POSDRU: DMI 2.2 – “A doua sansa la educatie, oportunitate de integrare pe piata muncii” – cerere de propuneri de tip grant

student_analfabet.jpg

Aceasta cerere de proiecte tip grant urmareste prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii, prin mentinerea/reintegrarea in educatie si formare profesionala a elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii.

Tot aici sunt prevazute si programe de educatie de tip “a doua sansa”, pentru persoanele care au abandonat scoala.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 14.08.2013
Buget total: 50.000.000 euro

student_analfabet Obiectiv operational

Principalul obiectiv este furnizarea competentelor si abilitatilor de baza necesare persoanelor care au parasit timpuriu scoala.

Interventiile promovate in cadrul acestui DMI vor fi directionate atat catre copii, prescolari si elevi expusi riscului de parasire timpurie a scolii, cat si catre familiile acestora si vor viza in special populatia roma, persoanele cu dizabilitati si persoanele din mediul rural, precum si alte categorii de grupuri vulnerabile.

Solicitanti eligibili

Categoriile de solicitanti eligibili sunt:

 1. Institute/centre de cercetare/dezvoltare in domeniul educatiei, incluziunii sociale;
 2. ONG-uri;
 3. Unitati de invatamant (ISCED 1-2) acreditate, publice si private, din reteaua scolara nationala;
 4. Furnizori de orientare si consiliere scolara, publici si privati;
 5. Organizatii sindicale si patronate;
 6. Institutii de cult si asociatii religioase;
 7. Agentia Nationala Antidrog;
 8. Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate;
 9. Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale).

Solicitantul poate implementa proiectul in parteneriat, compus din una sau mai multe entitati cu personalitate juridica, inregistrate in Romania si/sau in statele membre ale Uniunii Europene.

Grupul-tinta eligibil

Grupul tinta al unui proiect finantat in cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte de grant trebuie sa fie alcatuit din:

 1. Minimum 100 de persoane daca proiectul se adreseaza persoanelor care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si au depasit cu cel putin 4 ani varsta corespunzatoare clasei neabsolvite (invatamantul primar sau variante combinate cu persoane care nu au absolvit secundar inferior), sau
 2. Minimum 80 de persoane daca proiectul se adreseaza persoanelor care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si au absolvit invatamantul primar dar nu au finalizat invatamantul secundar inferior.

Proiectele care au un grup tinta mai mic decat cele precizate in conditiile de mai sus vor fi respinse.

Grupul tinta eligibil cuprinde urmatoarele categorii:

 • Persoane care au parasit de timpuriu scoala;
 • Persoane anterior aflate in detentie;
 • Delincventi juvenili;
 • Persoane care nu au absolvit invatamantul obligatoriu;
 • Personal implicat in dezvoltarea si implementarea programelor de educatie de tip “a doua sansa”.

Actiuni eligibile

Activitatile principale sunt cele care contribuie in mod direct la atingerea indicatorilor de program:

 1. Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si asistenta educationala in vederea corectarii fenomenului de parasire timpurie a scolii/abandon scolar;
 2. Dezvoltarea si implementarea metodologiilor si instrumentelor inovatoare ce se adreseaza celor care parasesc timpuriu scoala;
 3. Sprijin pentru dezvoltarea invatarii non-formale si informale pentru cei care parasesc timpuriu/abandoneaza scoala;
 4. Sprijin pentru formarea si perfectionarea personalului care lucreaza cu persoane care parasesc timpuriu scoala si populatia adulta in programe de educatie de tipul “a doua sansa”, inclusiv programe de consiliere, asistenta psiho-pedagogica si sanitara;
 5. Dezvoltarea actiunilor specifice pentru imbunatatirea si promovarea abilitatilor sociale in scopul facilitarii integrarii sociale a celor care parasesc timpuriu scoala;
 6. Dezvoltarea actiunilor specifice pentru imbunatatirea si promovarea abilitatilor speciale in scopul facilitarii integrarii sociale a populatiei adulte in educatia de tip “a doua sansa”;
 7. Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea de instrumente de corectare a fenomenului de parasire timpurie a scolii, abandon scolar;
 8. Reintegrarea tinerilor delincventi in educatie;
 9. Sprijinirea activitatilor care urmaresc introducerea unei abordari care integreaza principiul egalitatii de sanse si de gen in instrumentele si mecanismele de reintegrare a celor care au parasit timpuriu scoala;
 10. Introducerea de sesiuni de formare specifica privind egalitatea de gen, egalitatea de sansa, nediscriminarea si respectul diversitatii;
 11. Integrarea in cadrul instrumentelor si metodologiilor dezvoltate a principiului dezvoltarii durabile, in vederea cresterii constientizarii asupra problemelor de mediu si de prevenire a poluarii, managementul schimbarii etc.;
 12. Dezvoltarea si implementarea sesiunilor de formare TIC, cursuri de limbi straine pentru grupurile tinta.

