POSDRU: Dezvoltarea economiei sociale

economie-sociala.jpg

POSDRU: Cererea de propuneri de proiecte nr. 173 (Axa Prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale)

In cadrul prezentului apel se incurajeaza infiintarea/dezvoltarea de structuri de economie sociala in mediul rural.

Status: INACTIV
Depunere intre: 01.10. – 20.10.2014
Buget total: 100.000.000 euro

economie socialaOperatiunile finantate in cadrul acestui DMI pentru promovarea economiei sociale vor sprijini entitati precum ONG-uri, cooperative sociale, asociatii de ajutor reciproc, alte organizatii de caritate si voluntariat, ca instrumente flexibile si sustenabile de asistenta a comunitatilor in atingerea propriilor obiective.

Principalele obiective operationale ale acestui DMI sunt:
· dezvoltarea structurilor economiei sociale – dezvoltarea si promovarea unor activitati si servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune sociala sa se integreze sau reintegreze pe piata muncii, in structurile economiei sociale si/sau in ecopromovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca la nivel regional si local;
· consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin infiintarea parteneriatelor public/private in domeniul economiei sociale;
· consolidarea capacitatii structurilor din economia sociala, precum si incurajarea cooperarii intre organizatii.

Operatiunile orientative sunt:
1. Dezvoltarea mecanismelor si instrumentelor necesare pentru implementarea integrala a conceptului de economie sociala;
2. Promovarea capacitatii de a ocupa un loc de munca si adaptabilitatii persoanelor care fac parte din grupurile tinta, asa cum sunt precizate la capitolul 4.1 din prezentul ghid, in structurile economiei sociale;
3. Sprijinirea parteneriatelor intre toti actorii relevanti implicati din comunitate (sindicate, institutii publice, asociatii patronale, lucratori, sectorul non-guvernamental, intreprinderi, mediul de afaceri si alte asociatii etc.);
4. Actiuni de sensibilizare, promovare a serviciilor de consiliere si informare si schimbul de experienta in domeniul economiei sociale;
5. Dezvoltarea instrumentelor si metodelor adecvate pentru furnizarea serviciilor sociale; furnizarea, dezvoltarea si crearea serviciilor flexibile si alternative pentru ingrijirea copiilor si/sau a altor membri ai familiei aflati in ingrijire pe parcursul zilei;
6. Dezvoltarea programelor de formare (in domeniul incluziunii sociale si economiei sociale) pentru specialistii implicati in sistemul serviciilor sociale (lucratori sociali, asistenti personali, asistente comunitare, mediatori familiali, mediatori sanitari, asistenti maternali, ingrijitori, personal din institutii rezidentiale).

Categoriile de beneficiari (solicitanti si parteneri) eligibili in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:
1. ONG-uri;
2. Cooperative;
3. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
4. Furnizori de servicii sociale;
5. Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati;
6. Intreprinderi implicate in economia sociala;
7. Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale).

Pentru proiectele depuse in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte puteti avea parteneri nationali si/sau transnationali.

Partenerii transnationali trebuie sa apartina acelorasi categorii de beneficiari eligibili, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile din statul membru UE de provenienta.

