POR: Gidul solicitantului 10.1 A ITI, privind imbunatatirea infrastructurii educationale

educatie-sanatate.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat in data de 31.05.2017 spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei prioritare 10 – „imbunatatirea infrastructurii educationale”, Prioritatea de investitii 10.1 – „Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”, Obiectiv Specific 10.1 – „Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului”, sprijin anteprescolar si prescolar, apel dedicat Investitiilor Teritoriale Integrate Delta Dunarii.

Status: Activ
Depunere:
Buget: 330,46 mil. euro

Obiective

Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.

Nivelul de educatie este factor-cheie al dezvoltarii nationale, deoarece determina in mare masura activitatea economica si productivitatea, precum si mobilitatea fortei de munca, creand premisele, pe termen lung, pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate a vietii. Avand in vedere tendintele demografice negative, profilul educational al populatiei este o conditie esentiala pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.

Sprijinul POR va asigura cresterea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei, contribuind la cresterea ratei de participare la diferite niveluri de educatie, la reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie. Principalul rezultat asteptat vizeaza realizarea conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea gradului de participare a populatiei in invatamantul prescolar, primar si gimnazial.

Solicitanti eligibili

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuti in vedere sunt unitati administrativ-teritoriale si institutii ale administratiei publice locale, din cadrul ITI Delta Dunarii, asa cum este enuntat in Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii, aprobata prin HG 602/2016.

Solicitantul eligibil, in sensul prezentului ghid, reprezinta entitatea care indeplineste cumulativ criteriile enumerate si prezentate in cadrul prezentei sectiuni.

Forma de constituire a solicitantului

  • Unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din teritoriul ITI Delta Dunarii, (asa cum este prezentat si ilustrat la Fig. 9 cap. 1-„Contextul elaborarii Strategiei”, subcapitolul I.1 „Contextul”, din Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii, aprobata prin HG 602/2016);
  • Institutii ale administratiei publice locale aferente entitatilor mentionate la punctul a): Ex: acele entitati (Directie/Serviciu) desprinse din aparatul Primariei, aflate sub coordonarea Consiliului Local, cu bugetul aprobat prin HCL, deruleaza proceduri de achizitii publice avand personalitate juridica si care au primit in administrare infrastructura educationala;
  • Forme asociative intre unitatile administrativ-teritoriale mentionate la punctul a) si institutii ale administratiei publice locale mentionate la punctul b)

Liderul asociatiei va fi reprezentat de unitatea administrativ teritoriala.

Drepturi asupra infrastructurii (teren/cladire)

Din perspectiva asigurarii perenitatii investitiei in conformitate cu art. 71 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1303/2013, drepturile ce pot constitui premisa obtinerii finantarii in cadrul POR 2014-2020 vor fi avute in vedere pentru proiectele care presupun realizarea de lucrari de constructie (numai cu autorizatie de construire).

Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul la finantare trebuie sa demonstreze:

  • Dreptul de proprietate publica
  • Dreptul de administrare

Criteriile de eligibilitate trebuie mentinute pe tot parcursul procesului de evaluare, selectie si contractare, precum si pe perioada de valabilitate a contractelor de finantare. Pentru aplicarea si obtinerea finantarii in cadrul POR 2014-2020, solicitantul si proiectul trebuie sa respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos mentionate. in cadrul subsectiunilor urmatoare sunt enumerate criteriile de eligibilitate si selectie aplicabile prezentului apel de proiecte.

Activitatile propuse in proiect (investitia) trebuie sa vizeze exclusiv domeniul/domeniile de activitate eligibil/eligibile al/ale solicitantului, ce face obiectul proiectului

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie sa vizeze exclusiv domeniile de activitate eligibile, nefiind eligibile proiecte care nu se incadreaza in activitatile specifice propuse a fi finantate prin POR 2014 – 2020.
Pentru atingerea obiectivului specific al acestei prioritati de investitie sunt avute in vedere realizarea urmatoarelor tipuri de investitii:

  • constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie anteprescolara (crese) si prescolara (gradinite)

Buget

Valoare minima eligibil : 100.000,00 euro
Valoare maxima eligibila : 6.700.000,00 euro, nu se va depasi echivalentul a 30.000.000,00 lei.

Documentatie

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.