Activitatile eligibile nu se limteaza la cele enumerate mai sus; pentru lista de activitati secundare consultati Ghidul solicitantului, anexat.

Durata de implementare a unui proiect trebuie sa fie cuprinsa intre minimum 6 (sase) luni si maximum 18 (optsprezece) luni.

Conditii de finantare

Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte de grant este de 50.000.000 de euro.

Proiectele implementate la nivel local vor avea o valoare totala eligibila cuprinsa intre minim 217.190 lei (echivalentul in lei a 50.000 euro) si maxim 2.171.895,65 lei (echivalentul in lei a 499.999 euro).

Procentul minim al contributiei solicitantului pentru proiect se stabileste in functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant:

 • 15% pentru ordonatorii de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora;
 • 2% pentru:
 1. institutii publice finantate integral din venituri proprii sau finantate partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
 2. ordonatori de credite ai bugetului local si beneficiari entitati finantate integral din bugetele acestora;
 3. entitati publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale,
 4. persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.
 • 5% pentru persoanele juridice de drept privat cu scop patrimonial.

Contributia solicitantului trebuie sa fie realizata sub forma financiara. In cadrul proiectelor finantate din POSDRU, contributia in natura nu este eligibila.

Termen-limita

Toate cererile de finantare nerambursabila pentru POSDRU 2007-2013 se completeaza si se transmit on-line in limba romana.

In acest scop, accesati pagina de internet a AMPOSDRU, sectiunea “Cerere de propuneri de proiecte”, link “ActionWeb”.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 1 iulie 2013, ora 10 pana la data de 15 iulie 2013, ora 16.

Cererile de Finantare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse.

Dupa transmiterea on-line a cererii de finantare, sistemul informatic genereaza automat Anexele 1-5, 7 si 8-9, in format pdf, pentru a putea fi tiparite de catre solicitant.

Acestea, vor fi insotite, daca este cazul (proiectul urmeaza sa fie implementat de solicitant impreuna cu cel putin un partener), de Anexa 6 – Acordul de parteneriat.

Anexele vor primi numar de inregistrare/data de la solicitant.

Toate anexele generate de sistemul ActionWeb vor fi transmise de catre solicitant, pe suport de hartie, cu respectarea regulilor prevazute in Ghidul solicitantului – Conditii generale pentru transmiterea acestor documente, prin servicii de curierat sau prin delegat, la OIPOSDRU MEN, la adresa de corespondenta: Romania, Bucuresti, Str. stirbei Voda, nr. 39, sector 1.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:
Ghidul Solicitantului pentru CPP 163 – DMI 2.2 “A doua sansa la educatie, oportunitate de integrare pe piata muncii – interventii locale” – cerere de propuneri de tip grant (PDF)
Datele de contact ale biroului help-desk (PDF)

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: AM POSDRU


Derulati proiecte prin POSDRU ? Promovati-le in reteaua site-urilor Arhipelago!

Sunteti interesat de acest subiect ?
Puteti depune o cerere de consultanta sau sa
cautati direct un consultant in catalog.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.