POR: Ghidul solicitantului 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila”

erasmus-proiecte.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat, in data de 17 mai 2017, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/ITI, Axa prioritara 3 – „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila”, apel dedicat Investitiilor Teritoriale Integrate Delta Dunarii.

Status: Activ
Depunere: 21.05.2018, ora 12.00.
Buget:  63,91 mil. euro

Obiectiv specific

Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila. Prin obiectivul specific 3.2 din POR 2014-2020, sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc ca au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivel urban. Punctul de plecare in identificarea acestor proiecte se regaseste in analiza efectuata, directiile de actiune si masurile propuse in planurile de mobilitate urbana durabila (in continuare P.M.U.D.) ale respectivelor orase/municipiu resedinta de judet Tulcea/alte zone mai extinse, stabilite conform prevederilor legale.

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv si eficient, prin crearea/modernizarea/extinderea unei retele coerente de piste/trasee de biciclete, dar si prin crearea/modernizarea unor trasee/spatii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura conditiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei parti din ponderea modala a utilizarii autoturismelor personale (in crestere in Romania), catre transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare si mersul pe jos. in acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier si emisiile de echivalent CO2 in orase/municipii.

Solicitanti eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse in cadrul prezentului apel pot fi:

Unitatile administrativ-teritoriale orase/municipii din ITI DD, definite conform Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, respectiv municipiul resedinta de judet Tulcea si orasele Babadag, Macin, Isaccea si Sulina, din judetul Tulcea. Parteneriatele dintre unitatile administrativ-teritoriale orase/municipiul Tulcea din ITI DD cu UAT comune din zona periurbana a acestor orase/municipiul Tulcea (care fac parte din ITI DD si care indeplinesc conditia cu privire la vecinatatea teritoriala fata de orasele/municipiul Tulcea din ITI DD) si/sau Unitatea administrativ-teritoriala judetul (din care orasele/municipiul/comunele partenere fac parte), sub rezerva aprobarii modificarii POR 2014-2020, in sensul introducerii UAT Judetul si UAT comuna ca partener eligibil in cadrul Obiectivului specific 3.2.

Solicitantii care se incadreaza in conditiile de conformitate si eligibilitate prevazute in prezentul ghid pot depune mai multe cereri de finantare in cadrul O.S 3.2. Pentru prima Cerere de Finantare depusa de un solicitant se va parcurge etapa de verificare a conformitatii administrative si a admisibilitatii Planul de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D.), utilizandu-se Anexa 3.2.2.a la prezentul ghid.
in ceea ce priveste P.M.U.D., potrivit Normelor metodologice , aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016, acesta este documentul de planificare strategica si de modelare a mobilitatii si a nevoilor de transport ale persoanelor si marfurilor, complementar Strategiei de dezvoltare teritoriala si a Planului urbanistic general (P.U.G.).

Buget

Acest apel se adreseaza municipiului Tulcea si unitatilor administrativ-teritoriale orase din cadrul ITI Delta Dunarii.
Valoarea totala eligibila a unei Cereri de finantare, echivalenta in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 500.000 euro si de maximum:

  • 5.000.000 euro pentru orasele cu o populatie sub 20.000 de locuitori;
  • 20.000.000 euro pentru Municipiul Tulcea.

Alocarea financiara totala pentru acest apel de proiecte este de 63,91 mil. euro (FEDR+BS), din care 55,43 mil. Euro FEDR si 8,47 mil. Euro bugetul de stat.

Documentatie

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.