POSDRU: DMI 5.2 – “Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane”

muncitor_fierar.jpg

Prin aceasta componenta a POSDRU se finanteaza operatiuni care urmaresc integrarea pe piata muncii a personelor inactive din mediul rural, inclusiv a persoanelor care isi castiga existenta din agricultura de subzistenta.

Se va sprijini, de asemenea, participarea persoanelor din mediul rural la programe de formare profesionala adecvate, care sa permita fortei de munca sa beneficieze de avantajul oportunitatilor ce decurg din managementul si protectia mediului.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 5.07.2013
Suma minima: 50.000 euro
Suma maxima: 499.999 euro

muncitor_fierarObiective generale

Principalele obiective operationale ale acestui DMI sunt:

 • imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole;
 • asigurarea sustenabitatii pe termen lung in zonele rurale prin crearea conditiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor profitabile non-agricole;
 • facilitarea integrarii durabile pe piata muncii prin furnizarea serviciilor de sprijin si suport pentru membrii de familie dependenti din zonele rurale;
 • cresterea oportunitatilor de ocupare, prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de munca/noi forme de ocupare pentru lucratorii independenti din zonele rurale si promovarea culturii antreprenoriale in zonele rurale.

Solicitanti eligibili

Beneficiarii (solicitanti si parteneri) eligibili in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:

 1. Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati;
 2. ANOFM si structurile sale teritoriale;
 3. Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);
 4. Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala;
 5. MMFPSPV si structuri/agentii/organizatii subordonate/coordonate de acesta;
 6. Agentii guvernamentale cu atributii in domeniul pietei muncii;
 7. Ministerul Sanatatii si structurile/agentiile subordonate/coordonate;
 8. Organizatii sindicale;
 9. Furnizori de FPC autorizati, publici si privati;
 10. ONG-uri;
 11. Intreprinderi, indiferent de natura capitalului si forma de organizare;
 12. Patronate;
 13. Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
 14. Asociatii profesionale;
 15. Institute de cercetare si dezvoltare.

Pentru proiectele depuse in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte puteti avea parteneri nationali si/sau transnationali. Partenerii trebuie sa apartina acelorasi categorii de beneficiari eligibili.

Grupuri-tinta

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 18 luni.

Grupul tinta eligibil va fi format din minimum 168 persoane/1 an de implementare si de minimum 252 persoane/18 luni de implementare. Pentru proiectele cu durata de implementare fractie de an/ani de implementare, se va calcula marimea grupului tinta proportional, luandu-se in considerare minimum 14 persoane/luna.

De exemplu la un proiect cu durata de implementare de 16 luni, grupul tinta minim va fi de 16 luni x 14 persoane = 224 persoane.

Grupul tinta eligibil trebuie sa se incadreze in urmatoarele categorii:

 • Persoane inactive;
 • Persoane in cautarea unui loc de munca;
 • someri, inclusiv:
 1. someri tineri, cu varsta intre 16-24 de ani;
 2. someri de lunga durata (tineri someri, 16-24 ani, dupa sase luni de la intrarea in somaj
 3. adulti someri, 25-64 ani, dupa o perioada de peste 12 luni);
 • Persoane ocupate in agricultura de subzistenta
 • Manageri si angajati din mediul rural.

Nu sunt eligibili ca grup tinta elevii si studentii inclusi intr-o forma de invatamant.

Activitati eligibile

In conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati:

