POR: Prioritatea de investitii 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”

rural-urban.jpg

Prin prezentul Ghid specific se lanseaza apelul de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1 (pentru regiunile NE, SE, SM, SV-O, V, NV, C). Acest apel reprezintă a doua etapă a apelului necompetitiv cu depunere la termen pentru proiectele aferente Priorităţii de investiții 4.e, Obiectivul Specific 4.1. Prima etapa a apelului necompetitiv, respectiv cea de selectare a fişelor de proiect la Autoritatea Urbană este detaliată în cadrul Documentul-cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Status: Activ
Depunere pana la: 28 februarie 2019
Buget: 25.000.000 euro

Obiective

„Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă” și se adresează municipiilor reşedinţă de judeţ, cu excepţia municipiului Tulcea, din şapte regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru. Valoarea totală eligibilă a Cererilor de finanţare este de minimum 1.000.000 euro și de maximum 20.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii Cererii de finanţare.

Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăsește în analiza efectuată, direcțiile de acţiune și în măsurile propuse în planurile de mobilitate urbană durabilă (în continuare şi P.M.U.D.) ale municipiilor reşedinţă de judeţ sau elaborate inclusiv la nivel de zonele periurbane/metropolitane, conform prevederilor legale.

Solicitanti eligibili

Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului și a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare și incluse în Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilității, prevăzută în Anexa 4.1.2 la prezentul ghid.
Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de implementare şi durabilitate a contractelor de finanțare, în condiţiile stipulate de acestea.

Pentru aplicarea și obținerea finanțării în cadrul Priorității de Investiții 4e, O.S. 4.1. al POR 2014-2020, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate.
Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni.

Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări de infrastructură fără autorizație de construire.
Imobilele (în conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate), ce fac obiectul proiectului care implică execuţia de lucrări de construcţii, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii;
  • să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;
  • să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Buget

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte aferent Obiectivului specific 4.1 este 1.037,65 mil. euro (FEDR+BS), din care 900,00 mil. euro din FEDR și 137,65 mil. euro cofinanțare de la bugetul de stat.

Data depunerii

Data și ora de începere a depunerii de proiecte:

Data și ora închiderii cererii de proiecte: 28 februarie 2019

Documentatie

Website-ul proiectului

Ghidul solicitantului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.