POIM: Modificări ale proiectelor SMID în vederea asigurării conformării sistemelor cu noile modificări legislative aplicabile

ghid-IMM.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare a transmis beneficiarilor proiectelor “Sistem de management integrat al deșeurilor” informarea “Modificări ale proiectelor SMID în vederea asigurării conformării sistemelor cu noile modificări legislative aplicabile”.

Implementarea noilor prevederi legislative pentru proiectele SMID aflate deja în operare se va realiza prin:

  • Modificarea și aprobarea Regulamentului de salubrizare;
  • Modificarea tarifelor activităților serviciului de salubrizare prin introducerea contribuției pentru economia circulară (mai puțin în cazul depozitării, când contravaloarea contribuției pentru economia circulară este evidențiată în mod distinct pe factura emisă) și a eventualelor costuri suplimentare determinate de extinderea sistemului de colectare separată. Cantitățile de deșeuri care se iau în considerare la calculul tarifelor se determină în baza cantităților actuale de deșeuri municipale și a indicatorilor de performanță specifici activităților;
  • Calcularea și aprobarea tarifelor distincte pentru activitățile serviciului, respectiv pentru beneficiarii serviciului;
  • Modificarea corespunzătoare a contractelor de delegare.

În cazul proiectelor SMID care nu sunt în operare sau sunt parțial în operare, la elaborarea documentațiilor de atribuire se vor lua în considerare noile modificări legislative, conform celor prezentate anterior, iar tariful maxim estimat pentru fiecare activitate va fi recalculat pe baza costurilor actuale. În cazul în care, pentru eficientizarea funcționării sistemului de colectare și creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, sunt necesare modificări față de prevederile inițiale ale proiectului (ex. modificarea zonelor de colectare și/sau a sistemului de colectare a deșeurilor), Beneficiarul va transmite propunerea de modificare în vederea avizării, conform Contractului de finanțare. Aceasta va fi însoțită de tabelul comparativ care cuprinde justificarea propunerilor de modificare față de prevederile inițiale din raportul de analiză instituțională precum și propunerea de modificare a documentului de poziție.

Implementarea instrumentelor economice și modificarea contractelor de delegare se va realiza ținând seama de Recomandările pentru aplicarea modificărilor legislative introduse prin ordonanța de urgență nr. 74/2018, document publicat de către Ministerul Mediului (http://www.mmediu.ro/articol/recomandari-pentru-aplicarea-modificarilor-legislative-introduse-prin-ordonanta-de-urgenta-nr-74-2018/2959).

În toate cazurile tariful serviciului de salubrizare (lei/tonă) pentru utilizatorii casnici și pentru utilizatorii non-casnici se calculează pe baza tarifelor distincte ponderate cu cantitățile de deșeuri reciclabile, respectiv celelalte tipuri de deșeuri colectate. Tariful/taxa utilizatorilor casnici (lei/persoană/lună) se calculează ca și sumă a tarifelor/taxelor distincte. În cazul în care tariful serviciului pentru utilizatorii casnici (lei/tonă) depășește valoarea limită din planul tarifar actualizat, diferența va fi acoperită prin creșterea tarifului serviciului pentru utilizatorii non-casnici până la limita din planul tarifar actualizat, așa cum este stabilit în Aplicația de finanțare.

În cazul în care este necesară modificarea tarifelor prevăzute în planul tarifar al proiectelor, aceasta se poate face justificat cu respectarea principiilor politicii tarifare, după avizarea justificărilor de către AM.

Toate aceste modificări prevăzute în legislația mai sus menționată trebuie avute în vedere și implementate de către dumneavoastră în cadrul proiectelor SMID, în calitate de Beneficiari ai acestora și responsabili de asigurarea funcționalității și sustenabilității proiectelor, astfel încât aceste proiecte să funcționeze în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Autoritatea de Management susține realizarea și implementarea modificărilor Proiectului care survin din aplicarea noilor prevederi legale, iar aceste modificări trebuie realizate, așa cum am precizat și mai sus, cu justificarea propunerilor de modificare, acestea urmând a fi analizate pentru avizare de către AM.

Sursa: MFE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.