Masuri de Incluziune Sociala – schema de finantare nerambursabila Phare 2006

Introducere

Activitatile derulate in cadrul acestei scheme de finantare nerambursabila se vor concentra pe masuri active de facilitare a accesului pe piata muncii a persoanelor cu risc de excludere, pe prevenirea si combaterea discriminarii.

Obiectivele programului

Obiective generale:

 • promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminarii si a excluziunii sociale, prin masuri care sa sustina si sa completeze strategiile nationale si politicile de ocupare;
 • promovarea oportunitatilor de ocupare pentru grupurile si persoanele cu risc ridicat de excluziune, cu accent pe masurile active (invatare pe parcursul intregii vieti, calificare, recalificare etc.).

Obiective specifice:

 • facilitarea accesului grupurilor tinta pe piata muncii prin dezvoltarea masurilor active;
 • combaterea discriminarii si inegalitatii pe piata muncii;
 • dezvoltarea competentelor si sprijinirea grupurilor dezavantajate pentru insertia pe piata muncii.
Solicitanti eligibili

Pentru a fi eligibili sa primeasca o finantare nerambursabila, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. sa fie persoane juridice;
 2. sa aiba sediul inregistrat intr-unul din Statele Membre ale Uniunii Europene sau intr-o tara beneficiara SAP, Phare sau Turcia, conform Regulamentului Consiliului 769/04/20045 si inregistrare fiscala in Romania;
 3. sa fie direct responsabili de pregatirea si managementul proiectului;
 4. sa nu actioneze ca un intermediar;
 5. sa fie o entitate non-profit sau orientata spre profit, publica sau non-publica conform listei de mai jos:

  • agentii de formare profesionala;
  • agentii de plasare a fortei de munca (employment brokers);
  • furnizori autorizati de educatie si formare profesionala continua a adultilor;
  • asociatii ale furnizorilor de formare;
  • centre autorizate pentru evaluarea competentelor dobandite in sistem non formal sau
   informal;
  • camere de comert;
  • institute de cercetare;
  • universitati;
  • centre regionale pentru formarea profesionala a adultilor;
  • Autoritati locale (care au in coordonare departamente a caror activitate se adreseaza
   grupurilor tinta);
  • companii private;
  • organizatii patronale;
  • sindicate;
  • ONG-uri, inclusiv asociatii si fundatii ale cultelor religioase;
  • penitenciare.

 6. solicitantul sau partenerii trebuie sa aiba sediul (sediul social sau o filiala cu personalitate juridica) in regiunea unde se depune cererea de finantare in Romania.
Activitati eligibile

Doar propunerile care raspund obiectivelor cuprinse in sectiunea 1.2 si in care se regasesc urmatoarele domenii tematice vor fi luate in considerare pentru cererea de finantare nerambursabila:

 1. Domeniul tematic 1 – Facilitarea accesului grupurilor tinta pe piata muncii prin dezvoltarea masurilor active:

  • formare initiala;
  • calificare;
  • recalificare;
  • evaluarea competentelor dobandite in sistem formal/informal;
  • servicii de mediere vizand stabilirea de legaturi directe intre angajatori si persoanele aflate in
   cautarea unui loc de munca, in vederea realizarii unei relatii de angajare sau incheierea unui
   contract de munca temporara (mediere electronica, cluburi de locuri de munca);
  • consiliere in alegerea/schimbarea ocupatiei si orientare profesionala.
 2. Domeniul tematic 2 – Combaterea discriminarii si inegalitatii pe piata muncii:

  • furnizarea de informatii relevante privind piata muncii, respectiv structura locala a calificarilor
   necesare;
  • numarul si structura locurilor vacante si conditiile pentru ocupare;
  • activitati de informare in randul grupurilor tinta privind oferta de formare profesionala;
  • masuri individuale de sprijin: plan de actiune, elaborarea traseului profesional;
  • sprijin prin mentorat;
  • dezvoltarea si furnizarea de programe/proiecte care promoveaza munca in folosul comunitatii;
  • asigurarea accesului la servicii de consiliere si orientare profesionala;
  • constientizarea si informarea angajatorilor cu privire la combaterea discriminarii.

Urmatoarele activitati NU sunt eligibile:

 • activitati care vizeaza doar, sau in principal, burse individuale pentru studii sau cursuri de instruire;
 • activitati care vizeaza doar, sau in principal, sponsorizari individuale pentru participarea la workshop-uri, seminarii, conferinte si congrese;
 • activitati de educatie si instruire pentru elevii si studentii inclusi in sistemul de invatamant;
 • sub-contractarea tuturor activitatilor pentru dezvoltarea resurselor umane;
 • activitati comerciale sau orice activitate care sa genereze profit;
 • activitati de acordare de finantari nerambursabile (ex: folosirea fondurilor proiectelor pentru acordarea de finantari nerambursabile sau imprumuturi altor organizatii);
 • proiectele care se vor concentra exclusiv pe achizitionarea de echipamente sau pe imbunatatirea
  infrastructurii;
 • vizite de studii in strainatate sau orice alta activitate care implica costuri internationale de calatorie, cu exceptia participarii expertilor straini implicati in activitatile proiectelor din Romania;
 • proiecte care promoveaza activitati politice sau ideologice;
 • activitati care au fost deja finantate sau care se afla in procesul de finantare din bugetul de stat sau din alte surse. In acest sens, solicitantii de finantare nerambursabila trebuie sa dea o declaratie scrisa prin care sa confirme faptul ca sunt in cunostinta de cauza cu privire la faptul ca dubla finantare a aceluiasi proiect nu este permisa;
 • activitati care implica managementul Fondurilor Structurale.
Conditii de finantare

