Procedura de amanare a obligatiilor fiscale pentru beneficiarii fondurilor europene

calendar-sesiune.jpg

program-banciContribuabilii care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea, pot solicita amanarea la plata a obligatiilor fiscale (reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligatiile accesorii), administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau transmise spre recuperare acestei autoritati.

Amanarea la plata se acorda in limita sumei de incasat de la autoritatile competente si in ordinea vechimii obligatiilor fiscale.

Limita sumei de incasat se analizeaza in functie de obligatiile fiscale ce pot forma obiectul deciziei de amanare la plata.

Procedura de aplicare a acestor dispozitii sunt cuprinse in OUG nr. 50/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 320 din 3 iunie 2013.

Procedurile de aplicare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, care se emite in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a OUG. nr. 50/2013.

Amanarea la plata nu se acorda:

  • contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolventei;
  • contribuabililor pentru care a inceput executarea silita de catre un alt creditor prin poprirea sumelor de incasat de la autoritatile competente;
  • contribuabililor care au in derulare o esalonare la plata.

Cererea de acordare a amanarii

In scopul amanarii la plata, contribuabilul depune la organul fiscal competent cererea de acordare a amanarii, precum si documentul emis de autoritatea competenta, in original, prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la aceasta.

Documentul de atestare este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data depunerii cererii de amanare la plata. Atestarea se emite de catre autoritatea competenta la cererea contribuabilului, in termen de 5 zile de la data solicitarii.

La cererea de eliberare a documentului contribuabilul poate anexa o notificare prin care renunta la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza. In acest caz, in documentul emis autoritatea competenta confirma ca a luat act de notificarea contribuabilului.

Contribuabilul poate depune una sau mai multe cereri de amanare la plata, ori de cate ori este cazul, in limita sumei de incasat de la autoritatile competente si in ordinea vechimii obligatiilor fiscale.

Certificatul de atestare fiscala

Dupa primirea cererii, organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala, pe care il comunica contribuabilului.

Prin exceptie de la prevederile Codului de procedura fiscala, certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia.

Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii amanarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.

Solutionarea cererii

Cererea contribuabilului se solutioneaza de organul fiscal competent in termen de 15 zile de la data depunerii, prin decizie de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii sau decizie de respingere, dupa caz.

In cazul aprobarii cererii si daca contribuabilul a renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza, organul fiscal emite:

  1. decizia de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale;
  2. decizia de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice fel, aferente obligatiilor fiscale principale amanate la plata.

Autoritatea competenta efectueaza plata sumelor datorate contribuabilului intr-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contribuabilului, in scopul derularii proiectului cu finantare europeana.

Virarea sumelor se efectueaza cu conditia prezentarii de catre contribuabil a ordinului de plata prin care isi achita obligatiile fiscale amanate la plata.

Obligatiile principale si accesorii

Pe perioada amanarii la plata, pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata contribuabilii nu datoreaza dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, daca au renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.

Ori de cate ori, anterior finalizarii amanarii la plata, autoritatile competente notifica organului fiscal ca suma inscrisa in documentul de certificare nu mai este datorata, in intregime sau in parte, amanarea la plata isi pierde valabilitatea, total sau partial, dupa caz. In acest caz, contribuabilul datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura, potrivit legii, pe intreaga perioada de amanare la plata.

De asemenea, pe perioada amanarii la plata:

  • nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita pentru obligatiile fiscale amanate la plata;
  • nu se sting obligatiile fiscale ce fac obiectul amanarii la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora.

Document anexat:
OUG nr. 50/2013 (Doc)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.