. Dezvoltarea si implementarea de noi solutii organizationale orientate spre cresterea calitatii si eficientei serviciilor de ocupare furnizate;
5. Elaborarea/implementarea/monitorizarea planurilor individuale de actiune;
6. Elaborarea si implementarea metodelor specifice, inclusiv inovatoare de recrutare si plasare a fortei de munca in concordanta cu cerintele angajatorilor;
7. Dezvoltarea si implementarea intrumentelor si tehnicilor specifice pentru cresterea calitatii serviciilor de mediere a muncii, inclusiv organizarea burselor de locuri de munca, la nivel local, regional, national si transnational;
8. Identificarea, elaborarea, transferul de cunostinte si implementarea de tehnici, metode, metodologii si instrumente in vederea furnizarii serviciilor SPO;
9. Elaborarea si implementarea unor tehnici si instrumente inovatoare pentru furnizarea serviciilor de consiliere personalizata;
10. Dezvoltarea si implementarea serviciilor de tip “self-service” pentru a veni in intampinarea cerintelor clientilor SPO;
11. Dezvoltarea unor tehnici si instrumente inovatoare pentru imbunatatirea capacitatii SPO de a evalua potentialul profesional al somerilor;
12. Imbunatatirea serviciilor destinate IMM-urilor, inclusiv micro-intreprinderilor, in vederea prevenirii somajului;
13. Identificarea si implementarea standardelor si procedurilor internationale aplicabile serviciilor furnizate de SPO;
14. Schimbul de date intre structurile SPO, dezvoltarea de retele software, schimb si implementare de bune practici si modalitati de indeplinire a functiilor si de furnizare a serviciilor;
15. Identificarea, implementarea si schimbul de bune practici si expertiza cu Serviciile Publice de Ocupare din statele membre ale UE;
16. Extinderea si modernizarea sistemului informatic al SPO la nivel national si local;
17. Extinderea si modernizarea bazei de date a SPO, la nivel national si local, inclusiv prin dezvoltarea de sisteme inovatoare de comunicare cu alte institutii relevante (precum Inspectoratul Teritorial de Munca, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, pentru datele personale; Agentia Nationala de Administrare Fiscala, EURES – portalul mobilitatii europene pentru ocuparea fortei de munca etc.);
18. Dezvoltarea, utilizarea si actualizarea bazelor de date privind cererea si oferta de forta de munca in vederea realizarii corepondentei cu profilul ocupational, precum si pentru a furniza informatii integrate;
19. Implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii;
20. Cooperarea si dezvoltarea retelelor cu furnizori acreditati publici/privati de servicii de informare si consiliere profesionala;
21. Cooperarea si dezvoltarea retelelor la diferite niveluri cu actori relevanti publici si privati de pe piata muncii, precum furnizori de servicii de ocupare si furnizori de FPC, in vederea dezvoltarii si asigurarii calitatii serviciilor de ocupare oferite, inclusiv promovarea dialogului social si schimburi de experienta si de bune practici;
22. Identificarea si diseminarea expertizei si bunelor practici prin intermediul actiunilor de informare, organizarea de evenimente si informarea personalului;
23. Dezvoltarea si implementarea metodelor si interventiilor specifice de abordare a somajului neinregistrat, in special in mediul rural si pentru grupurile vulnerabile;
24. Elaborarea de analize si studii privind functionarea SPO pe piata muncii;
25. Crearea, utilizarea si actualizarea registrelor cu institutiile care furnizeaza programe de formare profesionala pentru someri si pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca;
26. Cercetare, analiza si expertiza in vederea identificarii nevoilor de formare profesionala ale somerilor si ale persoanelor supuse riscului de a deveni someri, diagnosticarii cerintelor de calificare, precum si pentru identificarea si analiza obstacolelor in participarea la formare profesionala si a metodelor pentru eliminarea acestora;
27. Identificarea si implementarea de noi forme de organizare si management al SPO;
28. Activitati inovatoare, interregionale si transnationale, in vederea diversificarii si imbunatatirii calitatii serviciilor de ocupare furnizate de SPO.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 10 luni.

Cererile de finantare a caror durata de implementare este mai mica de 6 luni sau mai mare de 10 luni vor fi respinse.

Beneficiari (solicitanti si parteneri) eligibili

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, beneficiari eligibili sunt:
1. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM);
2. Unitatile cu personalitate juridica din subordinea ANOFM, respectiv:
• Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca si a municipiului Bucuresti
• Centrele Regionale de Formare Profesionala a Adultilor
• Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu

Depunerea unei cereri de finantare se va realiza in parteneriat, partenerii putand fi atat nationali cat si/sau transnationali.

Pentru depunerea unei cereri de finantare puteti avea parteneri nationali din urmatoarele categorii:

  • Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);
  • ONG-uri cu activitate relevanta pentru specificul acestui DMI;
  • Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati;
  • Structuri/agentii subordonate/coordonate de MMFPSPV;
  • Agentii/institutii guvernamentale cu atributii in domeniul ocuparii si incluziunii sociale;
  • Organizatii sindicale si patronale.

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre: minim echivalentul in lei a 500.000 euro si maxim echivalentul in lei a 2.000.000 euro.

Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 50.000.000 Euro, din care Fondul Social European (contributia comunitara la finantarea acordata) reprezinta 100%.

Sistemul informatic Actionweb va fi deschis din data de 15.12.2014, ora 10, pana in data de 16.01.2015, ora 16.00.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Corrigendum nr.1

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: AM POSDRU

Sunteti interesat de acest subiect ?
Puteti depune o cerere de consultanta sau sa
cautati direct un consultant

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.