Phare 2004 CES – Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor – Faza Extinsa

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

Ministerul Integrarii Europene, in calitate de autoritate contractanta, lanseaza
“Schema de investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor”,
pentru a sustine imbunatatirea activitatilor de gestionare a deseurilor in
regiunile
de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord
Vest si Bucuresti – Ilfov.

Pornind de la schema “pilot” de investitii Phare 2003 – Coeziune Economica
si Sociala (CES) implementata in Regiunea Centru (judetele Alba, Mures, Sibiu,
Harghita, Covasna, Brasov) si de la experienta dobandita in cadrul acesteia,
programul Phare CES a fost ajustat si extins intr-un program multianual de
investitii in domeniul mediului la nivel national, pentru toate regiunile,
asa cum se mentioneaza in Planul National de Dezvoltare cu referire la prioritatile
si masurile de mediu.

Obiectivele programului

Obiectivul principal al “Schemei de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare
a Deseurilor” (Faza Extinsa) este acela de a oferi autoritatilor
publice locale responsabile cu gestionarea deseurilor din regiunile tinta
atat
asistenta tehnica, cat si financiara, pentru a sustine eforturile lor
de a reduce volumul
deseurilor si de a stimula colectarea selectiva a acestora.

Obiectivele specifice ale “Schemei de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare
a Deseurilor” sunt:

 • Sprijinirea Guvernului Romaniei in dezvoltarea si implementarea unui
  program national integrat multi-anual de initiere si promovare a activitatilor
  de
  gestionare a deseurilor la nivel local, pentru perioada 2004-2006.
  Aceasta va ajuta autoritatile
  publice locale sa implementeze prioritatile Planului National de Dezvoltare
  (PND) si directivele UE, in vederea cresterii volumului de investitii
  atrase, reabilitarii mediului si cresterii calitatii vietii in cadrul comunitatilor,
  precum si in vederea protejarii sanatatii populatiei;
 • Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice locale de a contribui la
  protectia mediului;
 • Elaborarea si implementarea de proiecte locale in sectorul gestionarii
  deseurilor, proiecte ce vor asigura facilitati menite sa sprijine reabilitarea
  si protejarea mediului inconjurator in zonele in care vor fi implementate;
 • Reducerea impactului depozitelor de deseuri asupra mediului;
 • Imbunatatirea colectarii si transportului deseurilor in zone in care
  nu a existat pana acum un sistem public de salubrizare;
 • Imbunatatirea metodelor simple si eficace de tratare a deseurilor
  in sensul asigurarii unui raport cost-beneficiu satisfacator.

Solicitanti eligibili

Pentru a fi eligibili pentru o finantare nerambursabila, solicitantii trebuie
sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa fie autoritati publice locale, care vor fi responsabile cu gestionarea
  deseurilor, implementarea Proiectului si cu contractarea lucrarilor si
  serviciilor; solicitantii
  pot fi Consilii Locale (CL), si Consilii Judetene (CJ);
 • sa aiba sediul intr-una din regiunile tinta ale Romaniei: Nord
  Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest,
  Bucuresti
  – Ilfov
  ;
 • sa fie direct responsabili cu pregatirea si managementul proiectului
  si sa nu actioneze ca intermediar;
 • sa fie o autoritate publica locala aferenta unei localitati cu maxim
  50.000 locuitori si sa fie proprietarul legal al lucratorilor care
  urmeaza a fi
  realizate, reabilitate si/sau imbunatatite (se va acorda prioritate
  asociatiilor de localitati
  cu maxim 50.000 locuitori fiecare, in vederea promovarii proiectelor
  colective);
 • sa fie o autoritate publica care nu a beneficiat, in decursul ultimelor
  12 luni premergatoare prezentei cereri de finantare nerambursabila,
  de asistenta
  financiara (cum ar fi Phare sau LIFE, etc.) pentru proiecte similare
  din sectorul gestionarii deseurilor;
 • sa fie proprietarul legal al terenului si/sau al cladirilor unde
  vor fi amplasate structurile proiectului;
 • sa se asigure ca solicitarea actuala nu se suprapune cu alte
  surse financiare sau alte programe de sustinere; proiectele
  nu vor fi
  eligibile pentru finantare
  ISPA sau Phare-CBC;
 • sa identifice fondurile aferente contributiei proprii, in
  suma de minimum 10% din bugetul proiectului, in numerar;
 • sa certifice co-finantarea printr-o decizie a Consiliului
  Local sau a Consiliului Judetean;
 • sa detina resurse financiare stabile si suficiente pentru
  a asigura operarea si mentinerea structurii finantate,
  precum si pentru
  a mentine continuitatea
  organizarii sale pe parcursul desfasurarii proiectului
  si, daca este necesar, sa participe la finantarea acesteia;
 • sa aiba experienta si sa poata demonstra capacitatea
  lor de a gestiona activitati de amploarea proiectului
  pentru
  care
  este
  ceruta finantarea
  nerambursabila;
 • sa dispuna de un studiu de fezabilitate elaborat
  de catre o echipa tehnica specializata si autorizata,
  in conformitate
  cu reglementarile
  romane in domeniu,
  (Ordinele nr. 913/2005, emis de Ministerul Transportului,
  Constructiilor
  si Turismului si Ordinul si nr. 762/2005, emis
  de Ministerul
  Finantelor Publice, privind completarea Ordinului
  ministrului finantelor publice
  si al ministrului
  lucrarilor publice, transporturilor si locuintei
  nr.1013/2001, respectiv nr.
  873/2001 privind “continutul-cadru al studiului
  de fezabilitate pentru proiectele ce urmeaza a fi realizate
  cu asistenta
  financiara nerambursabila
  din partea
  Comisiei Europene”), studiu care trebuie sa fie
  aprobat de catre autoritatea publica locala relevanta (consiliu
  local/judetean);
  acest studiu ar
  trebui sa contina obiectivul(vele) proiectului,
  amplasamentul/localizarea, descrierea
  cantitativa, estimarile de costuri, aranjamente
  cu privire la
  supervizare, precum si un program de implementare.
  Studiul de fezabilitate trebuie
  sa demonstreze durabilitatea proiectului din punct
  de vedere financiar dupa
  terminarea ajutorului
  financiar venit din partea UE. Studiile de fezabilitate
  nu trebuie sa fi fost elaborare sau actualizate
  cu mai mult
  de un an inaintea
  termenului limita
  aferent
  depunerii proiectului. O copie a aprobarii/lor
  emisa/e de autoritatea publica locala (CL/CJ) trebuie sa
  insoteasca studiile de fezabilitate.

