POR: Ghidul Solicitantului pentru proiecte in domeniul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu

educatie-1-08.jpg

POR: consultare publica pana la 20 octombrie pentru Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat in data de 05.10.2017 spre consultare publica, Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara pentru Axa prioritara 10 imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Status: Consultare
Depunere:
Buget: 6.700.000,00 euro

Obiectiv

Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.

Nivelul de educatie este factor-cheie al dezvoltarii nationale, deoarece determina in mare masura activitatea economica si productivitatea, precum si mobilitatea fortei de munca, creand premisele, pe termen lung pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate a vietii. Avand in vedere tendintele demografice negative, profilul educational al populatiei este o conditie esentiala pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.

Sprijinul POR va asigura cresterea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei, contribuind la cresterea ratei de participare la diferite niveluri de educatie, la reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.

Scop

Interventiile la nivelul invatamantului primar si gimnazial au ca scop asigurarea unei oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate pentru toti copiii si vor avea in vedere, cu prioritate, grupurile care se afla in risc sporit de abandon scolar si de parasire timpurie a scolii, cum ar fi: copii si tineri provenind din familii cu nivel socio-economic scazut, copii si tineri din mediul rural, copii si tineri romi sau din alte grupuri dezavantajate sau subreprezentate.

Beneficiari eligibili

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuti in vedere sunt unitati administrativ-teritoriale si institutii ale administratiei publice locale aflate in subordinea sau coordonarea autoritatii publice locale, desprinse din aparatul Primariei, cu bugetul aprobat prin HCL, care deruleaza proceduri de achizitii publice avand personalitate juridica si care au primit in administrare infrastructura educationala.

Se va acorda prioritate judetelor, respectiv zonelor in care rata de cuprindere si de participare scolara este mai scazuta decat media nationala, respectiv judeteana si/sau in care procentul de abandon sau parasire timpurie a scolii este mai mare decat media nationala, respectivjudeteana, precum si unitatilor de invatamant cu rezultate scolare slabe. Se vor avea in vedere cu prioritate investitiile facilitatilor necesare pentru programele de sprijin/remediere sau de tip ”scoala dupa scoala”, precum si programelor de tipul „A doua sansa”, contribuind la imbunatatirea rezultatelor scolare si la o rata de tranzitie mai mare catre nivelurile superioare de educatie, in special in ceea ce priveste copiii care provin din zone sau grupuri defavorizate, indeosebi copii/elevi de etnie roma, precum si copii/elevi cu cerinte educationale speciale (CES). in conformitate cu legislatia nationala, investitiile realizate nu vor viza interventii care conduc la segregare in scoli.

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie sa vizeze exclusiv domeniile de activitate eligibile, nefiind eligibile proiecte care nu se incadreaza in activitatile specifice propuse a fi finantate prin POR 2014 – 2020.

Tipuri de investitii

Constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul general obligatoriu (scoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregatitoare).

Buget

  • Valoare minima eligibila : 100.000,00 euro.
  • Valoare maxima eligibila : 6.700.000,00 euro, nu se va depasi echivalentul a 30.000.000,00 lei, calculat la cursul infoeuro din luna depunerii.

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa [email protected], pana la 20.10.2017.

Programul Operational Regional 2014-2020 este unul dintre programele operationale din generatia 2014-2020 implementate in Romania, cofinantate din fondurile europene structurale si de investitii si gestionate de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), in calitate de Autoritate de Management.

DOCUMENTATIE

Website-u programului

Ghidul Solicitantului

Anexe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.