Orice finantare nerambursabila acordata prin acest program trebuie sa se incadreze intre urmatoarele limite, minima si maxima, ale sumelor dupa cum urmeaza:

 • suma minima: 15.000 EURO;
 • suma maxima: 150.000 EURO.

Organizatiile orientate spre profit vor trebui sa asigure o contributie minima de 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, in numerar, iar in ceea ce priveste celelalte categorii vor trebui sa asigure o contributie de minim 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, in numerar.

In plus, finantarea nerambursabila nu poate depasi:

 • 80% din totalul costurilor eligibile daca este o organizatie orientata spre profit;
 • 90% din totalul costurilor eligibile daca sunt alte categorii de beneficiari.

Diferenta, respectiv cei 20% sau 10%, trebuie finantata din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse decat cele ale bugetului Comunitatii Europene.

Co-finantarea solicitantilor trebuie sa fie furnizata numai in numerar.

O finantare nerambursabila poate fi acordata doar pentru un proiect al carui obiectiv imediat este non-comercial. In nici o situatie finantarea nerambursabila nu poate genera profit.

Solicitantii pot actiona individual sau in parteneriate cu orice alt solicitant eligibil, corespunzator obiectivelor si activitatilor proiectului.

Un solicitant poate depune mai mult de o propunere de finantare, cu conditia ca pentru fiecare propunere sa existe o echipa de management diferita.

Termene limita

Termenul limita pentru primirea solicitarilor de finantare nerambursabila este
6 septembrie 2007, ora 16:00 (ora locala).

Cererile de finantare trebuie depuse la Organismele Intermediare Regionale ale Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POS DRU) din regiunile unde se vor implementa proiectele.

Cererile de finantare nerambursabila trebuie trimise intr-un plic sigilat prin posta recomandata, prin servicii de curierat rapid sau depuse personal (un document semnat si datat de certificare a primirii va fi inmanat celui care depune plicul) la adresele de mai jos:

Regiunea: Nord – Est

OIR POS DRU Nord – Est

Adresa: Nr 15, Strada Gral Dascalescu , Bl T1, cod postal 610191

Piatra Neamt, judetul Neamt

Telefon: 0233/231.950, 0233/231.956, 0233/231.957

Fax: 0233/231.950, 0233/231.956.

Regiunea: Sud – Est

OIR POS DRU Sud – Est

Adresa: Nr. 13, Calea Calarasilor, cod postal 810017

Braila, judetul Braila

Telefon: 0239/610.749

Fax: 0239/610.749.

Regiunea: Sud Muntenia

OIR POS DRU Sud Muntenia

Adresa: Nr. 2 A, Strada Portului, cod postal 910041

Calarasi, judetul Calarasi

Telefon: 0242/314.048

Fax: 0242/314.048.

Regiunea Sud – Vest Oltenia

OIR POS DRU Sud – Vest Oltenia

Adresa: Nr. 14, Strada Traian Demetrescu, cod postal 200390

Craiova, judetul Craiova

Telefon: 0351/442.202

Fax: 0351/442.203.

Regiunea Vest

OIR POS DRU Vest

Adresa: Nr. 30, Bulevardul Mihai Viteazul, cod postal 300222

Timisoara, judetul Timis

Telefon: 0256/293.680, 0256/293.686

Fax: 0256/293.680.

Regiunea Nord – Vest

OIR POS DRU Nord – Vest

Adresa: Nr. 42, Strada Somesului, cod postal 400145

Cluj Napoca, judetul Cluj

Telefon: 0364.4402787

Fax: 0364.4402788.

Regiunea Centru

OIR POS DRU Centru

Adresa: Nr. 10B, Strada Nicolae Titulescu, cod postal 510096

Alba Iulia, judetul Alba

Telefon: 0358/401.655

Fax: 0358/401.655.

Regiunea Bucuresti – Ilfov

OIR POS DRU Bucuresti – Ilfov

Adresa: Nr. 12, Strada Spataru Preda Sector 5, cod postal 050188

Bucuresti

Telefon: 021/3 191.281

Fax: 021/ 3 191.280.

Cererile de finantare nerambursabila trimise prin orice alte mijloace (de exemplu, prin fax sau e-mail) sau transmise la alte adrese vor fi respinse.

Finantator: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Sursa: Masuri de incluziune sociala – schema de finantare nerambursabila Phare 2006
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.