Programul national multianual pe perioada 2006-2009 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

Programul urmareste prin alocarea de alocatii financiare nerambursabile:

 • stimularea practicarii mestesugurilor si a meseriilor tipice micii industrii,
  care presupun un grad important de prelucrare manuala ca mijloc important
  de realizare a unor servicii si produse obtinute apeland la tehnologii
  simple si avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa, in special
  utilizand
  tehnologii traditionale;
 • imbunatatirea accesului mestesugarilor la informatii de piata si facilitarea
  valorificarii acestor informatii;
 • promovarea serviciilor si produselor realizate apeland la tehnologii
  simple si avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa,
  in special utilizand
  tehnologii traditionale;
 • stimularea cererii interne de servicii si produse care presupun un
  grad important de prelucrare manuala, precum si castigarea de piete
  externe noi pentru aceste
  produse si servicii, in mod special pentru cele cu specific traditional,
  de arta populara si artizanat;
 • cresterea numarului de locuri de munca prin atragerea in astfel
  de activitati a generatiei tinere si a femeilor, in toate zonele
  tarii.

Obiectivele programului

Obiectivul Programului national multianual pe perioada 2006-2009 pentru sustinerea
mestesugurilor si artizanatului il constituie stimularea dezvoltarii mestesugurilor
si a micii industrii din Romania, a intaririi clasei de mici mestesugari, care
isi desfasoara activitatea individual sau organizat prin intermediul asociatiilor
sau a altor organizatii, in special in localitatile rurale dar si in cele urbane,
protejarea meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual
in practicarea lor si relansarea serviciilor si a produselor obtinute de acestia,
in special al celor cu specific traditional, inclusiv obiecte de arta populara
si artizanat, precum si promovarea acestor produse si servicii pe pietele nationale
si internationale.

Solicitanti eligibili

Sunt beneficiari eligibili in cadrul Programului, persoanele juridice sau
persoanele fizice care se incadreaza la data solicitarii in una din urmatoarele
categorii:

 • sunt organizate in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea
  cooperatiei si in baza Legii nr.31/1990 republicata privind societatile comerciale,
  cu modificarile si completarile ulterioare si indeplinesc conditiile de incadrare
  in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, potrivit dispozitiilor Legii
  nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor
  mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • sunt constituite ca asociatii profesionale sau fundatii si au ca scop promovarea
  mestesugurilor si a meseriilor care presupun un numar mare de operatii
  executate manual in practicarea lor, a breslelor, a produselor si serviciilor
  cu specific
  traditional inclusiv din domeniul artei populare si artizanatului;
 • sunt persoane fizice sau asociatii familiale autorizate sa desfasoare
  activitati in domeniul mestesugurilor, in special al celor traditionale
  si in domeniul
  artei populare si artizanatului, conform Legii nr.300/2004 privind
  autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara
  activitati
  economice in mod independent.

Solicitantii pot beneficia de prevederile Programului, daca indeplinesc cumulativ,
la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • au capital social integral privat;
 • realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro,
  echivalent in lei , sau detin active totale care nu depasesc echivalentul
  in lei a 43
  milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate. Prin active
  totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli
  in avans;
 • au cel putin 1 an de la infiintare la data depunerii solicitarii acordului
  de principiu pentru finantare, cu exceptia beneficiarilor prevazuti
  la pct.4.1, lit. c);
 • au ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor
  care pastreaza specificul executiei manuale (hand-made) si artizanat,
  prestarea
  serviciilor
  care presupun un numar mare de operatii executate manual in practicarea
  lor sau au ca scop promovarea mestesugurilor a meseriilor a produselor
  si serviciilor
  cu specific traditional;
 • si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a taxelor si impozitelor
  catre bugetul general consolidat;
 • si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a taxelor si
  impozitelor catre bugetele locale.

