POCU: Ghidul Solicitantului “Sprijin pentru functionarea grupurilor de actiune locala pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala la nivelul oraselor cu peste 20.000 de locuitori”

ghid-consultare-2.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publica, in consultare, Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „SPRIJIN PENTRU FUNCTIONAREA GRUPURILOR DE ACTIUNE LOCALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALA LA NIVELUL ORASELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” aferent Obiectivului Specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

Status: Consultare
Depunere:  24.05.2018, ora 16.00
Buget: 14.329.460,75 euro

Obiectiv

Masurile planificate a fi implementate prin mecanismul LEADER/ DLRC vor contribui, in principal, la indeplinirea obiectivului-tinta asumat in cadrul PNR, acela de reducere cu 580.000 a numarului persoanelor expuse riscului de saracie sau excluziune sociala pana in 2020, precum si la obiectivele asumate in domeniul ocuparii fortei de munca, educatiei si al sanatatii.

In perioada de programare 2014-2020, la nivel urban, respectiv la nivelul oraselor/municipiilor cu populatie de peste 20.000, prin DLRC se propune o abordare integrata in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatile marginalizate, printr-o abordare multisectoriala, realizata prin corelarea si asigurarea complementaritatii intre investitiile in infrastructura de tip FEDR si masurile soft de tip FSE.

Obiectivul specific este reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC”.

Tipuri de actiuni

In acord cu prevederile POCU 2014-2020, in cadrul acestui apel de proiecte sunt considerate eligibile activitatile de sprijin pentru functionarea si activitatile de animare ale Grupurilor de Actiune Locala (GAL) ale caror Strategii de dezvoltare locala au fost selectate in cadrul etapei II – Selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL), conform cerintelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020.

Pentru atingerea obiectivelor aferente acestui apel, vor fi finantate prin FSE urmatoarele tipuri de actiuni:

  • Actiuni pentru imbunatatirea capacitatii GAL de a gestiona si implementa in mod eficient si eficace SDL (inclusiv cursuri de formare a personalului GAL);
  • Sprijin logistic pentru functionarea GAL, inclusiv cheltuieli de functionare, costurile legate de organizarea de reuniuni, intalniri si evenimente, asigurarea materialelor consumabile si de birou, mobilier, arhivare, a echipamentelor TIC si soft-uri specializate necesare desfasurarii eficiente a activitatii;
  • Sprijinirea beneficiarilor POCU/ POR pentru pregatirea si implementarea proiectelor finantate prin POCU/ POR;
  • Sprijin pentru intarirea capacitatii GAL pentru selectia propunerilor de proiecte/fiselor de proiect POR/POCU;
  • Sprijin pentru intarirea capacitatii GAL pentru monitorizarea proiectelor finantate din bugetul SDL;
  • Activitati pentru cresterea gradului de informare a beneficiarilor si potentialilor beneficiari si a membrilor comunitatii vizate de SDL;
  • Sprijin pentru activitatile de comunicare referitoare la interventiile aferente POCU/ POR, inclusiv derularea activitatilor de publicitate si informare (ex. realizarea si distribuirea materialelor informative şi publicitare, organizarea de conferinte, forumuri, prezentari, etc.).

Solicitanti eligibili

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitantii eligibili sunt GAL-urile ale caror SDL au fost selectate spre finantare in cadrul Etapei II – Selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL).

Cererile de propuneri de proiecte pentru acest apel nu vor fi depuse in parteneriat.

Durata proiectului de sprijin functionare GAL

Perioada de implementare a proiectului de sprijin pentru functionare GAL este perioada de implementare a SDL la care se pot adauga maximum 2 luni, dar fara a depasi data de 31 octombrie 2023. GAL-urile vor tine cont, in procesul de lansare a apelurilor subsumate masurilor finantate prin SDL, ca perioada de implementare a proiectelor finantate prin SDL nu poate depasi data de 31 octombrie 2023.

La completarea cererii de finantare in sistemul electronic va trebui evidentiata durata fiecarei activitati si sub-activitati incluse in proiect.

Grup tinta

Avand in vedere faptul ca obiectivul acestei cereri de propuneri de proiecte il reprezinta sprijinul pentru functionarea grupurilor de actiune locala privind implementarea strategiilor de dezvoltare locala, in prezenta cerere de propuneri de proiecte nu este vizat un grup tinta asa cum este mentionat vizat in Programul Operational Capital Uman.

Finantarea interventiilor destinate grupului tinta din comunitatea marginalizata vizata de SDL va fi realizata prin proiectele POR/POCU ce vor fi selectate in Etapa III a mecanismului DLRC – Selectarea si implementarea proiectelor aferente SDL selectate.

  • Acest apel reglementeaza conditiile de finantare a cheltuielilor de animare si functionare a Grupurilor de Actiune Locala ale caror Strategii de Dezvoltare Locala au fost selectate pentru finantare in cadrul apelului pentru depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala (Etapa a II-a mecanismului DLRC).

Va rugam sa transmiteti observatiile/propunerile dumneavoastra privind imbunatatirea documentului mai sus mentionat la adresa de e-mail: [email protected] pana la data de 16.02.2018.

DOCUMENTATIE

Website-ul programului

Ghidul Solicitantului

Anexe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.