Activitati eligibile

Sectoarele la care ar trebui sa faca referire proiectele sunt, dupa cum urmeaza:

 • Instalatii pentru gestionarea deseurilor ce intaresc dezvoltarea economica
  regionala, contribuind astfel la crearea unui mediu favorabil pentru industrie,
  servicii si dezvoltarea turismului.
 • Structuri aferente gestionarii deseurilor aflate in zonele identificate,
  contribuind, astfel, la cresterea atractivitatii acelor zone in vederea
  atragerii de investitii
  in sectorul de afaceri.
 • Reabilitarea si/sau modernizarea elementelor de infrastructura de mediu
  din domeniul gestionarii deseurilor, in vederea reducerii riscurilor
  asupra sanatatii
  populatiei din zona tinta.
 • Regenerarea si dezvoltarea urbana, legate strict de gestionarea deseurilor,
  prin imbunatatirea masurilor de salubrizare, aceasta conducând
  la cresterea atractivitatii turistice si imbunatatirea calitatii mediului
  in orase
  si comune.

Conditii de finantare

Sumele minime si maxime ale finantarii nerambursabile, aferente proiectelor
individuale ce pot fi finantate in cadrul programului (valoarea totala a
fondurilor publice: Phare- 75% + cofinantarea de la Bugetul de Stat – 25%),
sunt urmatoarele:

 • Suma minima: 300.000 Euro;
 • Suma maxima: 1.000.000 Euro.

In plus, finantarea nerambursabila nu poate depasi 90% din valoarea totala
a costurilor eligibile ale proiectului (a se vedea de asemenea
sectiunea 2.1.4. de mai jos). Diferenta trebuie sa fie acoperita din sursele
proprii ale solicitantului
sau ale partenerilor acestuia, sau din alte surse decat cele provenind
din fondurile Comisiei Europene.

Fiecare beneficiar al finantarii nerambursabile trebuie sa contribuie
cu un aport propriu de cel putin 10%, in numerar, din bugetul
proiectului. Contributia
in natura nu este considerata ca fiind cost eligibil.

Durata unui proiect nu poate depasi 24 de luni, dar nu mai tarziu de 30 noiembrie
2008.

Pentru a asigura obiectivele realizabile ale proiectului, orice proiect trebuie
sa includa in mod obligatoriu urmatoarele 3 componente:

 1. actiuni de investitie;
 2. componenta de pregatire a personalului implicat in exploatarea investitiei;
 3. o componenta de publicitate.

Sustinerea financiara pentru componentele 2 si 3 va fi furnizata de catre
un consultant calificat in materie care va asigura consultanta beneficiarului.
Consultantii calificati vor fi identificati dupa semnarea contractului de finantare
utilizandu-se procedura de achizitie a serviciilor.

Principalele categorii de activitati de investitie care pot primi finantare
sunt:

 • statii de pre-tratare bio-mecanica a deseurilor menajere;
 • platforme de compostare;
 • colectarea si transportul deseurilor municipale;
 • colectarea selectiva;
 • sisteme de salubrizare si spatii pentru depozitare temporara.

Termene limita

Propunerile de proiecte trebuie depuse la sediul Agentiei pentru Dezvoltare
Regionala din regiunea unde acestea urmeaza sa fie implementate pana pe data
de 28
aprilie 2006
.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Ministerul Integrarii Europene
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.