POCU: Ghidul solicitantului privind modernizarea institutiilor pietei fortei de munca PES

Fonduri_proiecte-e1385021195722.jpg

Ghidul Solicitantului Conditii Specifice este aferent Axei prioritare 3: Locuri de munca pentru toti; Obiectivul specific 3.10: Adaptarea structurilor SPO de la nivel national si teritorial prin introducerea unor noi instrumente, sisteme, proceduri, servicii, mecanisme etc. privind nevoile si dinamica pietei muncii, corelarea cererii cu oferta de forta de munca, monitorizarea indicatorilor relevanti din perspectiva pietei muncii, monitorizarea si evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date SPO cu tinerii NEETs, someri de lunga durata, grupuri vulnerabile respectiv Obiectivul specific 3.11: Cresterea satisfactiei clientilor SPO, a diversitatii si gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

Status: Lansat
Depunere:
Buget total: 118,294,486.10 euro.

Obiectiv specific

Cresterea satisfactiei clientilor SPO, a diversitatii si gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

Principalele rezultate asteptate prin sprijinul financiar acordat in cadrul prezentului apel de proiecte le reprezinta:

 • Instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme/analize si evaluari etc. privind nevoile si dinamica pietei muncii/ corelarea cererii cu oferta de forta de munca, monitorizarea si evaluarea serviciilor
 • Baza de date privind clientii PES, inclusiv tinerii NEETs, someri de lunga durata, grupuri vulnerabile
 • Numar crescut de persoane aflate in cautarea unui loc de munca si de angajatori care utilizeaza serviciile SPO.

Activitati eligibilie

Tipurile de activitati eligibile care vor fi finantate in contextul acestui apel de proiecte sunt in principal cele care vizeaza:

 • Sprijin pentru realizarea bazelor de date si a interoperabilitatii bazelor de date intre scoli si serviciul public de ocupare pentru monitorizarea tinerilor NEET’s;
 • Dezvoltarea/ consolidarea/ integrarea/ operationalizarea unor baze de date cuprinzand diverse categorii de clienti actuali si potentiali (ex. NEETs, VMG/VMI, grupuri vulnerabile, angajatori etc.);
 • Dezvoltarea/ consolidarea/integrarea de servicii (inclusiv online, de tip call centre si ghisee electronice etc.) pentru diverse categorii de beneficiari;
 • Dezvoltarea serviciilor de sustinere a mobilitatii fortei de munca;
 • Dezvoltarea de instrumente, studii, analize, cercetari etc. privind evolutia pietei muncii la nivel national, regional si local, inclusiv impreuna cu partenerii sociali;
 • Actiuni de colaborare cu angajatori privati, parteneri sociali si structuri reprezentative ale acestora, intreprinderi sociale de insertie, furnizori de servicii de ocupare şi formare profesionala, servicii sociale, agentii pentru munca temporara etc., pentru a creşte ocuparea fortei de munca, precum şi oportunitatile profesionale şi legaturile cu piata muncii, cu accent pe persoanele cu nivel redus de educatie si persoanele apartinand grupurilor vulnerabile;
 • Dezvoltarea activitatilor SPO dedicate angajatorilor cu scopul de a creste rata ocuparii posturilor vacante; oferirea de suport pentru ocuparea posturilor vacante; elaborarea si implementarea unei strategii pentru angajatori;
 • Realizarea parteneriatelor de ocupare cu angajatori;
 • Includerea specifica a parteneriatelor de ocupare cu angajatorii publici sau cu capital de stat;
 • Sprijin pentru planificarea politicilor, management, monitorizare, evaluare si impact, precum si adaptarea proceselor in domeniul pietei muncii;
 • Dezvoltarea si implementarea de modele teritoriale de ocupare a fortei de munca cu angajatorii, autoritatile locale şi persoane aflate in cautarea unui loc de munca, alti actori relevanti pe piata fortei de munca in vederea reducerii disparitatilor regionale prin promovarea mobilitatii geografice şi profesionale, servicii flexibile şi individualizate bazate pe cerere;
 • Actualizarea unui catalog integrat de servicii furnizate clientilor prin care sa se asigure monitorizarea serviciilor finantate atat prin FSE, cat si din bugetul propriu;
 • Dezvoltarea/ actualizarea modelului de profilare si segmentare al clientilor care sa ghideze furnizarea serviciilor si a masurilor oferite de SPO;
 • Asigurarea resurselor umane pentru noi servicii sau imbunatatirea serviciilor existente;
 • Organizarea de evenimente relevante pentru piata muncii;

Exemple de teme de inovare sociala care ar putea fi utilizate in cadrul acestui ghid al solicitantului – conditii specifice:

 • identificarea, testarea si implementarea de mecanisme, instrumente, proceduri etc inovative care sa contribuie la atingerea obiectivelor specifice 3.10 si 3.11, acela de a creste calitatea, diversitatea si gradul de cuprindere a serviciilor oferite de SPO angajatilor si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. Acestea ar putea fi identificate si in contextul initiativelor de cooperare transnationala cu SPO din alte State Membre.
 • activitati si initiative care vizeaza promovarea egalitatii de sanse, non discriminarea etc.

Solicitantii si partenerii eligibili trebuie sa evidentieze in formularul de aplicatie daca propunerea de proiect contribuie la temele secundare prezentate mai sus.

Prin activitatile propuse in cadrul proiectului trebuie asigurata contributia la cel putin una din temele orizontale de mai jos.

– Egalitatea de sanse, non-discriminarea. Egalitatea intre femei si barbati. Tema vizeaza promovarea egalitatii de sanse, combaterea discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, gen sau orientare sexuala si a dificultatilor de acces de orice tip si asigurarea accesului egal la serviciile de interes general.
– Utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale
– Dezvoltare durabila se refera la vizarea obiectivului de sprijinire a tranzitiei catre o economie bazata pe emisii scazute de carbon sau a masurilor care includ aspecte legate de locuri de munca verzi. Dezvoltarea durabila reprezinta totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare socio-economica care se axeaza in primul rand pe asigurarea unui echilibru intre aspectele sociale, economice si ecologice si elementele capitalului natural.
Pentru informatii privind temele orizontale se va consulta: Ghid – integrare teme orizontale in cadrul proiectelor finantate din FESI 2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari

Durata proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 48 luni.

Proiectele care vor prevedea o perioada de implementare mai mare de 48 luni vor fi respinse.
La completarea cererii de finantare va trebui evidentiata in sistemul electronic durata fiecarei activitati si sub-activitati incluse in proiect.

Buget

In cadrul prezentului apel de proiecte implementat prin aplicarea procedurii non-competitive si lansat in contextul Axei Prioritare 3, PI 8.vii, OS 3.10/ 3.11 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 118,294,486.10 euro.

Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 49.000.000 euro.

Propunerile sau observatiile privind imbunatatirea documentelor se pot transmite pana la data de 17.07.2017 la adresa de e-mail: [email protected]

DOCUMENTATIE

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.