POCU: Ghidul Solicitantului “Educatie de calitate in crese la nivel national”

ghid-consultare.jpg

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educatiei Nationale publica in consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Educatie de calitate in crese la nivel national”, Axa prioritara 6 – Educatie si competente, Obiectivele specifice O.S.6.2. – Cresterea participarii la invatamantul anteprescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural; O.S.6.6. – imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive.

Status: Lansat
Depunere:
Buget: 27.029.412 euro

Obiective specifice

  • O.S.6.2. – Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural;
  • O.S.6.6. – imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive.

Scopul principal al apelului consta in acordarea unui grant nerambursabil DEDICAT EXCLUSIV implementarii la nivel national a masurilor destinate realizarii unui cadru institutional si de curriculum national obligatoriu pentru invatamantul anteprescolar, precum si formarii profesionale unitare a personalului didactic din acest domeniu.

Tipuri de activitati sprijinite

Cerintele pentru elaborarea unui cadru institutional si de curriculum national obligatoriu pentru invatamantul anteprescolar, sprijinit in cadrul acestei cereri de proiecte necompetitive, vor avea in vedere cel putin urmatoarele masuri:

  • Realizarea si validarea mecanismelor institutionale si de curriculum national obligatoriu pentru educatia si ingrijirea copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-2 ani;
  • Implementarea unui sistem de asigurarea calitatii educatiei anteprescolare;
  • Instituirea si sustinerea parteneriatelor locale intre autoritati, comunitati, parinti si ONG-uri, conditie de implicare in infiintarea de noi crese si de acordare de sprijin relevant pentru educatia si ingrijirea timpurie;
  • Formarea profesionala specializata unitara, initiala si/sau continua a unui numar suficient de cadre didactice calificate (educatori puericultori) pentru toate regiunile Romaniei, mai ales din zonele rurale dezavantajate (inclusiv stimulente financiare, scheme de mobilitate); specializarea profesionala inclusiv a personalului suport si acelui managerial pentru a pune in aplicare  modificarile detaliate mai susAceasta masura va introduce un mix de scheme de mobilitate si stimulente financiare pentru a incuraja cadrele didactice sa se ofere voluntar pentru posturile din invatamantul anteprescolar din zonele izolate, rurale si dezavantajate.

Solicitanti eligibili

Pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte categoriile de solicitantul eligibil este:

– Ministerul Educatiei Nationale (MEN)

Partenerii eligibili

  • Agentii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei şi formarii profesionale, inclusiv asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar;
  • Institutii de invatamant (ISCED 0-2) acreditate, publice şi private, din reteaua şcolara nationala;Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolara şi servicii alternative, publici şi privati;Autoritatile publice locale cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar;
  • ONGuri;
  • Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale).

Durata proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de minim 36 luni. Proiectele care vor prevedea o perioada de implementare mai mica de 36 luni vor fi respinse.La completarea cererii de finantare in sistemul electronic va trebui evidentiata durata fiecarei activitati si subactivitati incluse in proiect.

Grupul tinta

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiect grupul tinta eligibil cuprinde urmatoarele categorii:
Pentru realizarea OS 6.2.:

1. Anteprescolari;2. Parinti/tutori.

Pentru realizarea OS 6.6.:

1. Personal didactic din invatamantul preuniversitar de nivel anteprescolar (ISCED 0);

2. Personal de sprijin din scoli de nivel anteprescolar (ISCED 0);

3. Manageri scolari din invatamantul preuniversitar de nivel anteprescolar (ISCED 0);

4. Experti in dezvoltarea curriculara, autori de manuale scolare sau alte auxiliare didactice (inclusiv in format digital) pentru invatamantul preuniversitar anteprescolar (ISCED 0);

5. Personalul partenerilor sociali in educatie, inclusiv din ONG-uri.

Buget

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur proiect in valoare de 27.029.412 euro.
In cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea procedurii non-competitive lansate in contextul Axei Prioritare 6, PI 10.i., OS 6.2. si 6.6., din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de  27.029.412 euro (contributia UE+ contributia nationala) la nivelul categoriilor de regiuni.

DOCUMENTATIE

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.