 1. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala, consiliere in cariera, consiliere pentru dezvoltarea personala si alte tipuri de servicii de sprijin, cu precadere pentru persoanele nou intrate pe piata muncii si pentru membrii familiilor acestora, in vederea facilitarii mobilitatii lor ocupationale, sectoriale si geografice;
 2. Furnizarea programelor de formare profesionala pentru persoanele din mediul rural, cu exceptia formarii in scopul calificarii sau recalificarii angajatilor din domeniile agricole, in vederea cresterii gradului de ocupabilitate prin imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii, inclusiv programe de formare in vederea achizitionarii de competente suplimentare (utilizare TIC, module de limbi straine etc.);
 3. Furnizarea programelor de formare profesionala in sectoarele non-agricole, inclusiv programe de formare pentru imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii, pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta si/sau persoanele din mediul rural, in vederea reorientarii profesionale a acestor persoane; furnizarea programelor de formare profesionala va avea in vedere oportunitatile existente pe piata muncii locala sau regionala;
 4. Furnizarea de programe de formare profesionala care sa integreze module privind asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca (incluzand limitarea factorilor de risc la locul de munca);
 5. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru promovarea afacerilor in mediul rural;
 6. Furnizarea serviciilor de plasare la locul de munca si a altor servicii de ocupare precum activitati de informare, cresterea constientizarii, orientare, consiliere, activitati motivationale, sprijin in gasirea unui loc de munca, burse de locuri de munca, job-cluburi organizate in zonele rurale;
 7. Activitati de consiliere si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri in mediul rural, inclusiv asistenta privind modalitatea de accesare si utilizare a microcreditelor, cu o atentie speciala acordata femeilor;
 8. Evaluarea competentelor dobandite in contexte informale si/sau nonformale pentru persoanele din mediul rural, in scopul certificarii cunostintelor, abilitatilor si aptitudinilor pentru activitati non-agricole;
 9. Programe de formare profesionala pentru manageri si specialisti in managementul resurselor umane din mediul rural, care sa includa aspecte privind managementul eficient al resurselor umane, protectia muncii si a mediului inconjurator, egalitatea de sanse si respectul diversitatii la locul de munca;

Activitatile de formare profesionala promovate in cadrul acestui DMI vor asigura persoanelor din grupul tinta certificate de absolvire, certificate de calificare sau certificate de competente profesionale (in functie de tipul programului de formare profesionala), recunoscute la nivel national, in conformitate cu cadrul legal in vigoare din Romania.

Conditii de finantare

Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 4.000.000 euro, pentru fiecare regiune de dezvoltare. La nivel national, alocarea totala se ridica la 32.000.000 de euro.

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minim 217.190 lei (echivalentul a 50.000 euro) si maxim 2.171.895 lei (echivalentul a 499.999 euro).

Contributia proprie a solicitantului trebuie sa fie realizata sub forma financiara. In cadrul proiectelor finantate din POSDRU, contributia in natura nu este eligibila.

Valoarea contributiei proprii pentru proiect se stabileste in functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant:

 • 14,06% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de grant si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora;
 • 5% pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial;
 • 2% pentru beneficiarii care sunt:
 1. Institutii publice finantate integral din venituri proprii sau finantate partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
 2. Ordonatori de credite ai bugetului local si beneficiari entitati finantate integral din bugetele acestora;
 3. Entitati publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale;
 4. Persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.

Termene-limita

Toate cererile de finantare nerambursabila pentru POSDRU (inclusiv bugetul detaliat) se completeaza si se transmit on-line in limba romana; in acest scop, accesati pagina de internet a AMPOSDRU, sectiunea “Cerere de propuneri de proiecte”, link “Actionweb”. Cererile de Finantare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 17 iunie 2013 orele 10:00, pana la data de 5 iulie 2013 orele 16:00.

Dupa transmiterea on-line a cererii de finantare, sistemul informatic genereaza automat Anexele 1-5 si 7-9, in format pdf (Acrobat Reader), pentru a putea fi tiparite de catre solicitant.

Acestea vor fi insotite, daca este cazul, de Anexa 56 – Acordul de parteneriat. Anexele 1 – 9 vor primi numar de inregistrare/data de la solicitant si vor fi datate si semnate de catre reprezentantul legal al solicitantului.

Toate anexele generate de sistemul Action Web vor fi transmise de catre solicitant pe suport de hartie, cu respectarea regulilor prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii Generale pentru transmiterea acestor documente, prin servicii de curierat sau prin delegat, la OIR POSDRU de care apartine solicitantul.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

CPP 135 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip strategic (PDF)
CPP 136 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Nord-Est (PDF)
CPP 137 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip grant in regiunea in regiunea Sud-Est (PDF)
CPP 138 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Sud Muntenia (PDF)
CPP 139 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Sud-Vest Oltenia (PDF)
CPP 140 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Vest (PDF)
CPP 141 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Nord-Vest (PDF)
CPP 142 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip grant Centru (PDF)
CPP 143 – DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca – cerere de propuneri de tip grant in regiunea Bucuresti-Ilfov (PDF)
Lista intrebari si raspunsuri – DMI 5.1 si DMI 5.2 (PDF)

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: AM POSDRU


Derulati proiecte prin POSDRU ? Promovati-le in reteaua site-urilor Arhipelago!

Sunteti interesat de acest subiect ?
Puteti depune o cerere de consultanta sau sa
cautati direct un consultant in catalog.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.