POR: Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte POR 11.1, privind CADASTRU

competitivitate-proiecte.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat in data de 21 iunie 2017 spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei prioritare 11 – Extinderea geografica a sistemului de inregistrare a proprietatilor in cadastru si cartea funciara, Prioritatea de investitii 11.1–Consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta.

Status: Activ
Depunere: 30.03.2018, ora 12.00
Buget: 312,89 milioane euro

Obiectiv

Prioritatea de investitii 11.1 are ca obiectiv specific: Cresterea gradului de acoperire geografica si de inregistrare a proprietatilor din zonele rurale in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara (SICCF).

Actiunile ce urmeaza a fi implementate in vederea atingerii obiectivelor proiectului major si, implicit, a obiectivului specific sunt:

  • inregistrarea sistematica a proprietatilor imobiliare in zonele rurale selectate, prin: (i) efectuarea de servicii de inregistrare sistematica; si (ii) conversia in format digital a documentelor analogice existente;
  • imbunatatirea serviciilor de inregistrare a proprietatilor prin: (i) consolidarea capacitatilor ANCPI si a institutiilor subordonate: Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI), Centrul National de Cartografie (CNC).
  • pregatirea Strategiei de management a programului si a studiilor aferente pentru: (i) gestionarea lucrarilor de inregistrare sistematica; (ii) monitorizare si evaluare; (iii) finalizarea studiilor;
  • organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul implicat in proiect: contractori, municipalitati, OCPI.

Solicitanti eligibili

Beneficiarul acestei prioritati de investitii este Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de la data depunerii cererii de finantare si pe tot parcursul procesului de evaluare, selectie si contractare, perioada de implementare a proiectului precum si pe o perioada de 5 ani de la data platii finale in cadrul proiectului.
Pentru obtinerea finantarii in cadrul POR 2014-2020, solicitantul si proiectul trebuie sa respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos mentionate.
Cererea de finantare (inclusiv anexele la formularul cererii de finantare) completata de catre solicitant, face obiectul verificarii eligibilitatii solicitantului si a proiectului, pe baza criteriilor enumerate in continuare si incluse in grila de verificare a eligibilitatii, prevazuta in Anexa nr.3 Grila AM POR de verificare a proiectului major din Ghidul specific.

Aceasta prioritate de investitii va fi implementata prin intermediul unui proiect major ce isi propune sa contribuie la cresterea economico-sociala din zona rurala, sa faciliteze dezvoltarea infrastructurii si sa promoveze incluziunea prin extinderea procesului de inregistrare sistematica a proprietatilor din zonele rurale ale României.

Proiectul este destinat sa completeze obiectivul Programului National de Cadastru si Carte Funciara, reglementat prin Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Buget

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 312,89 milioane euro (FEDR+BS) din care 265,96 milioane euro FEDR si 46,93 milioane euro cofinantare din bugetul de stat.

Valoarea totala eligibila trebuie sa depaseasca 50.000.000 euro.
Cursul valutar la care se va calcula incadrarea in valoarea minima este cel aferent din luna publicarii ghidului precizat pe site-ul: www.inforegio.ro .

In cadrul prezentului apel de proiecte, cererea de finantare se va depune exclusiv prin aplicatia electronica MySMIS, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Documentatie

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.