POSCCE: Operatiunea 2.3.2 “Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor si crearea de noi locuri de munca”

proiectare.jpg

Aceasta operatiune sprijina dezvoltarea capacitatii de cercetare a intreprinderilor, in vederea cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata; de asemenea se urmareste crearea de noi locuri de munca in activitatea de Cercetare-Dezvoltare.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 19.08.2013
Suma minima: 1.000.000 lei
Suma maxima: 40.000.000 lei

proiectareProiecte eligibile

Prin aceasta operatiune sunt sprijinite urmatoarele categorii de proiecte:

 • Proiecte de modernizare a unor infrastructuri existente de cercetare din cadrul intreprinderii;
 • Proiecte cu constructii/extindere de cladiri pentru crearea de noi centre sau laboratoare de cercetare in cadrul intreprinderii.

Ambele categorii de proiecte sunt insotite de achizitionarea de instrumente si echipamente noi de cercetare.

Durata proiectelor este de maximum 24 de luni, atat pentru proiectele de modernizare (fara constructie sau extindere de cladiri), cat si pentru proiectele cu constructie/extindere de cladiri.

Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum si un termen de max. 45 de zile calendaristice in care beneficiarul va efectua toate platile aferente activitatilor proiectului, nu poate depasi data de 1 iulie 2015.

Solicitanti eligibili

Solicitantii sunt intreprinderile mari, mijlocii sau mici care indeplinesc urmatoarele conditii de baza:

 • sunt inregistrate si isi desfasoara activitatea in Romania;
 • au prevazuta activitatea de cercetare-dezvoltare in obiectul de activitate;
 • nu se afla in stare de faliment sau lichidare, nu sunt administrate de catre un judecator sindic, iar activitatile comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
 • nu au obligatii de plata scadente catre institutiile publice, si-a indeplinit la timp obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a altor contributii.

In cazul in care proiectul cuprinde lucrari de investitii privind imobile, solicitantul trebuie sa demonstreze dreptul de proprietate sau de primire in concesiune a terenului si, dupa caz, proprietatea, concesiunea sau inchirierea imobilului unde se face investitia (cu exceptia cazurilor in care imobilul in care se va realiza investitia va fi achizitionat in cursul derularii proiectului).

Concesiunea trebuie sa acopere o perioada de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finantare. In cazul concesiunii, trebuie sã se facã dovada dreptului de a face investitii asupra terenului si clãdirilor aflate in concesiune, pe o perioadã de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finantare.

In cazul unui contract de inchiriere imobile, acesta sa aiba o durata de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finantare si sa prevada dreptul de a face investitii asupra cladirii inchiriate.

Pentru solicitantii care intentioneaza sa achizitioneze un teren pentru construirea unui imobil este acceptata depunerea la competitie a unui ante-contract de vanzare/cumparare pentru terenul in cauza. Semnarea contractului de finantare va fi insa conditionata de prezentarea titlului de proprietate asupra terenului.

Solicitantul trebuie sa demonstreze ca infrastructura noua/modernizata sprijina dezvoltarea capacitatii de cercetare a intreprinderii, in scopul cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata; de asemenea prin aceasta noua investitie se vor crea noi locuri de munca de inalta calificare, pentru activitatile de C-D.

Un solicitant poate depune un singur proiect, daca nu are alt proiect contractat la Operatiunea 2.3.2.

Activitati eligibile

Pentru aceste proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati aferente investitiei initiale:

 • achizitie de teren;
 • modernizarea cladirilor/spatiilor C-D;
 • constructie/extindere cladiri (institute/centre/laboratoare C-D);
 • achizitionarea de active corporale pentru C-D: cladiri si/sau spatii;
 • achizitionarea de active corporale pentru C-D: aparatura, instrumente, echipamente pentru cercetare;

Un proiect include achizitionarea de echipamente pentru C-D insotita sau nu de una sau mai multe activitati privind lucrari de modernizare si/sau constructii. Nu este obligatoriu ca un proiect sa includa toate activitatile enumerate mai sus.

Nu vor fi finantate proiecte care prevad exclusiv activitati de constructie si/sau modernizare cladiri. Se urmareste dotarea cu aparatura, instrumente, echipamente pentru cercetare care sa functioneze intr-un mediu adecvat.

Conditii de finantare

Valoarea asistentei publice nerambursabile este cuprinsa intre 1.000.000 lei si 40.000.000 lei.

Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi in nici un caz echivalentul in lei a 50 milioane euro.

Intensitatea ajutorului de stat se calculeaza ca procent din costurile eligibile actualizate ale investitiei initiale in active corporale si necorporale.

Dimensiunea maxima a asistentei financiare nerambursabile, ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, nu poate depasi urmatoarele intensitati:

 • pentru intreprinderi mari: 50% (40% in regiunea Bucuresti – Ilfov)
 • pentru intreprinderi medii: 60% (50% in regiunea Bucuresti – Ilfov)
 • pentru intreprinderi mici: 70% (60% in regiunea Bucuresti – Ilfov).

