Programul national multianual pe perioada 2006 – 2009 pentru sustinerea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultanta

Obiectivele programului

Obiectivul programului national multianual pe perioada 2006 – 2009 pentru sustinerea accesului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) la servicii de instruire si consultanta, il constituie afirmarea si valorificarea potentialului de productie si de servicii al intreprinderilor mici si mijlocii, prin instruirea personalului lor cu functii de decizie si/sau de executie si facilitarea accesului acestora la servicii de consultanta, pentru integrarea cu succes in Uniunea Europeana.

Programul urmareste:

 • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea optima a resurselor, in vederea adaptarii rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor si recenta integrare a Romaniei in Uniunea Europeana;
 • imbunatatirea performantelor economice si tehnice ale intreprinderilor, prin cresterea gradului de pregatire a personalului acestora si utilizarea serviciilor specializate de instruire si consultanta;
 • promovarea investitiilor in productie si servicii prin cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare, inclusiv din fondurile structurale.
Solicitanti eligibili

Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului societatile comerciale si societatile cooperative care indeplinesc cumulativ la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt definite conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006;
 • au capital social integral privat;
 • au cel putin 1 an de la data infiintarii, in momentul depunerii Cererii de Acord de Principiu pentru finantare;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si bugetele locale;
 • au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);
 • au un numar mediu anual de salariati cuprins intre 1 si 249 inclusiv, in anul fiscal anterior;
 • au sediul, sunt inregistrate si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • au ca obiect activitate productie bunuri si/sau prestari servicii;
 • sa nu fie in dificultate, in conformitate cu prevederile “Instructiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate”, publicate in Jurnalul Oficial al Comisiei Europene.
Activitati eligibile

Prin program se sustin, prin alocatie financiara nerambursabila, urmatoarele categorii de servicii, desfasurate de IMM in anul in curs:

 • instruirea personalului intreprinderilor mici si mijlocii avand functii de decizie si/sau de executie, pe tematici prioritare: management (inclusiv managementul financiar), marketing, strategie si planificare, surse si metode de finantare a investitiilor si in alte domenii prioritare pentru desfasurarea activitatii intreprinderii;
 • consultanta acordata intreprinderilor mici si mijlocii eligibile, pentru elaborarea planurilor de afaceri si de marketing, a studiilor de piata si de fezabilitate, inclusiv cele necesare pentru obtinerea finantarilor din fondurile structurale.
Conditii de finantare

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2007 este de 1.200.000 lei, defalcat astfel:

 • – 1.190.000 lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili;
 • 10.000 lei la dispozitia Agentiei Nationale pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, denumita in continuare ANIMMC, pentru asigurarea derularii Programului, constand in cheltuieli pentru implementarea, monitorizarea si evaluarea Programului (cheltuieli de promovare, cheltuieli materiale si servicii).
Termene limita

Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 1 octombrie 2007.

Finantator: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
Sursa: ANIMMC
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.