Activitati eligibile

Prin Program se sustin prin alocatie financiara nerambursabila urmatoarele
activitati eligibile:

 • participari la targuri si expozitii internationale, organizate in strainatate,
  cu stand propriu sau in asociere cu alti agenti economici;
 • participari la targuri si expozitii, organizate in tara, cu stand propriu
  sau in asociere cu alti agenti economici;
 • elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a agentului
  economic, redactate in limbi de larga circulatie internationala;
 • realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitatii solicitantului
  si a produselor sau serviciilor promovate;
 • participarea la cursuri de formare/calificare sau de specializare/perfectionare
  profesionala a mestesugarilor (furnizate de agenti economici
  cu activitate principala de instruire, autorizati in conditiile legii);
 • achizitionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje,
  masini, precum si achizitionarea a maxim doua calculatoare
  (tip PC si/sau sisteme
  portabile, formate din: unitate centrala, monitor, imprimanta,
  eventual licenta sistemului
  de operare), necesare pentru desfasurarea activitatii (exceptand
  liniile tehnologice care nu mai permit pastrarea specificului
  executiei predominant
  manuale al
  produselor finite sau serviciilor prestate).

Conditii de finantare

In cadrul Programului urmatorii termeni se definesc astfel :

 • Produsele si serviciile mestesugaresti, de mica industrie si artizanale sunt
  produsele si serviciile executate de mestesugari, mici meseriasi si artizani,
  fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice,
  atat timp cat contributia manuala a mestesugarului sau artizanului ramane
  cea mai
  substantiala componenta a produsului finit. Acestea sunt produse fara restrictii
  privind cantitatea si folosind materiale brute, neprelucrate, apeland in
  general la resursele naturale. Natura speciala a produselor mestesugaresti
  si artizanale
  deriva din trasaturile lor distinctive, care pot fi utilitare, estetice,
  artistice, creative, culturale, decorative, functionale, traditionale, simbolice
  si semnificative
  social si religios.
 • Produsele si serviciile mestesugaresti, de mica industrie, artistice
  si de artizanat
  cuprind o arie larga de obiecte si activitati care valorifica
  tehnicile,
  materiile prime, formele si ornamentele traditionale, precum si ale creatiei
  populare din diferite genuri; produse si servicii cu valoare artistica
  dar si utilitara, adaptata la cerintele vietii moderne, dar care pastreaza
  specificul
  executiei manuale.
 • Produsele de arta populara sunt produsele realizate de creatorii si mesterii
  populari, care pastreaza caracterul autentic si specificul etnic al
  zonei sau centrului respectiv.

Sunt excluse de la finantare:

 • societatile cu activitatea principala: de consultanta pentru afaceri si management
  (cod CAEN 741);
 • societatile care au ca obiect principal de activitate tiparirea materialelor
  pentru publicitate (cod CAEN 221, 222, 223), in cazul solicitarii de
  finantare pentru activitatea de la pct. 5. subpct. 5.1. litera e);
 • agentii economici care in ultimii 3 ani au beneficiat de ajutoare de
  stat in valoare totala de 400.000 lei RON, cumulat.

Valoarea maxima a finantarii pentru fiecare dintre activitatile eligibile
precizate la pct.5.1., precum si cheltuielile eligibile sunt prevazute in Anexa
nr. 1 la prezenta procedura.

Valoarea alocatiei financiare nerambursabile acordata beneficiarilor selectati
pentru activitatile mentionate la pct. 5.1. este egala cu echivalentul a
90% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar
nu mai mult
de 20.000 lei RON, pentru fiecare beneficiar.

In cadrul Programului, nu se deconteaza cheltuielile aferente activitatilor
pentru care solicitantii au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila
in cadrul altor programe, in cursul anului 2006, cu finantare de la bugetul
de stat.

Termene limita

Cererea-tip de Acord de Principiu pentru finantare, completata, insotita de
documentele justificative, va fi transmisa prin posta sau prin curier pana
la data de la 01 noiembrie 2006 (in
conditiile neepuizarii bugetului alocat Programului pentru anul bugetar in
curs) la urmatoarea adresa:

Unitatea de Implementare a Programului (UIP)

Programul national pentru
sustinerea mestesugurilor si artizanatului, Directia cooperatie, ANIMMC

strada Poterasi, nr.11

cod postal 040263

sector 4, Bucuresti

Finantator: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
Sursa: ANIMMC
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.