Intensitatile maxime de finantare prezentate mai sus se aplica tuturor cheltuielilor eligibile ale proiectului suportate din fonduri publice, fie ca acestea provin din surse locale, regionale, nationale sau comunitare.

Termen-limita

Cererile de finantare se inregistreaza, pana pe 19 august 2013, la urmatoarea pagina web: https://structurale.ancs.ro.

Ulterior, solicitantul face inregistrarea/actualizarea documentelor in Registrului Potentialilor Contractori (RPC) la urmatoarea adresa: http://rpc.ancs.ro/
“Documentele insotitoare” trebuie transmise la Birourile regionale ale DG-OI corespunzatoare regiunii in care isi desfasoara activitatea institutia solicitanta:

 1. Regiunea Nord Est – Birou regional Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr.3, USAMV (cladirea editurii) et.1, cod 700490, Iasi, judetul Iasi, Tel. 0232/219.006, Implementare: Gabriela Dobos, e-mail:[email protected], Monitorizare : Iuliu Jica, e-mail : [email protected]. Management financiar si control: Adina Avadanei, e-mail: adina.a[email protected].
 2. Regiunea Sud Est – Birou regional Constanta (monitorizare + management financiar), in sediul Universitatii Ovidius Constanta, B-dul Mamaia nr.124, cod postal 900527, judetul Constanta (camin II, et. 4, camera 2) Tel: 0341/446579; Monitorizare: Lastuna Alina Rolea, e-mail:[email protected], Management financiar si control: Andreea Lavinia Ionica, e-mail:[email protected].
 3. Regiunea Sud Muntenia – Biroul Regional Targoviste, in sediul Universitatii Valahia Targoviste (FIMMR), Bd-ul Unirii, nr. 18, corp A, et. 2, salile A202, A215, cod 130082, Targoviste, judetul Dambovita, Tel: 0245/210.314, Implementare: Clara Constantinescu, e-mail:[email protected]; Monitorizare: Viviana Filip, e-mail: [email protected]; Management financiar si control: Cristian Pasarica, e-mail: crist[email protected].
 4. Regiunea Sud Vest Oltenia: Birou regional Craiova – in sediul Institutului de Proiectari si Automatizari SA – IPA SA Sucursala CIFATT, str. Stefan cel Mare nr.12, judetul Dolj, tel: 0351/439440; Implementare : Augustin Corneanu, e-mail: [email protected]; Management financiar si control: Mihaela Brinzan, e-mail: [email protected].
 5. Regiunea Vest: Birou regional Timisoara – in sediul Universitatii de Vest Timisoara – facultatea de Stiinte Economice, Str. Pestalozzi nr.16, cod postal 300223, judetul Timis, Tel: 0256/592.573, Fax :0256/592.574; Implementare: Gabriel Cristescu, e-mail: [email protected]; Monitorizare: Gheorghe Crisan, e-mail:[email protected]; Management financiar si control: Alina Mucichescu, e-mail: [email protected].
 6. Regiunea Nord Vest: Birou regional Cluj – in sediul Universitatii Tehnica Cluj-Napoca, din cladirea CIA (Compania de Informatica Aplicata – (fostul Centru Teritorial de Calcul Cluj), Str. Republicii nr. 107, etaj 3, camera 309/310, Cluj-Napoca; Tel/Fax: 0264.590 445; Monitorizare : Rodica Meza, e-mail: [email protected]; Management financiar si control: Katona Reka, e-mail:[email protected].
 7. Regiunea Centru: Birou regional Alba-Iulia – in sediul Universitatii “1 Decembrie 1918”, str. Nicolae Iorga nr.11-13, corp D, et.3, camera 18, cod postal 510009, judetul Alba; Tel/fax: 0258/831.030; Implementare : Nicoleta Buda, e-mail:[email protected]; Monitorizare: Ana Maria Roman Negoi, e-mail:[email protected]; Management financiar si control: Florentina Sas, e-mail: [email protected].
 8. Regiunea Bucuresti-Ilfov: Birou regional Bucuresti – in sediul ANCS Str.I.D.Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod postal 010362; Implementare : Daniela Ghiculescu, tel: 021.310.03.73, e-mail: [email protected]; Monitorizare: Cristian Bararu; tel.021.317.76.33, e-mail: [email protected]; Management Financiar: Monica Turcan, e-mail:[email protected]; Comunicare: Daniela Gheorghian; tel: 021.316.00.86; e-mail:[email protected].

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:
Ghidul Solicitantului pentru Operatiunea 2.3.2 (PDF)
Manualul de utilizare RPC (DOC)
Regulamentul de utilizare RPC (DOC)

Sursele de finantare: FEDR, bugetul de stat
Sursa: ANCS

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.