Profilul unui manager de proiect informatic

Aceasta este o punere în pagină a profilului ocupațional adecvat pregătirii unui manager de proiect ce iși desfășoră activitatea în sfera IT-ului, pornind de la Profilul Ocupaţional (PO), având corespondent în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR).

Cod COR: 213 906

A. Sarcini principale

Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare importanţă pentru
ocupaţia respectivă  şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în profesia respectivă
(expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice).

• Analizează setul de specificaţii caracteristice aplicaţiei software şi defineşte principalele concepte
folosite în cadrul procesului de dezvoltare;
•  Gestionează resursele alocate pentru dezvoltarea aplicaţiei software;
•  Elaborează, împreună cu beneficiarul, scenariile de implementare ale aplicaţiei software;
•  Proiectează arhitectura sistemului/aplicaţiei şi defineşte blocurile funcţionale care compun sistemul/aplicaţia
software;
•  Realizează planificarea proiectului  şi monitorizează respectarea strictă a termenelor definite de comun
acord cu beneficiarul;
•  Defineşte, în concordanta cu specificaţiile proiectului, funcţionalităţile implementate de fiecare componentă
a blocurilor principale  şi elaborează diagramele UML (diagrame de stare/diagrame de clase  şi obiecte)
specifice fiecărei componente, acolo unde este cazul;
•  Realizează documentarea proiectului şi pune la dispoziţia dezvoltătorilor exemple şi documentaţie având la
bază metode sigure de cercetare care asigură un proces de dezvoltare optim;
•  Gestionează procesul de dezvoltare şi elaborează documentaţia necesară raportului de fază;
•  Reprezintă instituţia în relaţia cu beneficiarii şi furnizorii de servicii de consultanţă IT;
•  Supervizează documentarea tehnică aferentă sistemelor  şi aplicaţiilor software pe care o prezintă
personalului din departamentul de suport tehnic;
•  Supervizează activităţile administratorului de reţea care gestionează aparatura implicată în proiectul
software;
•  Supervizează activităţile personalului implicat în testarea aplicaţiei/sistemul software dezvoltat  şi verifică
rapoartele şi rutinele software de testare;
•  Organizează sesiuni de training pentru personalul implicat în proiectul pe care-l gestionează. Copyright COGNITROM 2007  2

B. Contextul muncii
Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei ocupaţii îşi exercită
activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele riscuri la care aceştia se expun.

B1. Mediul fizic
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat, dotat cu echipamente şi aparatură tehnică
şi de calcul corespunzătoare.

B2. Mediul socio-organizaţional
• Realizează atât sarcini structurate, cât şi nestructurate majoritatea executate cu presiune de timp
• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix
• Au liberate de decizie şi suportă consecinţele erorilor,
• Sunt foarte frecvente interacţiunile interpersonale faţă în faţă, comunică  şi stabileşte relaţii cu
ceilalţi fie direct, fie prin e-mail. În activitatea sa, colaborează cu specialişti din domeniul
informatic şi/sau cu specialişti din alte domenii de activitate.

B3. Riscuri. Alte notificări speciale
• Nu este cazul

C. Nivelul de educaţie şi calificare
Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat printr-o calificare.
Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8).

• Studii superioare de specialitate (nivel licenţă)
• Nivel de calificare: N6

D. Cunoştinţe şi deprinderi
Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul învăţării formale sau
non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri de cunoştinţe despre cum să faci o
activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o anumită unealtă. Sunt utile cunoștințele avansate de Managementul Proiectelor și reprezintă un plus important cunoștințele solide din domeniul în care se desfăsoară proiectul (IT, construcții etc.).

Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi

• Calculatoare şi electronice
• Administraţie şi management
• Programare
• Limba engleză
• Design
• Inginerie şi tehnologie
• Educaţie şi instruire
• Limba română
• Deprinderi folosite în învăţare
• Deprinderi de rezolvare a problemelor
• Deprinderi de muncă cu sisteme tehnice
• Deprinderi de gestionarea resurselor
• Deprinderi sociale

E. Aptitudinile
Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare pentru a obţine
performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă presupune pe lângă aptitudini, un set de
cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională.

E1. Aptitudini cognitive
Nivel de dezvoltare  Aptitudine: 1 (minim)  2 (mediu inferior) 3 (mediu) 4 (mediu superior) 5 (maxim)
1. Abilitatea generală de învăţare             5
2. Aptitudinea verbală                                4
3. Aptitudinea numerică                            5
4. Aptitudinea spaţială                               3
5. Aptitudinea de percepţie a  formei      3
6. Abilităţi funcţionăreşti                          3
7. Rapiditatea în reacţii                             4
8. Capacitatea decizională                        5

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F)
E2. Aptitudini psihomotorii
• Dexteritate manuală
• Dexteritatea degetelor

E3. Aptitudini senzoriale
• Acuitate auditivă
• Acuitate vizuală apropiată
• Claritate în vorbire

E4. Aptitudini fizice
•  Rezistenţă fizi

F. Alte caracteristici
Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi  şi abilităţi (Knowledge, skiils, abilities –
KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de personalitate.

F1. Interese
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt:
Î I C (întreprinzător, investigativ, convenţional)

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale   
• Independenţa în muncă
• Realizare personală
• Recunoaştere
• Creativitate
• Munca în echipă
• Supervizare
• Condiţii de muncă

F3. Caracteristici de personalitate
• Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre acţiune,
conştiincioasă  şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor. Capabilă să efectueze timp
îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu un bun echilibru emoţional.

G. Perspectiva pe piaţa muncii
Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu ansamblul
ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică tot atâtea tendinţe: creştere
(dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a
altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este sub nivelul ansamblului ocupaţiilor).

• Creştere

H. Categoria de salarizare
Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant  şi foarte informativ,
independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu minim  şi ocupaţii de n x salariul
minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul minim).

•  (5-6) X Salariu minim pe economie.

I. Ocupaţii similare
Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor.

• Consultant în informatică
• Programator
• Proiectant sisteme informatice

About Ionel Timisan

Nascut in 1987, Ionel Timisan se descrie ca fiiind atent, meticulos, deschis spre nou si cu multa rabdare. Este absolvent al specializarii de “Inginerie Economica in domeniul Mecanic”, cu experienta profesionala in domeniul comertului, asigurari si IT dar si un obisnuit al activitatilor de voluntariat organizate in comunitatea locala. Debutand la varsta de 18 ani si fiind la inceput de evolutie profesionala, abordeaza activitatile desfasurate intr-o maniera tanara si cu un aer modern, participand activ la obiectivele intreprinse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.