Cheltuielile aferente acestor activitati vor fi incluse in bugetul general al proiectului, dar nu in bugetul alocat structurilor de economie sociala.
1. Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare si consiliere profesionala, asistenta, mentorat, tutorat, orientare profesionala, consiliere psihologica, consiliere psihiatrica, medierea locurilor de munca;
2. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate;
3. Activitati de formare profesionala si de consolidare a capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta sa infiinteze structuri ale economiei sociale si sa beneficieze de oportunitatile nou create;
4. Dezvoltarea si implementarea programelor de formare a formatorilor care vor activa in domeniul economiei sociale;
5. Formarea profesionala a personalului furnizorilor de servicii sociale (inclusiv ONG-uri si voluntari);
6. Dezvoltarea si implementarea activitatilor specifice si personalizate dedicate integrarii sociale a imigrantilor, inclusiv cursuri de limba romana, aspecte legislative etc.;
7. Initiative care sa conduca la diminuarea lipsei de incredere si a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile si la combaterea si prevenirea infractionalitatii, prin promovarea activitatilor artistice si culturale, protectia mediului, conservarea patrimoniului cultural si a traditiilor;
8. Activitati inovatoare, interregionale si transnationale pentru dezvoltarea economiei sociale;
9. Cercetari, studii si analize, seminarii, conferinte, grupuri de lucru, publicatii in domeniul economiei sociale, incluzand aspecte juridice, de reglementare si ale politicilor publice, noi idei de afaceri si abilitati necesare in economia sociala;
10. Activitati de cercetare si promovare a unor masuri adecvate in ceea ce priveste nevoile persoanelor supuse riscului de excluziune sociala sau excluse social si ale comunitatilor defavorizate, cum ar fi cercetari, studii si analize, seminarii, conferinte, grupuri de lucru, publicatii, activitati de constientizare si interventii pilot;
11. Activitati care sa conduca la promovarea responsabilizarii si implicarii comunitatilor in procesul incluziunii sociale in vederea consolidarii capacitatii comunitatii de furnizare a suportului social, revitalizarii vecinatatii si protectiei mediului, mobilizarii grupurilor dezavantajate;
12. Infiintarea si dezvoltarea retelelor, organizatiilor tip “umbrela” si centrelor de resurse pentru structurile economiei sociale;
13. Campanii de promovare a unui stil de viata sanatos, prevenirea riscurilor de imbolnavire, constientizarea necesitatii controalelor medicale regulate;
14. Activitati de marketing, precum organizarea de targuri si expozitii, realizarea cercetarilor de piata;
15. Evenimente de informare si promovare la nivel national, regional si local privind aspecte ale economiei sociale;
16. Promovarea si dezvoltarea activitatilor in parteneriat, intre organizatii orientate spre profit si organizatii non profit in vederea dezvoltarii economiei sociale;
17. Schimbul de bune practici in domeniul incluziunii sociale si economiei sociale, intre actori regionali/locali, nationali si transnationali din domeniul economiei sociale;
18. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala care sa includa aspecte privind egalitatea de sanse si de gen, nediscriminare si acceptarea diversitatii, dezvoltare durabila si protectia mediului;
19. Dezvoltarea standardelor de calitate a serviciilor de integrare pe piata muncii asigurate de furnizorii de servicii sociale;
20. Dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor comunitare care stimuleaza implicarea in viata comunitatii a persoanelor excluse social;
21. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educatie destinate persoanelor din categoriile de grupuri tinta.

Activitati eligibile care intra sub incidenta ajutorului de minimis, ale caror costuri vor fi incluse in bugetul fiecarei structuri de economie sociala
1. Infiintarea si dezvoltarea de structuri ale economiei sociale;
2. Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri, pentru initierea si dezvoltarea structurilor economiei sociale care primesc ajutorul de minimis;
3. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare pentru managerii structurilor economiei sociale si pentru specialistii implicati in structurile de economie sociala care primesc ajutorul de minimis, in vederea dezvoltarii cunostintelor si competentelor necesare, cum ar fi planificarea unei afaceri, dezvoltarea spiritului antreprenorial, marketing si vanzari, management financiar etc.;
4. Servicii de integrare la locul de munca, ocupare temporara sau formare la locul de munca, crearea unor locuri de munca permanente pentru persoanele dezavantajate pe piata muncii si ateliere protejate;
5. Dezvoltarea serviciilor, precum servicii de informare, formare profesionala, consiliere etc. in sprijinul managerilor si structurilor economiei sociale;
6. Activitati de marketing, precum organizarea de targuri si expozitii, realizarea cercetarilor de piata.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 12 luni.

Valoarea totala eligibila a proiectelor va fi cuprinsa intre:

  • minim – 220.125 lei (echivalentul in lei a 50.000 euro) si
  • maxim – 2.201.250 lei (echivalentul in lei a 500.000 euro) pentru proiecte care se implementeaza intr-o regiune de dezvoltare.
  • maxim lei – 11. 006.250 lei (echivalentul in lei a 2.500.000 euro) pentru proiecte care se implementeaza in minim 2 regiuni de dezvoltare.

Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 440.250.000 lei (echivalentul in lei a 100 milioane euro).

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis in data de 1 octombrie 2014, ora 10.00, si se va inchide in data de 20 octombrie 2014, orele 20.00.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul Solicitantului “Dezvoltarea economiei sociale”

Anexa 3 Planul de afaceri

Bugetul proiectului

Schema de ajutor de minimis “Dezvoltarea economiei sociale”

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: AM POSDRU


Derulati proiecte prin POSDRU? Promovati-le in reteaua site-urilor Arhipelago!

Sunteti interesat de acest subiect ?
Puteti depune o cerere de consultanta sau sa
cautati direct un consultant in catalog.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.